Cài đặt bảo mật tài khoản thanh toán

Làm thế nào để cài đặt xác thực 2 yếu tố?

Cùng với mật khẩu, xác thực 2 yếu tố là thiết lập bảo mật nâng cao để bảo vệ tài khoản Hahalolo cũng như tài khoản thanh toán của bạn. Sau khi thiết lập tính năng xác thực 2 yếu tố, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp mã xác minh khi đăng nhập tài khoản trên một thiết bị hoặc trình duyệt mới.

Để bật xác minh 2 yếu tố cho tài khoản, người dùng cần tải ứng dụng Google Authenticator để nhận mã do Google cung cấp.

Xem hướng dẫn Cài đặt xác thực 2 yếu tố

Làm thế nào để thiết lập mã PIN?

Mã PIN là bắt buộc để bảo vệ tài khoản thanh toán và thông tin tài chính của bạn. Hơn nữa, thuận tiện hơn cho bạn khi không cần nhập lại chi tiết thẻ cho những lần đăng nhập sau.

TẠO MỚI MÃ PIN:

 1. Nhấn vào Cài đặt ở cột bên trái màn hình
 2. Nhấn Bảo mật & đăng nhập
 3. Đi đến mục Thiết lập mã pin, nhấn vào Tạo mã PIN mới
 4. Nhập và xác nhận 6 chữ số để tạo một mã PIN.
 5. Nhấn Xác nhận để hoàn tất tạo mới mã PIN. Sau khi đã hoàn thành, tại mục Thiết lập mã PIN sẽ có dòng thông tin “Đã thiết lập

CẬP NHẬT MÃ PIN

Trường hợp 1: Thay đổi mã PIN

 1. Nhấn vào dòng thông tin “Đã thiết lập” để cập nhật mã PIN
 2. Nhập đầy đủ thông tin: Mã PIN cũ, Mã PIN mới, xác nhận mã PIN
 3. Nhấn Xác nhận để hoàn tất thay đổi mã PIN

Trường hợp 2: Quên mã PIN cũ, tạo mã PIN mới

 1. Nhấn vào dòng thông tin “Đã thiết lập” để cập nhật mã PIN
 2. Nhấn vào Quên mã PIN
 3. Tại bảng thông báo Khôi phục mã PIN nhấn Tiếp tục
 4. Nhập mã xác nhận đã được gửi về số điện thoại của bạn vào ô Nhập mã xác nhận
 5. Nhấn Tiếp tục chuyển đến màn hình thay đổi mã PIN mới
 6. Nhập mã PIN mới, xác nhận mã PIN mới và nhấn Tiếp tục để hoàn tất thay đổi.

Lưu ý: Mã xác nhận có hiệu lực trong 300 giây. Bạn có thể nhấn Gửi lại mã, tuy nhiên bạn phải đảm bảo nhập mã xác nhận trong thời hạn và số lần cho phép, nếu vượt quá giới hạn này bạn sẽ không thể tiếp tục nhấn nút Gửi lại mã được nữa.

Làm thế nào để thiết lập khôi phục tài khoản thanh toán?

Thiết lập khôi phục tài khoản cho phép bạn sử dụng email/số điện thoại để xác thực trong trường hợp quên mã PIN. Địa chỉ email và Số điện thoại ban đầu sẽ mặc định như ở phần thông tin đã khai báo khi tạo tài khoản thanh toán.

Bạn có thể thay đổi email/số điện thoại khôi phục khác bằng cách:

Để thay đổi email

 1. Nhấn vào Cài đặt ở cột bên trái màn hình
 2. Nhấn Khôi phục tài khoản
 3. Nhấn vào khu vực ô Xác thực qua email
 4. Nhập địa chỉ email mới rồi nhấn Xác nhận
 5. Nhập mật khẩu của bạn để xác thực thao tác
 6. Nhấn Tiếp tục để hoàn tất thay đổi Email.

Để thay đổi số điện thoại

 1. Nhấn vào Cài đặt ở cột bên trái màn hình
 2. Nhấn Khôi phục tài khoản
 3. Nhấn vào khu vực ô Gửi mã qua tin nhắn
 4. Nhập địa chỉ email mới rồi nhấn Xác nhận
 5. Nhập mật khẩu của bạn để xác thực thao tác
 6. Nhấn Tiếp tục để hoàn tất thay đổi số điện thoại.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu