Điều khoản thanh toán

Trừ trường hợp có quy định của các điều khoản, chính sách khác, người dùng lựa chọn thanh toán trên Hahalolo phải tuân thủ quy định của Điều khoản thanh toán.

Điều khoản thanh toán dành cho cộng đồng người dùng Hahalolo về cơ bản sẽ có các nội dung:

 • Người dùng sử dụng công cụ thanh toán trên Hahalolo khi người dùng đủ 18 tuổi hoặc có người đại diện, người giám hộ cùng tham gia và đảm bảo rằng người dùng đã xem và hiểu rõ về quyền và trách nhiệm của mình cũng như của chúng tôi.
 • Chúng tôi sẽ liên hệ với người dùng qua tài khoản trên Hahalolo hoặc email về thông tin thanh toán hoặc tài khoản của người dùng khi người dùng sử dụng công cụ thanh toán trên Hahalolo hoặc dịch vụ liên kết.
 • Với nguyên tắc bảo mật thông tin tài chính thiết lập tại Chính sách dữ liệu và quyền riêng tư của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo tính bảo mật thông tin tài chính của Người dùng khi sử dụng công cụ thanh toán trên Hahalolo.

1. Định nghĩa

1.1. Thanh toán không dùng tiền mặt: Là hình thức thanh toán trực tuyến không sử dụng tiền mặt và được thực hiện thông qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến.

1.2. Thanh toán dùng tiền mặt: Là hình thức khách hàng, nhà cung cấp sử dụng tiền mặt để thanh toán.

1.3. Cổng thanh toán trực tuyến: Là cổng thanh toán điện tử cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến có liên kết với Hahalolo nhằm hỗ trợ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

1.4. Thanh toán khi nhận hàng: Là hình thức thanh toán mà khách hàng thanh toán tại thời điểm nhận hàng, được thực hiện bởi Dịch vụ vận chuyển, giao nhận là bên thứ 3 mà Hahalolo sử dụng.

2. Phương thức thanh toán

2.1. Thanh toán khi nhận hàng

Khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc nhận hàng thông qua Dịch vụ vận chuyển, giao nhận là bên thứ 3 mà Hahalolo sử dụng và thanh toán cho Hahalolo.

2.2. Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc trực tiếp tại các văn phòng của Hahalolo

Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng là cách thức thanh toán mà khách hàng lựa chọn bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản ngân hàng của Hahalolo được cập nhật công khai trên hệ  thống sau khi chốt đơn hàng.

Thanh toán trước bằng tiền mặt trực tiếp tại các văn phòng của Hahalolo là cách thức thanh toán mà  khách hàng có thể đến trực tiếp văn phòng của Hahalolo và tiến hành thanh toán tại quầy sau khi chốt  đơn hàng trên Hahalolo.

2.3. Thanh toán qua các cổng thanh toán trực tuyến có liên kết với Hahalolo (ATM/iBanking của các ngân hàng nội địa hoặc thẻ thanh toán quốc tế Visa/Mastercard)

Sau khi chốt đơn hàng, khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán qua cổng thanh toán trực tuyến đã  tích hợp trên Hahalolo bằng thẻ nội địa hoặc thẻ Visa/Master.

2.4 Ủy quyền

Khi chọn phương thức thanh toán qua các cổng thanh toán trực tuyến có liên kết với Hahalolo ATM/iBanking của các ngân hàng nội địa hoặc thẻ thanh toán quốc tế (Visa/Mastercard), Người dùng ủy quyền cho các cổng thanh toán gửi yêu cầu đến nhà phát hành thẻ phê duyệt thanh toán một khoản tiền bằng với giá trị thanh toán phát sinh ở giao dịch mà Người dùng đang thực hiện.

2.5. Phí phát sinh

Người dùng chịu trách nhiệm thanh toán đối với chi phí từ ngân hàng khi Người dùng chọn thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện giao dịch nạp tiền vào quỹ thanh toán.

3. Quyền và trách nhiệm của Hahalolo đối với các giao dịch thanh toán trên Hahalolo

 • Hahalolo quy định về điều kiện sử dụng tính năng thanh toán đơn hàng của Người dùng trên Hahalolo;
 • Hahalolo có quyền hủy bỏ giao dịch thanh toán nếu nhận thấy có những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều khoản thanh toán, Chính sách dữ liệu và quyền riêng tư của chúng tôi;
 • Hahalolo sẽ không thu thập hay lưu trữ tất cả các thông tin mà người dùng cung cấp, thay vào đó Hahalolo chỉ lưu trữ một phần tối thiểu nhằm đảm bảo khả năng hoàn tất giao dịch, tra soát và xử lý khiếu nại (nếu có);
 • Hahalolo sẽ bảo mật các thông tin về việc thanh toán của khách hàng do Hahalolo thu thập, trừ trường hợp cần cung cấp những thông tin này cho bên thứ ba là đối tác của Hahalolo, nhà phát hành thẻ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo giao dịch được thực hiện, cải thiện sản phẩm, cũng như phát triển hệ thống kinh doanh của Hahalolo;
 • Hahalolo sẽ hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thanh toán trong khả năng của chúng tôi;
 • Các quyền và nghĩa vụ khác quy định theo pháp luật hiện hành và chính sách của Hahalolo tùy từng thời điểm.

4. Tranh chấp và hủy bỏ thanh toán

4.1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về giao dịch cơ bản

Chúng tôi có trách nhiệm xử lý giao dịch thanh toán thực hiện trên hệ thống Hahalolo. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm phát sinh từ tranh chấp giữa Người dùng với Nhà cung cấp về hàng hóa và dịch vụ mà Người dùng đã mua. Chúng tôi hỗ trợ xử lý nếu có tranh chấp phát sinh mà Người dùng và Nhà cung cấp không thể tự thỏa thuận. Nếu hàng hóa hoặc dịch vụ Người dùng đặt bị hết, Người dùng có thể yêu cầu hoàn lại số tiền mà Người dùng đã thanh toán.

4.2. Người dùng có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi

Người dùng có trách nhiệm thông báo ngay cho chúng tôi khi Người dùng có căn cứ xác định rằng có giao dịch trái phép thực hiện bằng tài khoản của Người dùng, chúng tôi phối hợp cùng các cổng thanh toán sẽ tiến hành ngăn chặn nhằm tránh tổn thất tài chính cho Người dùng. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Người dùng khiếu nại với chúng tôi vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ khi tính phí.

4.3. Can thiệp

Chúng tôi có quyền nhưng không có trách nhiệm phải can thiệp vào những tranh chấp về thanh toán phát sinh giữa Người dùng và Nhà cung cấp.

4.4. Sự cố kỹ thuật

Nếu Người dùng gặp phải sự cố kỹ thuật hoặc gián đoạn bất kỳ nào khiến giao dịch thanh toán không thành công, Người dùng có thể yêu cầu Hahalolo hoàn tất giao dịch đó.

5. Hủy đơn hàng và hoàn tiền

Khách hàng chỉ có thể hủy đơn hàng qua email cskh@hahalolo.com hoặc ghi lời nhắn tại Hahalolo trước thời điểm Nhà cung cấp tiến hành XÁC NHẬN có tiếp nhận đơn hàng hay không.

Với đơn hàng đã được XÁC NHẬN, Khách hàng chỉ có thể gửi yêu cầu đến Nhà cung cấp việc mong muốn được hủy đơn hàng. Nhà cung cấp có thể thỏa thuận với Khách hàng để quyết định đồng ý việc hủy đơn hàng.

Đơn hàng khi hủy nếu không có thanh toán trước sẽ ngay lập tức được hủy. Trường hợp có thanh toán trước qua hệ thống, thì Đơn hàng sẽ được đưa vào danh sách xử lý Hoàn tiền.

Hủy đơn hàng trước khi Nhà cung cấp tiến hành xác nhận, Hahalolo sẽ hoàn tiền toàn bộ cho khách hàng.

Chính sách hoàn tiền đối với dịch vụ khách sạn, chỗ nghỉ, du lịch và hàng hóa trên Hahalolo áp dụng theo chính sách của Nhà cung cấp mà Người dùng đã xem và đồng ý trước khi lựa chọn đơn hàng. Nếu hủy đơn hàng sau khi Nhà cung cấp đã xác nhận Đơn hàng, Khách hàng được hoàn tiền toàn bộ hay một phần tùy vào Chính sách của Nhà cung cấp.

6. Cập nhật điều khoản của Hahalolo

Chúng tôi có thể tiến hành cập nhật nội dung tại Điều khoản thanh toán này bất cứ lúc nào khi chúng tôi thấy cần thiết trong phạm vi cho phép của quy định pháp luật hiện hành. Tại thời điểm Người dùng xác nhận giao dịch, Điều khoản thanh toán cập nhật sẽ chi phối nội dung giao dịch đó. Chúng tôi sẽ liên hệ với Người dùng bất kỳ lúc nào thông qua tài khoản đăng ký hoặc địa chỉ email về bất kỳ thông tin quan trọng nào liên quan đến tài khoản người dùng và khoản thanh toán mà Người dùng đã thanh toán thông qua dịch vụ thanh toán trên Hahalolo. Cách thức gửi thông báo đến Người dùng có thể thông qua mục thông báo trên website của chúng tôi hoặc gửi đến địa chỉ email Người dùng đã đăng ký hoặc địa chỉ chỗ ở hiện tại Người dùng đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem như Người dùng nhận được thông báo trên trang web và qua email trong vòng 24 giờ sau khi đăng hoặc gửi và trong vòng 03 (ba) ngày làm việc đối với thư gửi đến địa chỉ của Người dùng qua đường bưu điện.

Người dùng gửi thông báo cho chúng tôi liên quan đến dịch vụ Thanh toán trên Hahalolo hay Điều khoản thanh toán của chúng tôi tới địa chỉ:

Công ty Cổ phần Mạng Xã Hội Du lịch Hahalolo, Bộ phận Pháp chế,
400/8B - 400/10 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

7. Người dùng khiếu nại

Hahalolo có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại liên quan đến giao dịch thanh toán tại Hahalolo và hỗ trợ Người dùng liên hệ với Nhà cung cấp khi phát sinh tranh chấp. Hahalolo đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Người dùng vào chất lượng dịch vụ của Hahalolo và thực hiện theo các bước sau:

 1. Bước 1: Người dùng khiếu nại về giao dịch thanh toán gửi phản hồi qua email Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng cskh@hahalolo.com hoặc có thể phản ánh trực tiếp đến đến ban quản trị.
 2. Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Hahalolo sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Người dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, Hahalolo sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Khách hàng liên hệ Nhà cung cấp để giải quyết tranh chấp đó trên cơ sở các Chính sách mà Nhà cung cấp đã công bố.
 3. Bước 3: Nhà cung cấp và Khách hàng tự thương lượng, giải quyết tranh chấp.

Sau khi Nhà cung cấp, Khách hàng đã giải quyết xong tranh chấp thì Nhà cung cấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị Hahalolo. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Nhà cung cấp, Hahalolo sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Hahalolo sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của Nhà cung cấp đó trên Hahalolo đồng thời yêu cầu Nhà cung cấp bồi hoàn cho Khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Khách hàng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa hai bên, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho Khách hàng.

8. Điều khoản bổ sung

8.1. Nếu trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa Điều khoản dịch vụ và những Điều khoản này, các Điều khoản thanh toán dành cho cộng đồng người dùng Hahalolo sẽ được ưu tiên áp dụng.

8.2. Quy định của Điều khoản thanh toán này là hoàn toàn riêng biệt, nếu có bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu hoặc không thể thực thi được với phạm vi toàn bộ hay một phần, thì những sự vô hiệu hoặc không thực thi được đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác.

8.3. Các Điều khoản này được viết bằng tiếng Việt. Nếu bất kỳ bản dịch nào của các điều khoản này xung đột với bản tiếng Việt thì bản tiếng Việt sẽ chi phối.

Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 3 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu