Loại phòng

Loại phòng là sản phẩm chính của Trang loại Khách sạn. Cung cấp cho khách hàng của bạn hiểu họ sẽ được ở tại căn phòng như thế nào, có các tiện ích, cơ sở vật chất hay dịch vụ gì, … Vì vậy, hãy chăm chút cho những thông tin mà bạn sẽ cung cấp và hãy đảm bảo rằng mọi thông tin bạn đăng tải đều đúng sự thật và nằm trong khả năng cung cấp dịch vụ của bạn.

CÁC BƯỚC TẠO 1 LOẠI PHÒNG KHÁCH SẠN:

 1. Nhấp vào Loại phòng ở trình đơn Thiết Lập của Trang.
 2. Nhấp hoặc nhấn vào Tạo Loại phòng.

Bạn sẽ được đưa đến giao diện chi tiết của Loại phòng, là lúc mà bạn thực sự thiết lập một Loại phòng mà bạn đang có cho khách hàng của mình.

Ở GIAO DIỆN CHI TIẾT LOẠI PHÒNG, TIẾN HÀNH THIẾT LẬP CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA MỘT LOẠI PHÒNG, BAO GỒM:

Thông tin

Thiết lập các thông tin cơ bản đặc trưng của một Loại phòng, bao gồm:

 • Ngôn ngữ: Lựa chọn ngôn ngữ cho Loại phòng, chẳng hạn như Tiếng Việt, Tiếng Anh,...
 • Tiền tệ: Thiết lập đơn vị tiền tệ cơ sở của Loại phòng. Điều này áp dụng cho tất cả các thuộc tính tiền tệ có trong Loại phòng. Khách hàng khi xem thông tin Loại phòng của bạn, Hahalolo sẽ tự động chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ mà họ mong muốn.
 • Tên loại phòng: Tên gọi của Loại phòng, tương ứng theo ngôn ngữ đang được chọn.
 • Mô tả ngắn: Một đoạn mô tả ngắn không quá 1000 kí tự, là nội dung được hiển thị đầu tiên trên Hahalolo cho một Loại phòng.
 • Mô tả: Là mô tả đầy đủ của Loại phòng, cho phép nhập văn bản giàu tài nguyên chẳng hạn như chèn thêm ảnh, video.
 • Diện tích: Xác định diện tích của loại Phòng, đơn vị tính theo mét vuông.
 • Giá cơ bản: Thiết lập mức giá cơ bản của Loại phòng, thông số này chỉ được hiển thị cho Loại phòng trong trường hợp mà hệ thống không thể tính toán được giá Phòng từ các thiết lập khác của bạn.
 • Người lớn tối đa: Xác định số lượng người lớn tối đa mà Loại phòng có thể chứa.
 • Tổng số phòng: Xác định tổng số phòng mà bạn muốn triển khai trên Hahalolo, chẳng hạn thực tế bạn có 10 phòng và bạn chỉ triển khai mở bán 5 phòng trên hệ thống chúng tôi.
 • Ảnh loại phòng: Thiết lập ảnh mô tả cho Loại phòng này.

Sau khi thiết lập, nhấp hoặc nhấn vào Lưu để hoàn tất.

Thư viện ảnh

Thiết lập danh sách tài nguyên của Loại phòng, gồm ảnh và video. Thư viện hình ảnh của bạn sẽ được hiển thị khi khách hàng xem chi tiết Loại phòng.

CÁCH THÊM ẢNH VÀO THƯ VIỆN ẢNH CỦA PHÒNG:

 1. Nhấn vào phần Thư viện ảnh.
 2. Nhấn Thêm ảnh.
 3. Chọn ảnh ở mục Quản lý thư việc hay tải lên từ thiết bị của bạn sau đó nhấn Chọn.
Dịch vụ và Cơ sở vật chất
 • Xác định những Dịch vụ & Cơ sở vật chất mà Loại phòng của bạn đang có, để khách hàng của bạn biết rằng họ sẽ được ở trong một phòng như thế nào, quy mô ra sao và được nhận những dịch vụ như thế nào.
 • Chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng, việc xác định danh sách Cơ sở vật chất & Dịch vụ vẫn đang ở chế độ tự bạn khai báo, vì vậy chúng tôi mong rằng bạn đảm bảo các thông tin bạn cung cấp là sự thật đúng với thực tế, bằng không chúng tôi sẽ buộc phải sử dụng các biện pháp giới hạn.

CÁCH THIẾT LẬP:

 1. Các Cơ sở vật chất/ Dịch vụ được chúng tôi phân loại sẵn theo nhiều nhóm.
 2. Chọn Cơ sở vật chất/ Dịch vụ nào mà Loại phòng của bạn đang có, sau đó chọn Thêm mục để Cơ sở vật chất/ Dịch vụ đó chuyển từ cột bên trái sang cột bên phải. Chúng tôi sẽ đảm nhận việc còn lại là đưa thông tin này đến khách hàng của bạn. Lưu ý những Cơ sở vật chất/ Dịch vụ của Loại phòng chỉ bao gồm những Cơ sở vật chất/ Dịch vụ đã được thiết lập ở phần Tổng quan khách sạn.
Bố trí giường
 • Tính năng cung cấp cho bạn khả năng thiết lập một hoặc nhiều trường hợp bố trí nội thất bên trong cho cùng một Loại phòng. Chẳng hạn, với phòng Deluxe bạn có thể có 2 phòng bố trí 2 giường đơn, và 1 phòng bố trí 1 giường đôi mà vẫn đảm bảo tối đa 2 người lớn.
 • Tùy theo cách bố trí giường của từng loại phòng để có cách thiết lập Loại giường khác nhau.

CÁCH THIẾT LẬP:

 1. Nhấp hoặc nhấn vào Thêm loại giường.
 2. Bạn có thể thêm 1 hoặc nhiều kiểu giường trong loại bố trí trên.
 3. Nhập số lượng giường và nhấn Lưu.

Trong trường hợp loại phòng của bạn có nhiều hơn 1 cách bố trí giường, nhấp chọn Quay lại danh sách và tiếp tục nhấp vào Thêm loại giường để thiết lập thêm trường hợp mới.

Thiết lập
 • Cho phép công khai loại phòng đã tạo.
 • Điều kiện công khai phòng: Trang phải được công khai và giá phòng phải khả dụng.
Thanh toán và chính sách hủy đặt phòng

Thay vì áp dụng cài đặt chung của khách sạn về thanh toán và hủy đặt phòng, tại đây bạn có thể thiết lập các chính sách được áp dụng riêng cho loại phòng này bằng cách tương tự như đối với khách sạn.

Gói dịch vụ đi kèm

Tính năng cung cấp cho bạn khả năng thiết lập một hoặc nhiều gói dịch vụ đi kèm ở từng loại phòng. Khách hàng có thể mua thêm các gói dịch vụ đi kèm này trong quá trình đặt phòng khách sạn.

CÁCH THIẾT LẬP:

 1. Nhấp chọn một hoặc nhiều dịch vụ ở Danh sách dịch vụ.
 2. Nhập giá của gói dịch vụ.
 3. Nhấp Lưu để hoàn tất.

Bạn cũng có thể tạo thêm nhiều gói dịch vụ bằng cách nhấp chọn Thêm gói dịch vụ.

Lưu ý: Danh sách dịch vụ hiển thị chỉ bao gồm các dịch vụ được chọn cho Loại phòng tương ứng.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu