Cấu hình trả góp

Tính năng trả góp giúp Doanh nghiệp có thể tùy chỉnh áp dụng chính sách trả góp cho từng Trang Tour, chỉ định cho từng Tour do Doanh nghiệp tổ chức, cho phép hành khách thanh toán bằng phương thức trả góp.

Đăng ký trả góp

Để đăng ký bán tour bằng hình thức trả góp cho doanh nghiệp (tài khoản kinh doanh) của mình, xin vui lòng liên hệ Ban Kinh doanh của Hahalolo để được cung cấp thông tin và hoàn tất thủ tục đăng ký.

Địa chỉ email: kinhdoanh@hahalolo.com

Thiết lập cấu hình trả góp cho Trang tour

Lưu ý rằng doanh nghiệp của bạn buộc phải hoàn thành việc đăng ký với Hahalolo đối với phương thức thanh toán trả góp để thực hiện tiếp các nội dung này.

 1. Tại giao diện Quản lý Trang Tour, chọn Cài đặt và nhấn vào Cấu hình trả góp. Bạn có thể xem danh sách các chương trình trả góp hiện có của Hahalolo đối với Trang bạn đã chọn.
 2. Bạn cũng có thể lọc các chương trình trả góp thỏa một hoặc đồng thời các điều kiện:
  • Trả trước tối thiểu: nhập % số tiền trả trước tối thiểu. (Không nhập số lẻ)
  • Ngày bắt đầu: nhập hoặc chọn theo Lịch Screenshot_9.jpg ngày chính sách trả góp bắt đầu có hiệu lực
  • Ngày kết thúc: nhập hoặc chọn theo Lịch Screenshot_9.jpg ngày chính sách trả góp hết hiệu lực
  • Trạng thái áp dụng: nhấn chọn Công khai hoặc Không công khai
  • Kỳ hạn trả góp: Được phép chọn nhiều kỳ hạn trả góp bao gồm 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng để lọc ra chính sách trả góp thỏa điều kiện
 3. Chọn Tìm kiếm để hiển thị chương trình đáp ứng các yêu cầu mà bạn cung cấp.
 4. Chọn Đặt lại để xóa những yêu cầu bạn cung cấp trước đó.
Thông tin chương trình trả góp

Tại Danh sách chính sách trả góp, nhấn vào nút “Xem”, bạn sẽ được dẫn đến màn hình Chi tiết các chính sách của chương trình trả góp đó. Bao gồm:

 • Tên chương trình trả góp
 • Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc
 • Định mức trả trước: Khoảng phần trăm giá trị mà người dùng phải trả trước
 • Kỳ hạn trả góp: Quy định về thời gian trả góp cho từng loại Tour
 • Chính sách trả góp
 • Các Thiết lập ưu đãi:

Thanh toán đạt 100%

 1. Nhấn vào “Thanh toán đạt 100%” để hiển thị các chính sách ưu đãi được áp dụng cho các đơn hàng đã được thanh toán 100% theo từng mốc thời gian.
 2. Nhấn vào biểu tượng Screenshot_10.jpg để xem chi tiết các chính sách ưu đãi được áp dụng theo từng phân mốc thời gian. Bao gồm 4 chính sách:
  • Thay đổi thời gian: Thời hạn cho phép người dùng gửi yêu cầu thay đổi ngày khởi hành.

   Thời hạn được tính theo số ngày quy định so với thời gian khởi hành ban đầu.

  • Chuyển nhượng Tour: Thời hạn cho phép người dùng gửi yêu cầu chuyển nhượng tour.

   Thời hạn được tính theo số ngày quy định so với thời gian khởi hành ban đầu.

  • Hủy Tour: Thời hạn cho phép người dùng gửi yêu cầu hủy tour.

   Thời hạn được tính theo số ngày quy định so với thời gian khởi hành ban đầu. Giá trị hoàn lại được tính theo % tổng giá trị đơn đặt tour đã thanh toán.

  • Khuyến mãi: Giá trị khuyến mãi mà khách hàng có thể được chiết khấu nếu chọn thanh toán trả trước 100%.

   Giá trị Khuyến mãi được tính theo % tổng giá trị đơn đặt tour.

  Lưu ý: Các mốc thời gian có thể không có đầy đủ 4 chính sách tùy thuộc vào thiết lập của từng chương trình trả góp.

Thanh toán chưa đạt 100%

Nhấn vào tab “Thanh toán chưa đạt 100%” để hiển thị các chính sách được áp dụng cho các đơn hàng thanh toán chưa đạt 100%. Bao gồm 2 chính sách:

    • Gia hạn thanh toán: Người dùng có thể gửi yêu cầu gia hạn thanh toán 1 lần cho mỗi kỳ thanh toán

     Thời gian yêu cầu gia hạn là số ngày cộng dồn vào kỳ thanh toán.

    • Hủy tour: Thời hạn cho phép người dùng gửi yêu cầu hủy tour.

     Thời hạn được tính theo số ngày quy định so với thời gian khởi hành ban đầu.

     Giá trị phạt được tính theo % tổng số tiền đã thanh toán. Giá trị phạt thay đổi theo các mốc thời gian tùy thuộc vào thiết lập của từng chương trình trả góp.

Áp dụng chương trình trả góp
Sau khi xem chi tiết thông tin, tại danh sách chương trình trả góp bấm vào biểu tượng Screenshot_11.jpg/Screenshot_12.jpgđể áp dụng/hủy áp dụng chương trình trả góp cho Trang Tour.

Lưu ý:

 • Mỗi Trang Tour chỉ được phép áp dụng duy nhất 1 chương trình trả góp.
 • Chương trình trả góp được bật “Áp dụng” sẽ hiển thị lên đầu danh sách.
Thêm Tour áp dụng chương trình trả góp

Đi đến Trang Tour đã bật áp dụng chương trình trả góp. Nhấn vào nút Thêm tour để di chuyển đến mục “Thêm Tour vào chương trình trả góp”

Hệ thống sẽ hiển thị các Tour hiện có trong Trang dưới dạng 2 cột danh sách gồm “Danh sách Tour chưa được chọn” và “Danh sách Tour đã chọn”.

 1. Nhấn vào ô “Loại tour” để lọc Tour nội địa, Tour quốc tế
 2. Nhấn chọn vào ô hộp kiểm “Chọn tất cả” để có thể chọn tất cả các Tour của trang đang hiển thị
 3. Nhấn chọn vào từng ô hộp kiểm để có thể chọn từng Tour hoặc nhiều Tour
 4. Nhấn vào biểu tượng Screenshot_16.jpg để có thể xem được thông tin chi tiết các chặng của Tour
 5. Người dùng nhấn 1 trong 2 icon dưới đây, để có thể:
  • Bấm vào Screenshot_15.jpg để chuyển Tour đã chọn ở cột “Danh sách Tour chưa được chọn” sang cột “Danh sách Tour đã chọn
  • Bấm vào Screenshot_14.jpg để chuyển Tour đã chọn ở cột “Danh sách Tour đã chọn” về lại cột “Danh sách Tour chưa được chọn
Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 2 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu