IV.4. An ninh mạng

Lý do xây dựng chính sách

Chúng tôi nhận thấy để đảm bảo sự an toàn của người dùng còn phải đảm bảo cả tính bảo mật cho thông tin cá nhân mà họ có thể quản lý trong tài khoản, trang cá nhân và các thực thể khác của Hahalolo, cũng như rộng hơn là các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Các nỗ lực thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm hoặc truy cập trái phép bằng thủ đoạn gian lận hoặc phương thức xâm phạm sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự an toàn, cởi mở và đáng tin cậy mà chúng tôi muốn hướng đến. Vậy nên, chúng tôi không cho phép các nỗ lực thu thập thông tin nhạy cảm của người dùng hoặc truy cập trái phép thông qua việc lạm dụng nền tảng và các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi.

Không được thực hiện:

Tìm cách xâm phạm tài khoản, trang cá nhân của người dùng hoặc các thực thể khác của Hahalolo, lợi dụng các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, thu thập thông tin nhạy cảm bằng những thủ đoạn gian lận hay tìm cách truy cập trái phép, bao gồm:

  1. Giành quyền truy cập vào các tài khoản, trang cá nhân, thực thể của Hahalolo hoặc dữ liệu người dùng của người khác bằng những thủ đoạn gian lận hoặc khi không có sự cho phép rõ ràng của chủ sở hữu tài khoản, trang cá nhân hay thực thể đó.
  2. Khuyến khích hoặc lừa người dùng tải xuống hay chạy những tệp/chương trình xâm phạm đến tính bảo mật của dữ liệu hoặc sự an toàn trên mạng của người dùng, kể cả thông qua phần mềm/trang web độc hại. Những tệp và chương trình này sẽ bị xem là phần mềm gây hại hay "phần mềm độc hại" nếu làm tổn hại hoặc truy cập trái phép vào máy tính, thiết bị hoặc mạng.
  3. Tìm cách lấy, có được hoặc yêu cầu thông tin đăng nhập hay thông tin nhạy cảm của người dùng khác, cho dù một cách rõ ràng hay bằng thủ đoạn gian lận, chẳng hạn như lừa đảo (ví dụ: các cuộc khảo sát giả để thu thập thông tin đăng nhập hoặc những liên kết đến trang đăng nhập giả hay trang web mạo danh) hoặc sử dụng phần mềm/trang web độc hại.
  4. Chia sẻ công khai thông tin đăng nhập của bạn hoặc của người khác trên nền tảng hoặc thông qua dịch vụ của bên thứ ba.
  5. Tạo, chia sẻ hoặc lưu trữ các ứng dụng di động, tiện ích trình duyệt và phần mềm độc hại trên hoặc ngoài nền tảng khiến người dùng hoặc sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi gặp nguy hiểm.
  6. Cung cấp cơ sở hạ tầng trực tuyến, bao gồm Dịch vụ lưu trữ web, máy chủ Hệ thống phân giải tên miền và mạng quảng cáo, để tạo điều kiện cho các liên kết lạm dụng.
Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu