Thêm dấu trang

Làm cách nào lưu nội dung nào đó trên Hahalolo để xem sau này?

Bạn có thể lưu một số nội dung nhìn thấy trên Hahalolo để xem sau, chẳng hạn như bài viết, bài trải nghiệm, liên kết... của các tài khoản cá nhân hay trang cộng đồng.

CÁCH LƯU NỘI DUNG:

  1. Nhấp vào Untitled-0.png ở trên cùng bên phải bài viết bạn muốn lưu.
  2. Chọn Thêm Bookmark.
Làm cách nào để xem lại nội dung tôi đã lưu trên Hahalolo?

Cách 1:

  1. Nhấp vào hình đại diện thu nhỏ Untitled-1.pngở góc trên bên phải màn hình trang Hahalolo bất kỳ và chọn Thiết lập riêng tư & bảo mật.
  2. Nhấp vào Bookmarks.

Cách 2:

Nhấn vào Bookmarks ở cột bên trái màn hình trang chủ Hahalolo.

Cách 3:

Truy cập https://www.hahalolo.com/profile#saved.

Làm cách nào gỡ nội dung đã lưu trên Hahalolo?
  1. Tại giao diện trang Bookmarks, nhấn vào Untitled-0.png ở trên cùng bên phải bài viết bạn muốn bỏ lưu.
  2. Nhấn Bỏ lưu.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu