Chính sách hãng bay - Vietravel Airlines

I. ĐIỀU LỆ VẬN CHUYỂN

Điều 1: Định nghĩa và diễn giải

1.1 Trong Điều lệ vận chuyển này, các thuật ngữ và diễn giải có nghĩa như sau (các thuật ngữ và diễn giải được sắp xếp theo thứ tự chữ cái):

Bảng giá cước bao gồm giá cước, các khoản thu và điều kiện giá vé kèm theo được Chúng tôi công bố qua hình thức điện tử hoặc hiển thị trên giấy.

Các quy định khác có hiệu lực của Hãng vận chuyển có nghĩa là các quy định ngoài Điều lệ vận chuyển này đã được Chúng tôi ban hành và có hiệu lực tại từng thời điểm, quy định việc vận chuyển Hành khách và/hoặc Hành lý được cung cấp, hiển thị tại các Phòng vé, quầy làm thủ tục check-in của Chúng tôi và trên Trang Web của Chúng tôi.

Chặng bay có nghĩa là một chuyến bay từ một sân bay này đến một sân bay khác.

Chỗ ngồi có nghĩa là chỗ ngồi/ghế ngồi trên máy bay.

Chúng tôi và Hãng vận chuyển có nghĩa là Công ty TNHH Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines).

Chuyến bay nối chuyến có nghĩa là chuyến bay kế tiếp cung cấp dịch vụ vận chuyển trên cùng một Vé, trên Vé khác hoặc trên một Vé nối (trên chuyến bay do Chúng tôi khai thác hoặc theo thỏa thuận của hợp đồng liên danh với Chúng tôi).

Chứng từ Hành lý có nghĩa là chứng từ Chúng tôi cấp cho Hành khách có Hành lý ký gửi và được xem như giấy biên nhận liên quan đến việc vận chuyển Hành lý ký gửi và kèm theo Thẻ Hành lý.

Công ước có nghĩa là bất kỳ văn bản nào trong số các văn bản sau, khi được áp dụng:

 • Công ước về thống nhất các quy định về vận chuyển hàng không quốc tế ký ngày 12 tháng 10 năm 1929 tại Warsaw (sau đây được gọi là Công ước Warsaw),
 • Công ước Warsaw được sửa đổi tại Hague ngày 28 tháng 09 năm 1955,
 • Công ước Warsaw được sửa đổi tại Hague và Nghị định thư bổ sung số 4 tại Montreal (1975),
 • Công ước bổ sung Guadalajara (1961),
 • Công ước về thống nhất các quy định về vận chuyển hàng không quốc tế ký ngày 28 tháng 5 năm 1999 (Công ước Montreal),

Bất kỳ nghị định thư hoặc công ước nào khác được áp dụng và bất kỳ văn bản pháp Đại lý được chỉ định là đại lý bán vé hành khách được Chúng tôi chỉ định để thay mặt Chúng tôi bán sản phẩm vận tải hàng không trên các chuyến bay của Chúng tôi, và trên các chuyến bay của các hãng hàng không có hợp đồng hợp tác với Chúng tôi.

Đặt chỗ có nghĩa là các thông tin chi tiết của Hành khách đã được nhập vào hệ thống đặt giữ chỗ của Chúng tôi.

Điểm dừng là điểm dừng theo lịch trong hành trình của Hành khách, tại điểm giữa điểm khởi hành và điểm đến của hành trình.

Điều kiện bất khả kháng là những trường hợp bất thường và không dự đoán được ngoài khả năng kiểm soát của Chúng tôi hoặc Hành khách, mà hậu quả không thể tránh được dù mọi biện pháp cần thiết đã được thực hiện.

Điều lệ vận chuyển có nghĩa là những điều kiện về vận chuyển và bao gồm cả Giá cước hiện hành có hiệu lực vào từng thời điểm và các điều khoản chính của Điều lệ vận chuyển được quy định trên Tờ xác nhận hành trình.

FIM (Flight Interruption Manifest) có nghĩa là chứng từ chuyển đổi hành trình không tự nguyện được sử dụng thay thế cho Vé điện tử tại sân bay trong trường hợp có sự thay đổi của chuyến bay mà Chúng tôi không xuất lại vé.

Hãng vận chuyển khác là bất kỳ một hãng hàng không nào khác không phải Chúng tôi, và mã của hãng này được ghi trên Vé hoặc Vé nối của Hành khách.

Hàng hoá là bất kỳ tài sản nào được vận chuyển hoặc sẽ được vận chuyển trong hầm hàng tàu bay theo vận đơn hàng không, trừ hàng thư tín, hành lý và tài sản của Người vận chuyển. Tuy nhiên, hành lý được vận chuyển theo vận đơn hàng không sẽ được coi là hàng hoá.

Hành khách có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào được vận chuyển hoặc sẽ được vận chuyển bằng máy bay với sự chấp thuận của Chúng tôi, ngoại trừ các thành viên phi hành đoàn.

Hợp đồng vận chuyển là sự thỏa thuận giữa Người vận chuyển và người gửi hàng, theo đó Người vận chuyển có nghĩa vụ vận chuyển hàng hóa đến địa điểm đến và trả hàng hóa cho người nhận hàng, người gửi hàng có nghĩa vụ thanh toán cước  vận chuyển.

Hành lý có nghĩa là những vật phẩm, đồ dùng tư trang và tài sản cá nhân của Hành khách mang theo, sử dụng trong chuyến đi của mình. Trừ khi được quy định khác đi, Hành lý bao gồm Hành lý xách tay và Hành lý ký gửi.

Hành lý ký gửi có nghĩa là Hành lý mà Chúng tôi chịu trách nhiệm làm thủ tục giữ hộ và đã được cấp Thẻ Hành lý.

Hành lý xách tay có nghĩa là bất kỳ Hành lý nào ngoài Hành lý ký gửi được Chúng tôi chấp nhận cho Hành khách mang lên khoang Hành khách của máy bay và Hành khách phải tự bảo quản trong cả quá trình vận chuyển.

Hợp đồng vận chuyển có nghĩa là các thỏa thuận của Hãng vận chuyển và Hành khách theo đó Hãng vận chuyển chuyên chở Hành khách, Hành lý đến địa điểm đến và Hành khách hoàn tất thanh toán tiền dịch vụ vận chuyển. Hợp đồng vận chuyển được thể hiện bằng Vé điện tử hoặc các hình thức khác có giá trị tương đương.

Lô hàng, trừ khi có quy định khác trong Điều lệ vận chuyển này, là một hoặc nhiều kiện, hoặc bó hàng hóa được chấp nhận từ một người gửi hàng ở một thời điểm và tại một địa điểm, dưới một vận đơn hàng không, để vận chuyển đến một điểm đến cho một người nhận hàng.

Mã đặt chỗ có nghĩa là mã do hệ thống đặt giữ chỗ của Chúng tôi cấp ngẫu nhiên cho Hành khách để xác nhận việc đặt chỗ trên chuyến bay.

Ngày có nghĩa là các ngày dương lịch, bao gồm bảy (07) ngày trong tuần; với điều kiện là khi dùng trong việc gửi thông báo thì ngày gửi thông báo đi không được tính và khi dùng cho mục đích xác định

Người gửi hàng là người có tên trên vận đơn hàng không, là bên ký kết hợp đồng vận chuyển với Người vận chuyển để vận chuyển hàng hóa, thời gian hiệu lực của vé thì không tính ngày xuất vé hoặc ngày khởi hành của hành trình.

Người nhận hàng là khách hàng, người có tên trên vận đơn hàng không, là người mà Người vận chuyển giao hàng cho họ.

Người vận chuyển là Công ty TNHH Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) hoặc bất kỳ Công ty, hãng hàng không có ký kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa với Vietravel Airlines.

Nhà chức trách là các cơ quan nhà nước, các cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc các tổ chức/cá nhân được ủy quyền.

Quy định của Chúng tôi là các quy định ngoài Điều lệ vận chuyển này do Chúng tôi ban hành và có hiệu lực từ ngày Hợp đồng vận chuyển được xác định, quy định việc vận chuyển Hành khách và Hành lý.

Thẻ Hành lý có nghĩa là chứng từ do Chúng tôi cấp cho Hành khách để nhận dạng Hành lý ký gửi.

Thiệt hại có nghĩa là tử vong, bị thương hoặc tình trạng thương tật về thể xác của Hành khách phải chịu, gây ra bởi tai nạn trên tàu bay hoặc xảy ra từ thời điểm Hành khách hoàn tất thủ tục chuyến bay tại quầy hoặc Hành khách có mặt tại cửa khởi hành (trong trường hợp Hành khách làm thủ tục bằng các hình thức khác) cho đến khi Hành khách hoàn tất thủ tục tại nhà ga đến. Thiệt hại cũng có nghĩa là sự hư hại, mất mát, mất một phần, trộm cắp hoặc thiệt hại khác đối với Hành lý, phát sinh từ thời điểm Chúng tôi chịu trách nhiệm giữ hộ Hành lý hoặc liên quan đến quá trình vận chuyển hoặc các dịch vụ khác do Chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, thiệt hại này sẽ không bao gồm sự hao mòn thông qua sử dụng của Hành lý (vết cào xước, sờn và vết rách, lõm của Hành lý đã được xác định tại thời điểm Chúng tôi nhận giữ hộ). Khái niệm này không áp dụng đối với các thiệt hại gây ra do sự trì hoãn vận chuyển Hành khách hoặc Hành lý.

Thời hạn làm thủ tục chuyến bay có nghĩa là giới hạn về thời gian làm thủ tục chuyến bay do Nhà chức trách hoặc/và Chúng tôi quy định mà theo đó Hành khách phải hoàn tất việc làm thủ tục và nhận được thẻ lên máy bay.

Tờ vận chuyển điện tử có nghĩa là chứng từ có giá trị vận chuyển được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của Chúng tôi.

Tờ xác nhận hành trình là chứng từ gửi cho Hành khách theo mỗi Mã đặt chỗ bao gồm tên Hành khách, thông tin chuyến bay, Điều lệ vận chuyển và các lưu ý khác.

Trang Web có nghĩa là trang thương mại điện tử do Chúng tôi cung cấp tại địa chỉ http://www.vietravelairlines.vn để Hành khách mua sản phẩm và dịch vụ và tra cứu thông tin về Chúng tôi.

Vận đơn hàng không là chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không dưới dạng giấy hoặc điện tử và là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng vận chuyển, việc đã tiếp nhận hàng hóa và các điều kiện của hợp đồng vận chuyển. Vận đơn hàng không điện tử có giá trị pháp lý tương đương vận đơn hàng không giấy.

Vé điện tử là Tờ xác nhận hành trình, Tờ vận chuyển điện tử do Chúng tôi, đại diện theo ủy quyền hoặc các Đại lý được chỉ định của Chúng tôi cung cấp cho Hành khách mua vé.

Vé là Tờ xác nhận hành trình, Vé điện tử, Tờ vận chuyển điện tử do Chúng tôi hoặc đại diện theo ủy quyền hoặc các Đại lý được chỉ định của Chúng tôi cung cấp cho Hành khách mua vé trong đó có Điều lệ vận chuyển, điều kiện giá vé và các lưu ý khác.

Vé nối là Vé được xuất cho Hành khách cùng với một hoặc nhiều Vé khác tạo thành Hợp đồng vận chuyển duy nhất.

SDR là (Special Drawing Right) là một đơn vị tính toán của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) được quy ước là Quyền rút vốn đặc biệt. Đồng SDR tương đương với khoảng 32.964 VND hoặc 1.41 USD, tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái chính thức do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán.

USD là đồng đô la Mỹ, tỷ giá thay đổi theo tỷ giá hối đoái chính thức do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán.

1.2 Diễn giải

Đề mục hoặc tiêu đề của mỗi điều của Điều lệ vận chuyển này chỉ được sử dụng cho mục đích thuận tiện tra cứu và không được sử dụng để giải thích nội dung của điều khoản đó.

Điều 2: Áp dụng điều lệ vận chuyển

2.1 Quy định chung

Điều lệ vận chuyển này áp dụng cho việc vận chuyển bằng đường hàng không do Chúng tôi thực hiện hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khi Chúng tôi có trách nhiệm pháp lý liên quan đến Hành khách, Hành lý và chuyến bay của Hành khách.

2.2 Điều khoản và điều kiện ưu tiên áp dụng

Việc vận chuyển Hành khách trên bất kỳ chuyến bay nào do Chúng tôi khai thác phải tuân thủ theo các nội dung sau mà không có bất kỳ ngoại lệ nào:

 • Đặt chỗ/ Điều lệ vận chuyển này Luật áp dụng, bao gồm Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Nghị định, thông tư, chỉ thị, quyết định… của Nhà chức trách và bất kỳ Công ước quốc tế nào có thể áp dụng đối với Hành trình mà Chúng tôi tham gia Bất kỳ Bảng Giá cước đang áp dụng
 • Các hướng dẫn bằng văn bản hoặc lời nói của nhân viên Chúng tôi và Các quy định và điều kiện giá vé hoặc Quy định của Hãng vận chuyển đang áp dụng Trừ khi được quy định tại Điều lệ vận chuyển này, trong trường hợp có sự khác biệt giữa Điều lệ vận chuyển với bất kỳ quy định nào trong Quy định của Hãng vận chuyển liên quan đến một đối tượng cụ thể, Điều lệ vận chuyển này sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi giải quyết sự khác biệt đó.            

2.3 Chuyến bay liên danh

Trên một số đường bay, Chúng tôi cùng hãng hàng không khác cung cấp dịch vụ cho Hành khách theo hợp đồng liên danh mà trong đó mã của Vietravel Airlines được hiển thị trên chuyến bay được khai thác bởi hãng hàng không khác. Điều đó có nghĩa rằng ngay cả khi Hành khách đặt chỗ với Chúng tôi và có vé mà trên đó tên và mã hàng không của Chúng tôi được hiển thị như hãng vận chuyển, nhưng hãng khai thác tàu bay là hãng khác.

Đối với chuyến bay liên danh được khai thác bởi hãng khác, Chúng tôi sẽ thông báo với Hành khách tên hãng khai thác khi Hành khách đặt chỗ. Hành khách thực hiện chuyến bay liên danh được khai thác bởi hãng hàng không khác, sẽ phải tuân thủ điều lệ vận chuyển của hãng hàng không khai thác mà có thể khác với điều lệ vận chuyển của Chúng tôi.

2.4 Thu xếp các dịch vụ khác

Trong trường hợp nếu Chúng tôi vận chuyển Hành khách hoặc thu xếp vận chuyển Hành khách bằng các phương tiện khác mà không phải bằng đường hàng không, như bằng xe bus, tàu hỏa, thuyền hoặc đặt phòng khách sạn hoặc thuê ô-tô, thì điều này có nghĩa rằng Chúng tôi chỉ đóng vai trò như một đại diện. Có thể có các điều kiện và điều khoản khác áp dụng cho các dịch vụ không phải là vận chuyển bằng đường hàng không. Khi các điều kiện và điều khoản này bao gồm giới hạn trách nhiệm thấp hơn giới hạn trách nhiệm được nêu trong Điều lệ vận chuyển, thì giới hạn trách nhiệm thấp hơn sẽ được áp dụng cho việc thu xếp các dịch vụ khác mà không phải là vận chuyển bằng đường hàng không.

Nếu Chúng tôi thu xếp việc vận chuyển cho Hành khách trên một chuyến bay mang mã của một hãng hàng không khác, thì điều này có nghĩa rằng Chúng tôi chỉ đóng vai trò như một đại diện của hãng đó và điều lệ vận chuyển của hãng đó được áp dụng.

2.5 Ngôn ngữ

Ngôn ngữ chính thức của Điều lệ vận chuyển này là tiếng Việt. Trong trường hợp có thể có các bản dịch của Điều lệ vận chuyển này bằng các ngôn ngữ khác, thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng và sử dụng để giải thích các điều khoản tại Điều lệ vận chuyển này.

2.6 Áp dụng Luật có hiệu lực cao hơn

Nếu Điều lệ vận chuyển này hoặc bất kỳ điều khoản nào của Điều lệ vận chuyển này không phù hợp với luật Việt Nam nào hoặc Công ước áp dụng đối với Hợp đồng vận chuyển giữa Hành khách và Chúng tôi thì Luật và Công ước đó sẽ được áp dụng.

Điều 3: Vé điện tử

3.1 Chuyển nhượng vé

Vé của Chúng tôi không được chuyển nhượng. Điều này có nghĩa là:

Hành khách không được cho hoặc bán Đặt chỗ của mình để bất kỳ người nào khác sử dụng. Việc Đặt chỗ không được chuyển nhượng cho cá nhân khác.

Trong một số trường hợp, Chúng tôi bắt buộc phải chuyển nhượng Hành khách sang một Hãng vận chuyển khác thì thực hiện xuất FIM hoặc xuất vé mới cho Hành khách.

3.2 Hiệu lực

Vé điện tử hoặc FIM chỉ có hiệu lực đối với Hành khách được chỉ định trên chứng từ.

Vé có giá trị tối đa một (01) năm kể từ ngày xuất Vé.

FIM: chỉ có giá trị theo đúng chuyến bay thể hiện trên chứng từ.

Mỗi Tờ vận chuyển điện tử của Hành khách được chấp nhận vận chuyển trên hạng dịch vụ, vào ngày và trên chuyến bay đã được đặt chỗ.

3.2.1 Hành khách tử vong trước khi thực hiện chuyến bay (trước khi lên máy bay), Vé của Hành khách sẽ được hoàn trả toàn bộ (không bao gồm phụ thu phục vụ và phụ thu tiện ích thanh toán). Vé của người đi cùng Hành khách bao gồm tứ thân phụ mẫu/người nuôi dưỡng, vợ/chồng, con (con ruột/con nuôi/con của người phối ngẫu), anh chị em ruột hợp pháp sẽ được hoàn trả toàn bộ, hoặc sẽ được miễn phí thay đổi chuyến bay (vẫn áp dụng chênh lệch giá vé). Việc hỗ trợ này được thực hiện khi nhận được giấy chứng tử hợp lệ và việc gia hạn hiệu lực này không quá 45 ngày kể từ ngày xảy ra sự việc.

3.2.2 Trong trường hợp Hành khách tử vong trong khi thực hiện chuyến bay, nếu Vé của Hành khách còn chặng bay chưa sử dụng, Chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ các chặng bay này (không bao gồm phụ thu phục vụ và phụ thu tiện ích thanh toán). Vé của người đi cùng Hành khách bao gồm tứ thân phụ mẫu/người nuôi dưỡng, vợ/chồng, con (con ruột/con nuôi/con của người phối ngẫu), anh chị em ruột hợp pháp sẽ được hoàn trả toàn bộ, hoặc sẽ được miễn phí thay đổi chuyến bay cho các chặng bay chưa sử dụng (vẫn áp dụng chênh lệch giá vé). Việc hỗ trợ này được thực hiện khi nhận được giấy chứng tử hợp lệ và việc gia hạn hiệu lực này không quá 45 ngày kể từ ngày xảy ra sự việc.

3.2.3 Đối với Vé có nhiều chặng bay, Hành khách phải sử dụng các chặng bay theo đúng thứ tự ghi trên Vé. Đối với Hành khách muốn sử dụng các chặng bay không đúng thứ tự ghi trên vé, (các) chặng bay trước đó không có giá trị sử dụng hoặc hoàn tiền.

3.2.4 Nếu Hành khách muốn thay đổi bất kỳ phần nào liên quan đến việc vận chuyển, Hành khách phải liên hệ trước với Chúng tôi. Mức giá mà Hành khách phải trả cho việc vận chuyển mới sẽ được tính và Hành khách được lựa chọn hoặc áp dụng giá mới hoặc duy trì việc vận chuyển ban đầu như đã đề cập trên Vé. Nếu Hành khách cần thay đổi việc vận chuyển vì Điều kiện bất khả kháng, Hành khách phải liên hệ với Chúng tôi sớm nhất và Chúng tôi sẽ cố gắng ở mức độ hợp lý để vận chuyển Hành khách tới điểm dừng tiếp theo hoặc tới điểm cuối cùng của hành trình mà không tính lại mức giá.

3.2.5 Nếu Hành khách thay đổi việc vận chuyển không có sự đồng ý trước của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ áp dụng mức giá theo quy định cho hành trình thực đi mới của Hành khách. Hành khách sẽ được yêu cầu trả bất kỳ khoản chênh lệch nào giữa mức giá đã thanh toán và tổng mức giá áp dụng cho hành trình mới. Chúng tôi sẽ không hoàn lại khoản chênh lệch nếu mức giá mới thấp hơn mức giá Hành khách đã thanh toán.

3.2.6 Đối với Hành khách cần thay đổi hành trình bay mà hành trình mới khác biệt với hành trình xác định ban đầu dẫn đến sự chênh lệch giá, Hành khách sẽ được yêu cầu trả bất kỳ khoản chênh lệch nào giữa mức giá đã thanh toán và mức giá áp dụng cho hành trình mới, và Chúng tôi sẽ không hoàn lại khoản chênh lệch giá vé trong trường hợp mức giá áp dụng cho hành trình mới thấp hơn mức giá Hành khách đã thanh toán.

3.2.7 Hành khách cần lưu ‎ý rằng nếu Hành khách không có mặt trên bất kỳ chuyến bay nào mà không thông báo trước, Chúng tôi có thể hủy việc đặt chỗ cho chuyến bay quay về hoặc chuyến bay tiếp theo. Tuy nhiên, nếu Hành khách thông báo trước cho Chúng tôi, Chúng tôi sẽ không hủy việc đặt chỗ cho các chuyến bay này.

3.3 Nhận dạng

Chúng tôi chỉ vận chuyển Hành khách có tên trên Vé điện tử hoặc Tờ xác nhận hành trình. Hành khách sẽ được yêu cầu xuất trình giấy tờ đi lại hợp lệ tại quầy làm thủ tục.

Điều 4: Quy định hành khách đặc biệt

4.1 Quy định về Hành khách là Trẻ sơ sinh (INF)

Trẻ sơ sinh có nghĩa là trẻ em từ bảy (07) ngày tuổi đến dưới hai 02 tuổi tính đến thời điểm ngày khởi hành. Tuổi của trẻ sơ sinh được tính theo từng chặng bay. Trẻ sơ sinh bắt buộc phải đi cùng người lớn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp từ mười tám (18) tuổi trở lên và có đủ điều kiện sức khỏe để chăm sóc trẻ trên chuyến bay.

Chúng tôi chỉ chấp nhận vận chuyển Trẻ sơ sinh khỏe mạnh, sinh đủ tháng. Trường hợp Trẻ sơ sinh có sức khỏe không bình thường và/hoặc sinh thiếu tháng cần phải làm thủ tục sức khỏe theo mục 4.7 tại Điều 4 của qui định này và có bác sĩ hoặc y tá chuyên khoa nhi đi cùng.

Chúng tôi không chấp nhận vận chuyển Trẻ sơ sinh sinh thiếu tháng phải nuôi lồng kính hoặc có sức khỏe không ổn định dưới mười bốn (14) ngày tuổi.

Một (01) người lớn chỉ được phép đi cùng tối đa một (01) Trẻ sơ sinh và với một (01) Trẻ em

Lưu ý:

Chúng tôi không cung cấp dịch vụ Tiếp viên đi cùng với Trẻ sơ sinh. 

Dịch vụ nôi trẻ em được cung cấp miễn phí trên các chuyến bay của Chúng tôi với điều kiện trẻ em có cân nặng không quá mười một (11) kg, và phải được đặt trước tối thiểu hai mươi bốn (24) giờ so với giờ khởi hành. Dịch vụ này được áp dụng theo điều kiện kỹ thuật của tàu bay khai thác.

Miễn phí một (01) xe đẩy đơn (loại gấp được và để vừa trong hộc để Hành lý xách tay trên khoang Hành khách) cho một (01) trẻ sơ sinh. Trường hợp xe đẩy đơn không gấp được và không để vừa trong hộc để Hành lý xách tay trên khoang Hành khách thì phải tính phí và được làm thủ tục ký gửi.

4.2 Quy định về Hành khách là Trẻ em (CHD)

Trẻ em có nghĩa là trẻ em từ hai (02) tuổi đến dưới mười hai (12) tuổi (tính đến thời điểm ngày khởi hành) và phải được đi cùng với Hành khách là người lớn từ mười lăm (15) tuổi trở lên. Hành khách đi cùng là Hành khách đi bằng vé mua và theo nhận định hợp lý của Chúng tôi thì Hành khách đó có thể đi máy bay một cách độc lập và trong trường hợp cần thiết có thể và sẽ trợ giúp, giám sát phù hợp (hoặc cả hai) cho Hành khách cụ thể mà họ đi cùng.

-   Trẻ em từ hai (02) tuổi đến bảy (07) tuổi không có người lớn đi cùng sẽ không được chấp nhận vận chuyển.

-   Hành khách từ trên bảy (07) tuổi đến dưới mười bốn (14) tuổi có điều kiện sức khỏe bình thường, đủ khả năng đi lại độc lập, đi máy bay một mình thì phải mua dịch vụ trẻ em đi một mình. Chúng tôi yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải trực tiếp đăng ký dịch vụ trẻ em đi một mình với Chúng tôi tối thiểu hai mươi bốn (24) tiếng trước thời điểm khởi hành. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải trực tiếp bàn giao cho Chúng tôi tại quầy thủ tục hàng không và chỉ được rời khỏi quầy khi nhận được thông báo từ Chúng tôi. 

-   Hành khách từ mười bốn (14) tuổi đến dưới mười tám (18) tuổi và có điều kiện sức khỏe bình thường, đủ khả năng đi lại độc lập nếu có nhu cầu thì đăng ký dịch vụ trẻ em đi một mình phải trả phí. Chúng tôi yêu cầu Hành khách phải trực tiếp đăng ký dịch vụ trẻ em đi một mình với Chúng tôi tối thiểu hai mươi bốn (24) tiếng trước thời điểm khởi hành. Hành khách đăng ký dịch vụ sẽ được nhận biết và phục vụ tại quầy thủ tục hàng không.

Đối với Hành khách đăng ký dịch vụ trẻ em đi một mình, Chúng tôi chỉ thực hiện bàn giao cho đúng người được chỉ định trên phiếu đăng ký dịch vụ.

Lưu ý: Miễn phí một (01) xe đẩy đơn (loại gấp được và để vừa trong hộc để Hành lý xách tay trên khoang Hành khách) cho một (01) Trẻ em. Trường hợp xe đẩy đơn không gấp được và không để vừa trong hộc để Hành lý xách tay trên khoang Hành khách thì phải tính phí và được làm thủ tục ký gửi.

4.3 Quy định về Hành khách mang thai

Hành khách mang thai có nghĩa vụ phải thông báo chính xác cho Chúng tôi về thời gian mang thai của mình khi Hành khách tiến hành đặt chỗ và tại quầy làm thủ tục hàng không (sổ khám thai hoặc giấy xác nhận thời gian mang thai của bác sĩ). Việc vận chuyển những Hành khách mang thai phụ thuộc vào các điều kiện sau:

 • Hành khách mang thai đến hai mươi bảy (27) tuần: Nếu Hành khách mang thai bình thường và thực hiện chuyến bay trong vòng hai mươi bảy (27) tuần đầu của thai kỳ, được chấp nhận vận chuyển như Hành khách thông thường và phải thỏa điều kiện của Nhà chức trách điểm đến.
 • Hành khách mang thai từ trên hai mươi (27) tuần tới ba mươi hai (32) tuần (PREG): Nếu Hành khách mang thai bình thường được chấp nhận vận chuyển. Hành khách có trách nhiệm xuất trình Giấy xác nhận của cơ sở y tế được nhà nước công nhận xác nhận khách có sức khỏe bình thường. Giấy này có hiệu lực trong vòng bảy (07) ngày so với ngày khởi hành. Hành khách sẽ được yêu cầu ký vào Bản miễn trừ trách nhiệm của Chúng tôi và phải thỏa điều kiện của Nhà chức trách điểm đến.
 • Mang thai từ tuần thứ ba mươi hai (32) trở lên hoặc có thời gian dự sinh trong vòng bảy (07) ngày so với ngày khởi hành: Không chấp nhận vận chuyển.

4.4 Quy định về Hành khách có khổ người quá khổ

Hành khách có khổ người quá khổ là Hành khách mà khổ người hoặc cân nặng của họ vượt quá kích thước hoặc sức chịu tải của một ghế trên tàu bay. 

Chúng tôi không chấp nhận vận chuyển Hành khách có khổ người quá khổ do không có điều kiện phục vụ. 

4.5 Quy định về Hành khách khuyết tật

Hành khách sẽ được hỗ trợ trong quá trình lên xuống tàu bay. Hành khách cần thông báo cho Chúng tôi khi đặt chỗ.

4.5.1 Hành khách khiếm thị (BLND)

Hành khách khiếm thị có người đi cùng: Được chấp nhận vận chuyển như Hành khách bình thường. Một Hành khách bình thường có thể đi cùng với tối đa hai (02) Hành khách khiếm thị.

Hành khách khiếm thị không có người đi cùng: Chỉ được chấp nhận vận chuyển trong trường hợp sau:

 • Hành khách cần thông báo cho Chúng tôi tối thiểu trước tám (08) giờ đối với chuyến bay nội địa và trước hai mươi bốn (24) giờ đối với chuyến bay quốc tế so với ngày khởi hành.
 • Hành khách có khả năng tự đi lại, tự ăn uống và có khả năng tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển và phải thỏa điều kiện của Nhà chức trách điểm đến.
 • Hành khách phải có người giúp đỡ tại sân bay xuất phát và sân bay đến trong hành trình.
 • Chúng tôi có cung cấp dịch vụ Tiếp viên đi cùng có tính phí. Hành khách có yêu cầu đặt dịch vụ cần phải thông báo cho Chúng tôi tối thiểu trước năm (05) ngày so với ngày khởi hành.

Hành khách khiếm thị mang theo chó dẫn đường:

 • Chấp nhận ký gửi theo đường Hành lý, không chấp nhận mang lên khoang Hành khách.
 • Miễn phí vận chuyển chó dẫn đường cho Hành khách khiếm thị. Mỗi Hành khách chỉ được mang theo tối đa một (01) chó dẫn đường.  

4.5.2 Hành khách khiếm thính (DEAF)

 • Hành khách khiếm thính được hiểu là Hành khách có khả năng nghe kém và có người đi cùng thì được chấp nhận vận chuyển như Hành khách bình thường.
 • Hành khách khiếm thính không có người thân đi cùng cần thông báo trước cho Chúng tôi tối thiểu trước tám (08) giờ đối với chuyến bay nội địa và trước hai mươi bốn (24) giờ đối với chuyến bay quốc tế so với ngày khởi hành, và chỉ được chấp nhận vận chuyển trên chuyến bay Chúng tôi khi Hành khách này có khả năng tự đi lại, tự ăn uống và chăm sóc bản thân trong suốt quá trình vận chuyển. Các thông tin xác nhận này phải được ghi chú trên hệ thống làm thủ tục.

4.5.3 Hành khách khiếm thị và khiếm thính (BLND & DEAF)

 • Hành khách khiếm thị và khiếm thính có người đi cùng: Được chấp nhận vận chuyển như Hành khách bình thường, và mỗi chuyến bay của Chúng tôi chỉ được chấp nhận tối đa năm (05) Hành khách khiếm thị và khiếm thính.
 • Hành khách khiếm thị và khiếm thính không có người đi cùng: Không được chấp nhận vận chuyển.

4.5.4 Hành khách bị suy giảm khiếm khuyết về trí tuệ (DPNA)

Hành khách phải có biểu hiện bình thường, không chấp nhận khách có các biểu hiện quá khích hoặc có khả năng làm phiền đến Hành khách xung quanh. Chúng tôi chỉ chấp nhận Hành khách bị suy giảm khiếm khuyết về trí tuệ phải có khả năng tự đi lại, tự ăn uống và tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển, hiểu được các hướng dẫn an toàn và phải thỏa điều kiện của Nhà chức trách điểm đến.

Hành khách bị suy giảm khiếm khuyết về trí tuệ bắt buộc phải đi cùng người thân trong suốt chuyến bay. Người thân phải được đánh giá có thể kiểm soát hành vi, giúp đỡ, hỗ trợ khách trong quá trình lên, xuống và thực hiện chuyến bay. 

Thông tin về Hành khách bị suy giảm khiếm khuyết trí tuệ và tình trạng của Hành khách phải được người thân cung cấp rõ trước với Chúng tôi tối thiểu tám (08) giờ trước giờ khởi hành đối với chuyến bay nội địa, trước hai mươi bốn (24) giờ trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc tế. 

4.6 Hành khách sử dụng dịch vụ xe lăn (WCHR/S/C)

Hành khách sử dụng dịch vụ xe lăn là Hành khách bị hạn chế khả năng di chuyển. Các dịch vụ xe lăn được chia làm ba (03) loại:

4.6.1 Dịch vụ xe lăn trên sân đỗ (WCHR)

Là dịch vụ Chúng tôi cung cấp miễn phí cho Hành khách có khả năng tự di chuyển lên xuống tàu bay và trong khoang Hành khách của tàu bay nhưng cần trợ giúp xe lăn khi di chuyển trên mặt đất (trong nhà ga, ngoài sân đỗ). Hành khách cần thông báo cho Chúng tôi tối thiểu trước hai mươi bốn (24) giờ trước giờ khởi hành.

4.6.2 Dịch vụ xe lăn lên xuống máy bay (WCHS)

Là dịch vụ Chúng tôi cung cấp miễn phí đối với Hành khách có khả năng tự di chuyển trong khoang Hành khách của tàu bay nhưng cần trợ giúp bằng xe lăn khi di chuyển trên mặt đất và lên xuống tàu bay với sự trợ giúp của nhân viên hàng không hoặc xe nâng chuyên dụng dành cho Hành khách sử dụng xe lăn. Hành khách cần thông báo cho Chúng tôi tối thiểu trước hai mươi bốn (24) giờ trước giờ khởi hành.

4.6.3 Dịch vụ xe lăn trên tàu bay (WCHC)

Chúng tôi không cung cấp dịch vụ xe lăn trên tàu bay (WCHC) cho Hành khách không có khả năng tự di chuyển ở mọi vị trí do không có điều kiện phục vụ.

Những trường hợp hành khách sử dụng xe lăn cá nhân cần phải thông báo trước với Chúng tôi và được chấp nhận thì phải tuân thủ hướng dẫn của nhân viên hàng không để đảm bảo an ninh an toàn cho chuyến bay.

4.7 Hành khách cần xác nhận sức khỏe trước chuyến bay (MEDA)

Hành khách cần xác nhận sức khỏe trước chuyến bay (MEDA) là những Hành khách bị bệnh nặng, dị ứng, đang trong giai đoạn phải chăm sóc y tế nhưng không đến mức nghiêm trọng, bị giảm hoặc mất khả năng tự phục vụ bản thân, hoặc Hành khách mà tình trạng sức khỏe có diễn biến xấu đi nếu đi máy bay hoặc Hành khách đang mắc bệnh hiểm nghèo… Hành khách cần thông báo trước cho Chúng tôi kèm theo giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền xác nhận Hành khách có đủ điều kiện đi máy bay, và được Chúng tôi xác nhận thì mới được chấp nhận vận chuyển. Hành khách sẽ được yêu cầu ký vào Bản miễn trừ trách nhiệm của Chúng tôi và phải thỏa điều kiện của Nhà chức trách điểm đến.

Nếu Hành khách mất khả năng vận động hoặc bất tỉnh trong quá trình vận chuyển, Hành khách sẽ được hỗ trợ đưa vào bệnh viện hoặc các cơ sở y tế gần nhất (nếu có thể) và thực hiện chi trả các chi phí phát sinh.

4.8 Hành khách sử dụng dịch vụ cáng thương (STCR) và Hành khách sử dụng dịch vụ bình ô-xy y tế (OXYG)

Chúng tôi không chấp nhận vận chuyển các Hành khách sử dụng dịch vụ cáng thương và/hoặc Hành khách sử dụng dịch vụ bình ô-xy y tế do không có điều kiện phục vụ, ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng hoặc do yêu cầu của Nhà chức trách có thẩm quyền.

4.9 Quy định giới hạn số lượng Hành khách đặc biệt

Loại hành khách Người đi cùng Số lượng chấp nhận
Không
Trẻ sơ sinh (INF) x   Không vượt quá 10% số chỗ trên chuyến bay
Hành khách khiếm thị (BLND) x   Không hạn chế số lượng
  x 08
Hành khách khiếm thính (DEAF) x   Không hạn chế số lượng
  x 08
Hành khách khiếm thị và khiếm thính (BLND & DEAF) x   05
  N/A  
Hành khách bị suy giảm khiếm khuyết về trí tuệ (DPNA) x   Không hạn chế số lượng
  N/A  
Hành khách sử dụng dịch vụ xe lăn trên sân đỗ (WCHR) x x Không hạn chế số lượng
Hành khách sử dụng dịch vụ xe lăn lên xuống máy bay (WCHS) x   Không hạn chế số lượng
  x 04

Lưu ý: Tổng số lượng Hành khách đặc biệt (Hành khách thuộc đối tượng bị khống chế bởi số cửa thoát hiểm) trên chuyến bay không được vượt quá tổng số cửa thoát hiểm của máy bay.

Điều 5: Giá cước

5.1 Quy định chung

Giá cước chỉ áp dụng cho việc vận chuyển từ sân bay điểm khởi hành tới sân bay điểm đến, trừ khi có quy định khác. Giá cước không bao gồm các phí dịch vụ vận chuyển đường bộ và đường thủy, trừ khi được Chúng tôi quy định khác đi. Giá cước của Hành khách sẽ không bao gồm bữa ăn và đồ uống trừ khi các điều khoản và điều kiện của Bảng Giá cước có quy định khác.

5.2 Giá cước

Giá cước sẽ được tính theo Bảng Giá cước của Chúng tôi có hiệu lực vào thời điểm thanh toán tiền Vé cho ngày đi và hành trình cụ thể ghi trên vé (chuyến bay hoặc các chuyến bay có liên quan). Bảng Giá cước áp dụng được Chúng tôi công bố hoặc được công bố nhân danh Chúng tôi qua hình thức điện tử hoặc thông qua phương tiện khác. Giá cước không bao gồm phụ thu quản trị hệ thống và các khoản thu khác, trừ khi được Chúng tôi quy định cụ thể khác đi.

Khi Chúng tôi chấp thuận những thay đổi liên quan đến chuyến bay như hành trình, ngày khởi hành của Hành khách hay bất kỳ thay đổi nào trong Vé điện tử của Hành khách thì Hành khách sẽ thanh toán các khoản phát sinh được quy định tại Điều lệ vận chuyển này hoặc tại quy định của Hãng vận chuyển.

5.3 Thuế, Phí và các Khoản thu khác

Các khoản thuế, phí hoặc khoản thu khác được quy định bởi Chính phủ hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác hoặc bởi đơn vị khai thác sân bay liên quan đến việc Hành khách sử dụng các dịch vụ hoặc cơ sở vật chất sẽ được cộng vào giá vé. Ngoài ra, Hành khách sẽ thanh toán phụ thu quản trị hệ thống và các khoản thu khác của Chúng tôi. Các loại thuế, phí và khoản thu khác có thể thay đổi thường xuyên và có thể được áp dụng ngay cả sau khi Đặt chỗ của Hành khách đã được xác nhận. Hành khách vẫn phải chịu mức thuế, phí và các khoản thu mới vào thời điểm có hiệu lực trước khi chuyến bay khởi hành.

Tại thời điểm thanh toán, Hành khách sẽ được thông báo các khoản thuế, phí và khoản thu khác ngoài giá cước, và các khoản này sẽ được hiển thị riêng trên tờ xác nhận hành trình.

5.4. Phụ thu quản trị hệ thống, phục vụ và tiện ích thanh toán

Giá vé của Chúng tôi gồm giá cước cơ sở cộng thuế, phí và các khoản thu khác. Ngoài các khoản Thuế và Lệ phí nêu tại Điều 5.3 trên đây, trong một số trường hợp nhà cung cấp dịch vụ có thể áp dụng và thu một số khoản phụ thu quản trị hệ thống, phụ thu phục vụ và tiện ích thanh toán.

Để biết thêm chi tiết, Hành khách có thể tham khảo tại https://vietravelairlines.vn/vn/vi/thong-tin-dat-ve/dat-ve-may-bay-va-huong-dan/dieu-kien-gia-ve 

5.5 Đơn vị tiền tệ

Tất cả các khoản tiền vé sẽ được thanh toán bằng loại tiền tệ được quy định trong Bảng giá cước đã công bố của Chúng tôi, trừ khi có quy định khác.

5.6 Tính chính xác

Giá cước, lịch bay chỉ chính xác tại thời điểm công bố. Chúng tôi có quyền thay đổi giá cước, giá các khoản phụ thu và lịch bay bất kỳ lúc nào và thông báo cho khách hàng.

5.7 Tiền vé không được hoàn

Vé của Chúng tôi không được phép hoàn. Hành khách có thể tra cứu Điều kiện giá vé tại https://vietravelairlines.vn/vn/vi/thong-tin-dat-ve/dat-ve-may-bay-va-huong-dan/dieu-kien-gia-ve để biết thêm thông tin chi tiết. Nếu Hành khách không thực hiện chuyến bay, Hành khách có thể yêu cầu hoàn trả một số loại thuế, phí và lệ phí của Nhà chức trách tuy nhiên Chúng tôi sẽ thu phí quản trị cho việc hoàn vé. Nếu phí quản trị lớn hơn số tiền được hoàn, Chúng tôi sẽ không tiến hành hoàn tiền cho Hành khách.

Điều 6: Đặt chỗ/Giữ chỗ

6.1 Quy định đặt chỗ

Đặt chỗ chỉ được xác nhận sau khi việc thanh toán tiền vé đã hoàn tất đồng thời Hãng vận chuyển cung cấp cho Hành khách Mã đặt chỗ xác định tên Hành khách, số hiệu chuyến bay, hành trình, giờ bay.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà Hành khách có thể phải chịu từ việc đặt chỗ thông qua bất kỳ tổ chức/cá nhân nào không phải là Chúng tôi hoặc Bên thứ ba được ủy quyền của Chúng tôi.

6.2 Thay đổi chuyến bay

Hành khách được phép thay đổi chuyến bay đã đặt sang chuyến bay khác nếu chuyến bay đó còn chỗ trống và Hành khách phải thanh toán các phí áp dụng đối với từng Hành khách trên từng chặng bay và đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tuân thủ chặt chẽ các điều kiện của mỗi loại Vé.
 • Nếu chỗ trên chuyến bay mới có hạng giá cao hơn chuyến bay đã đặt ban đầu, Hành khách phải thanh toán khoản tiền chênh lệch đó trước khi thay đổi chuyến bay.
 • Việc thay đổi chuyến bay chỉ được xác nhận từ khi Chúng tôi cấp cho Hành khách xác nhận đặt chỗ mới hoặc mã số xác nhận mới hoặc Vé điện tử và Tờ xác nhận hành trình mới.

6.3 Thanh toán

Quý khách có thể xem chi tiết hướng dẫn đặt chỗ và thanh toán tại đây

Chúng tôi chỉ có thể đảm bảo việc vận chuyển Hành khách trên chuyến bay khi tiền vé (bao gồm giá cước, thuế, phí, lệ phí và các khoản phải trả) được thanh toán đầy đủ trong quá trình thực hiện Đặt chỗ. Trong trường hợp tiền vé không được thanh toán đầy đủ khi đặt chỗ đã được xác nhận vì bất kỳ lý do nào, Chúng tôi có quyền hủy đặt chỗ tại bất kỳ thời điểm nào trước giờ làm thủ tục lên máy bay và/hoặc không cho phép Hành khách lên máy bay. 

6.4 Thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin cá nhân  (“Thông tin cá nhân” sau đây là thông tin do Hành khách cung cấp, thông tin phát sinh trong quá trình Hành khách tiến hành đặt chỗ hoặc được Chúng tôi yêu cầu phục vụ cho hoạt động cung ứng dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin định danh Hành khách và các thông tin sau đây: thông tin về tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, thông tin về chuyến bay, lịch trình bay,…) và

Chúng tôi có quyền được sử dụng và cung cấp các thông tin về quá trình thanh toán của Hành khách và các dịch vụ tiện ích Hành khách sử dụng để phục vụ cho mục đích:

 1. đặt giữ chỗ, thanh toán và mua Vé;
 2. kế toán, xuất hóa đơn và kiểm toán, kiểm tra thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán khác;
 3. cung cấp thông tin liên quan đến quy định xuất nhập cảnh theo yêu cầu cảu cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 4. cung cấp các thông tin liên quan đến hành trình bay hoặc các vấn đề bất khả kháng có thể xảy ra liên quan đến Hành khách, và phục vụ Hành khách theo yêu cầu hoặc vì mục đích đảm bảo an toàn, an ninh, công tác hành chính và pháp lý;
 5. cung cấp thông tin khách hàng nhằm mục đích thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Với những mục đích như trên, Hành khách đồng ý cho Chúng tôi lưu trữ và sử dụng các dữ liệu thông tin này trong trường hợp cần thực hiện các mục đích trên và chuyển các dữ liệu này về các Phòng vé, các Đại lý được chỉ định, các cơ quan chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các Hãng vận chuyển hoặc nhà cung cấp các dịch vụ nêu trên. Theo quy định của Nhà chức trách, Hành khách có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin khác cho Chúng tôi, bao gồm cả thông tin để Chúng tôi có thể thông báo cho thân nhân của Hành khách trong trường hợp khẩn cấp và cho các mục đích khác liên quan hoặc trường hợp rủi ro trong quá trình vận chuyển Hành khách. Chúng tôi có thể kiểm soát và/hoặc ghi lại các cuộc trao đổi bằng điện thoại giữa Hành khách và Chúng tôi để bảo đảm chắc chắn loại dịch vụ phù hợp, ngăn chặn/phát hiện ra lỗi và cho mục đích cải thiện dịch vụ. Hành khách có thể tra cứu các thông tin liên quan đến quy định thông tin cá nhân tại Trang Web của Chúng tôi.

Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng và không sử dụng thông tin của khách hàng vào mục đích khác ngoài các mục đích nếu tại khoản này. Đồng thời, Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý với Hành khách trong trường hợp mất hoặc chịu chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng hoặc gửi các dữ liệu cá nhân được cung cấp trừ khi việc mất hoặc phát sinh chi phí do sự bất cẩn của Chúng tôi.

6.5 Hỗ trợ đặc biệt

Hành khách có yêu cầu đặc biệt phải đi cùng một (01) Hành khách từ mười lăm (15) tuổi trở lên, trừ trường hợp Hành khách đó có thể tự đi lại mà không cần hỗ trợ khi sử dụng cầu thang lên máy bay. Chúng tôi không thể giám sát Hành khách không thể tự mình đi lại, tuy nhiên, Chúng tôi có thể hỗ trợ phần nào khi có yêu cầu. Chúng tôi sẽ thu phí cho một số dịch vụ của bên thứ ba cung cấp. Các dịch vụ có thể không được cung cấp trên tất cả đường bay do hạn chế của từng sân bay cụ thể. Hãy liên hệ với Chúng tôi để biết thêm thông tin.

Lưu ý: nếu Hành khách yêu cầu hỗ trợ đặc biệt trên các chuyến bay của Chúng tôi, Hành khách phải đặt trước thông qua Phòng vé hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng của Chúng tôi. Trường hợp Hành khách không thông báo cho Chúng tôi về yêu cầu hỗ trợ đặc biệt thì dịch vụ đó có khả năng sẽ không sẵn sàng để phục vụ khi Hành khách đến sân bay và Hành khách sẽ bị từ chối vận chuyển.

6.6 Xếp chỗ ngồi cho Hành khách tại khu vực thoát hiểm

Hành khách có thể được xếp chỗ ngồi tại khu vực thoát hiểm nếu thỏa mãn được các điều kiện sau:

 • Từ mười lăm (15) tuổi (không sử dụng dịch vụ Trẻ em đi một mình) đến sáu mươi (60) tuổi và có điều kiện sức khỏe bình thường;
 • Hành khách hiểu tiếng Việt hoặc tiếng Anh hoặc hiểu được những hướng dẫn an toàn của Tiếp viên trên chuyến bay về các phương án xử lý trong trường hợp khẩn cấp;
 • Có khả năng kiểm tra được các điều kiện bên ngoài và thực hiện theo mệnh lệnh của phi hành đoàn;
 • Hành khách không bị hạn chế trong việc di chuyển (ví dụ Hành khách là phụ nữ có thai; Hành khách bị khuyết tật vĩnh viễn hoặc tạm thời như khiếm thính, khiếm thị, và bị suy giảm khiếm khuyết về trí tuệ).
 • Phải đảm bảo khả năng vận động, sức khỏe, sự khéo léo ở cả hai cánh tay và hai bàn tay.
 • Nhanh nhẹn và có đủ sức khỏe để tiếp cận, mở cửa thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp.
 • Không đi cùng với Trẻ sơ sinh hay đang sử dụng dây an toàn nối dài.

Hành khách sẽ được Chúng tôi thông tin về các yêu cầu khi được xếp chỗ ngồi tại khu vực thoát hiểm. Hành khách không được tự ý đổi chỗ ngồi nếu không có sự đồng ý của Tiếp viên.

6.7 Dịch vụ chỗ ngồi

Hành khách có thể lựa chọn và mua chỗ ngồi ưa thích trên chuyến bay của Chúng tôi tại Trang Web hoặc qua Trung tâm dịch vụ khách hàng, Phòng vé, Đại lý được chỉ định của Chúng tôi.

Về nguyên tắc chung, Hành khách sẽ được xếp chỗ ngồi trên chuyến bay theo đúng vị trí chỗ ngồi Hành khách đã đặt trước. Tuy nhiên, có những trường hợp, Chúng tôi không đảm bảo cung cấp hoàn toàn chính xác vị trí chỗ ngồi như Hành khách đã đặt trước vì lý do an ninh, an toàn, khai thác, bất khả kháng... Hành khách có thể được yêu cầu thay đổi vị trí chỗ ngồi khác với chỗ ngồi Hành khách đã đặt trước.

Trường hợp Hành khách được yêu cầu thay đổi từ chỗ ngồi thu phí sang chỗ ngồi thông thường hoặc thay đổi chỗ ngồi, Hành khách sẽ được:

 • Hoàn trả lại phần chênh lệch phụ thu dịch vụ chỗ ngồi hoặc
 • Thay đổi sang vị trí chỗ ngồi có giá trị dịch vụ chỗ ngồi tương đương trên chuyến bay (nếu có thể).

Trường hợp Hành khách không đủ điều kiện ngồi tại vị trí cửa thoát hiểm trên tàu bay nhưng vẫn mua dịch vụ chỗ ngồi thì Chúng tôi sẽ yêu cầu Hành khách thay đổi vị trí chỗ ngồi mà không hoàn trả phụ thu chỗ ngồi.

Điều 7: Thủ tục lên máy bay

7.1 Thời gian làm thủ tục chuyến bay

Hành khách phải có mặt tại quầy thủ tục hàng không trước giờ chuyến bay khởi hành tối thiểu hai (02) giờ đối với chuyến bay nội địa; ba (03) giờ đối với chuyến bay quốc tế để hoàn thành các thủ tục chuyến bay. Thời gian làm thủ tục chuyến bay có thể thay đổi tùy vào từng sân bay hoặc chuyến bay cụ thể. Đề nghị Hành khách xem thêm thông tin chi tiết về thời gian làm thủ tục chuyến bay tại Trang Web https://vietravelairlines.vn/vn/vi/thong-tin-dat-ve/dat-ve-may-bay-va-huong-dan/lam-thu-tuc-len-may-bay

Hành khách có trách nhiệm tuân thủ thời gian có mặt làm thủ tục chuyến bay như đã được thông báo tại thời điểm Hành khách đặt chỗ. Hành khách đến làm thủ tục lên máy bay sau thời gian đóng quầy sẽ bị từ chối vận chuyển.

7.2 Yêu cầu làm thủ tục chuyến bay tại quầy hàng không

Để làm thủ tục lên máy bay, mọi Hành khách, bao gồm cả Trẻ sơ sinh phải xuất trình đầy đủ Xác nhận đặt chỗ, hoặc Mã số xác nhận, hoặc Vé và các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của Nhà chức trách tại điểm xuất phát, trung chuyển, điểm đến.  

Trẻ sơ sinh không có chỗ ngồi riêng, ngồi cùng chỗ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Hành khách sẽ được cấp thẻ lên máy bay và thẻ Hành lý cho Hành lý ký gửi và Hành khách có trách nhiệm bảo quản các chứng từ này trong suốt Hành trình. Hành lý xách tay của Hành khách sẽ được kiểm soát trước khi Hành khách rời khỏi quầy thủ tục.

7.3 Thời gian và yêu cầu làm thủ tục tại cửa ra máy bay

 • Hành khách phải có mặt tại cửa ra máy bay tối thiểu bốn mươi (40) phút đối với chuyến bay nội địa hoặc năm mươi (50) phút đối với chuyến bay quốc tế trước giờ khởi hành dự kiến của chuyến bay. Nếu Hành khách không tuân thủ thời gian có mặt tại cửa ra máy bay, Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển Hành khách mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về các vấn đề phát sinh liên quan.
 • Hành khách phải xuất trình thẻ lên máy bay và giấy tờ đi lại hợp lệ tại cửa ra máy bay và giữ thẻ này trong suốt hành trình.

7.4 Hành khách không đến làm thủ tục

Trong trường hợp Hành khách đến làm thủ tục hàng không sau giờ đóng quầy hoặc có mặt tại cửa ra máy bay sau thời gian đóng cửa theo quy định (giờ khởi hành trừ đi 15 phút);

 • Hành khách cần liên hệ với Đại diện hãng tại sân bay để được xác nhận về việc đến muộn. Tiền vé máy bay mà Hành khách đã thanh toán sẽ không được hoàn lại.
 • Trường hợp Hành khách có nhu cầu đi tiếp các chuyến bay liền kề trong ngày, Hành khách cần phải trả phí bỏ chỗ và chênh lệch giữa mức giá đã thanh toán và tổng mức giá áp dụng cho chuyến bay mới.

7.5 Tuân thủ pháp luật

Hành khách hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ các luật, quy định, lệnh, sắc luật, yêu cầu và điều kiện của những nước nơi Hành khách xuất phát, bay đến hoặc bay qua và theo Điều lệ vận chuyển và Quy định của Hãng vận chuyển, các thông báo và các chỉ dẫn của Chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với Hành khách liên quan đến việc xin các giấy tờ cần thiết hoặc tuân thủ các luật, quy định, lệnh, sắc luật, yêu cầu, thông báo, điều kiện hoặc chỉ dẫn đó, cho dù bằng miệng hay bằng văn bản hoặc bằng cách khác, hoặc các hậu quả gây ra cho Hành khách vì lý do không xin được các giấy tờ đó hoặc không tuân thủ các luật, quy định, lệnh, yêu cầu, thông báo, điều kiện hoặc hướng dẫn đó.

7.6 Giấy tờ đi lại

Hành khách có trách nhiệm xin, lưu giữ và xuất trình giấy tờ đi lại hợp lệ theo yêu cầu của Nhà chức trách tại điểm xuất phát, trung chuyển, điểm đến, tất cả các giấy tờ xuất nhập cảnh, giấy khám sức khỏe và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật, quy định, lệnh, yêu cầu hoặc điều kiện của những nước nơi Hành khách xuất phát, bay đến hoặc bay qua. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối vận chuyển đối với bất kỳ Hành khách nào không tuân thủ, hoặc giấy tờ đi lại của Hành khách đó không đáp ứng các luật, quy định, lệnh, yêu cầu hoặc điều kiện được áp dụng, hoặc trong một số trường hợp mà Chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng Hành khách có khả năng bị từ chối nhập cảnh hoặc quá cảnh.

Hành khách cần xuất trình giấy tờ đi lại hợp lệ tại thời điểm đặt chỗ, làm thủ tục hàng không và ra máy bay.

7.7 Từ chối nhập cảnh

Khi Hành khách bị từ chối nhập cảnh vào một quốc gia nào đó và chính phủ hoặc Nhà chức trách yêu cầu Chúng tôi đưa Hành khách về điểm xuất phát hoặc chuyển Hành khách đến một quốc gia khác:

 • Hành khách phải trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc tạm giữ, hồi hương Hành khách và tiền vé khác,
 • Chúng tôi có thể không hoàn lại số tiền mà Chúng tôi nợ Hành khách bao gồm tiền vé cho chuyến bay đã mua nhưng chưa sử dụng để có thể thanh toán chi phí hồi hương Hành khách hoặc tiền vé khác (nếu chưa trả),
 • Chúng tôi sẽ không hoàn tiền vé của chặng bay mà Chúng tôi đã vận chuyển Hành khách đến điểm Hành khách bị từ chối nhập cảnh.

7.8 Trách nhiệm của Hành khách đối với tiền phạt, chi phí tạm giữ

Nếu Chúng tôi bị buộc phải thanh toán hoặc đặt cọc bất kỳ khoản phạt hoặc tiền phạt hoặc bất kỳ chi phí nào do việc Hành khách không tuân thủ các luật, quy định, lệnh, yêu cầu hoặc các điều kiện đi lại khác của các nước nơi Hành khách xuất phát, bay đến hoặc bay qua hoặc Hành khách không có các giấy tờ cần thiết, Hành khách sẽ phải hoàn trả lại cho Chúng tôi mọi khoản tiền mà Chúng tôi đã thanh toán, các chi phí phát sinh đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán. Chúng tôi có thể áp dụng theo hướng các khoản thanh toán và chi phí đó được trừ vào giá trị của bất kỳ chuyến đi nào mà Hành khách chưa sử dụng, hoặc bất kỳ khoản tiền nào của Hành khách mà Chúng tôi đang giữ.

7.9 Kiểm tra an ninh và sức khỏe

Hành khách sẽ phải kiểm tra về an ninh và sức khỏe do nhân viên cơ quan chính phủ hoặc nhân viên sân bay hoặc do Chúng tôi thực hiện.

Nếu Hành khách từ chối kiểm tra về an ninh hay sức khỏe theo yêu cầu, Hành khách sẽ bị từ chối vận chuyển.

Điều 8: Hành lý

8.1 Hành lý xách tay

Mỗi Hành khách được phép mang một (01) Hành lý xách tay và vật dụng nhỏ (túi xách, áo khoác, máy tính xách tay hoặc, hàng miễn thuế) với tổng trọng lượng không vượt quá 07 kg. Hành khách là Trẻ sơ sinh (dưới 02 tuổi) không được hưởng tiêu chuẩn Hành lý xách tay. Hành khách có trách nhiệm tự bảo quản Hành lý xách tay của mình.

Kích thước tối đa của Hành lý xách tay được quy định như sau và tùy thuộc vào loại máy bay khai thác:

-   Đối với A321: 23cm x 36cm x 56cm đối với túi xách hoặc va-li xách tay.

Hành lý xách tay của Hành khách sẽ được kiểm soát tại quầy làm thủ tục. Tại phòng chờ hoặc cửa ra máy bay, Hành khách mang theo Hành lý xách tay vượt quá trọng lượng hoặc kích thước nói trên sẽ phải trả phí áp dụng cho Hành lý xách tay vượt hạn mức.

Hành lý xách tay có thể để ở chỗ trống dưới chỗ ngồi phía trước hoặc để vừa trong hộc để Hành lý xách tay trên khoang Hành khách của máy bay. 

Nếu Chúng tôi không thể thu xếp để Hành khách mang Hành lý xách tay lên khoang Hành khách của máy bay, Chúng tôi có thể yêu cầu Hành khách thực hiện ký gửi Hành lý. Trong trường hợp này, Hành khách sẽ không bị thu phí Hành lý ký gửi.

Để biết thêm chi tiết, Hành khách có thể tham khảo tại: 
https://vietravelairlines.vn/vn/vi/thong-tin-dat-ve/thong-tin-hanh-ly/hanh-ly-xach-tay 

Hành lý xách tay phải tuân thủ các hạn chế về cân nặng và kích cỡ áp dụng. Hành khách không được phép mang dao, vật dụng sắc nhọn hoặc vật dụng dùng để cắt thuộc bất kỳ loại nào hoặc bất kỳ kích cỡ nào trong Hành lý xách tay, cho dù vật dụng đó bằng kim loại hoặc vật liệu khác, kim đan len hoặc đồ thể thao.

Các vật dụng trên nếu để trong Hành lý xách tay hoặc mang theo người thay vì được để trong Hành lý ký gửi thì có khả năng bị tịch thu, không hoàn trả lại bởi nhà chức trách và Chúng tôi không có trách nhiệm bảo quản hoặc can thiệp đối với các trường hợp như đã đề cập.

Hành khách có chỉ định của cơ sở y tế có thẩm quyền phải mang theo kim tiêm sử dụng trong quá trình vận chuyển thì phải thông báo cho Chúng tôi tại thời điểm đặt chỗ hoặc tại thời điểm làm thủ tục. Hành khách phải xuất trình các giấy tờ theo chỉ định của cở sở y tế có thẩm quyền chứng minh tình trạng sức khỏe của Hành khách, và dược phẩm mang theo phải có nhãn in chuyên nghiệp, nêu rõ dược phẩm hoặc tên nhà sản xuất hoặc có nhãn dược phẩm đi cùng. Chiều dài kim tiêm tối đa được chấp nhận mang theo là sáu (06) cm. Kim tiêm sẽ được Chúng tôi bảo quản và giao trả cho Hành khách tại thời điểm được chỉ định và thu hồi sau khi sử dụng.

Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các Hành lý hoặc vật dụng mà Chúng tôi từ chối vận chuyển và sẽ không vận chuyển theo đường Hành lý ký gửi.

Quy định chất lỏng mang trong Hành lý xách tay đối với chuyến bay quốc tế (áp dụng trên mỗi Hành khách):

-   Mỗi Hành khách được mang không quá một nghìn (1000) ml chất lỏng theo người hoặc Hành lý xách tay và dung tích của mỗi chai, lọ, bình chứa chất lỏng không quá một trăm (100) ml. Chai, lọ, bình chứa chất lỏng phải đựng trong túi nhựa trong suốt và mỗi Hành khách chỉ mang theo một túi nhựa.

-   Đối với chất lỏng được mua trong khu vực miễn thuế trong khu vực cách ly của sân bay: Hành khách được phép mang theo người và xách tay theo quy định với điều kiện chất lỏng và hóa đơn của nơi bán phải đựng trong túi nhựa trong suốt được niêm phong.

8.2 Hành lý ký gửi

Hành lý ký gửi là những vật dụng, tư trang cá nhân thông thường phục vụ cho chuyến đi của Hành khách.

Một số loại giá vé không bao gồm Hành lý ký gửi. Hành khách có thể mua thêm các gói Hành lý ký gửi theo chính sách của Chúng tôi được công bố vào từng thời điểm. Hành khách ký gửi Hành lý vượt quá hạn mức Hành lý đã mua sẽ phải trả thêm phí vượt quá hạn mức tại quầy thủ tục. Hãy tham khảo thêm Điều kiện giá vé tại https://vietravelairlines.vn/vn/vi/thong-tin-dat-ve/dat-ve-may-bay-va-huong-dan/dieu-kien-gia-ve để biết thêm thông tin. Tiêu chuẩn Hành lý ký gửi được thể hiện trên Vé hoặc Xác nhận hành trình của Hành khách.

Bất kỳ Hành khách nào không thực hiện chuyến bay sẽ không được chuyển nhượng phần Hành lý ký gửi hoặc Hành lý xách tay chưa sử dụng cho Hành khách khác, bao gồm cả Hành khách đặt cùng một hồ sơ đặt chỗ.

Trọng lượng tối đa của bất kỳ một kiện Hành lý ký gửi nào là 32kg (70lb) và tổng kích thước ba chiều tối đa của bất kỳ một kiện Hành lý ký gửi nào là 203 cm (80 inch). Phần trọng lượng vượt quá quy định trên phải được tách và đóng lại thành kiện nhỏ hơn khi làm thủ tục. Kiện Hành lý ký gửi có trọng lượng quá 32kg (70lb) và/hoặc kích thước ba chiều tối đa của kiện Hành lý ký gửi quá 203 cm (80 inch) chỉ được vận chuyển và có tính phí nếu Hành khách thông báo trước và được Chúng tôi chấp nhận khi đặt giữ chỗ. Hành khách phải đảm bảo mọi Hành lý ký gửi được đóng gói phù hợp trước khi làm thủ tục tại quầy làm thủ tục.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại của Hành lý do Hành khách không tuân thủ quy định về trọng lượng Hành lý, quy định về việc tách và đóng gói lại, việc từ chối vận chuyển Hành lý quá trọng lượng quy định.

Ngoài Hành lý miễn cước, Chúng tôi sẽ nhận vận chuyển không thu phí đối với xe lăn có thể gấp được và các phương tiện trợ giúp di chuyển nếu Hành khách bắt buộc phải sử dụng các phương tiện này. Trường hợp Hành khách mang theo xe lăn sử dụng bình điện, Chúng tôi chỉ chấp nhận xe lăn có bình điện khô hoặc bình điện thuộc dòng pin Lithium có công suất tối đa là 160 Wh, tháo rời được và được cơ trưởng chuyến bay chấp nhận vận chuyển.

Ngoài tiêu chuẩn Hành lý miễn cước, Chúng tôi sẽ nhận vận chuyển không thu phí đối với đồ dùng cho Trẻ sơ sinh và Trẻ em đi cùng với Hành khách như xe đẩy đơn loại gấp được.

Tất cả Hành lý ký gửi đều phải đảm bảo yêu cầu về an ninh, an toàn và các giới hạn vận chuyển trên máy bay.

8.3 Hành lý quá cân

Hành khách sẽ phải trả cước cho khối lượng Hành lý ký gửi vượt quá tiêu chuẩn Hành lý miễn cước theo quy định. Chúng tôi có toàn quyền quyết định vận chuyển số Hành lý vượt quá mức miễn cước phụ thuộc vào chỗ còn trống trong khoang Hành lý. Hãy tham khảo thêm Điều kiện giá vé tại https://vietravelairlines.vn/vn/vi/thong-tin-dat-ve/dat-ve-may-bay-va-huong-dan/dieu-kien-gia-ve để biết thêm thông tin.

8.4 Hàng hóa không chấp nhận là Hành lý hoặc được chứa trong Hành lý

Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển Hành lý hoặc các mặt hàng tìm thấy trong Hành lý sau đây (Hành lý bao gồm Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay):

i. Hàng không được đóng gói đúng quy cách trong vali hoặc trong thùng kiện phù hợp để đảm bảo vận chuyển an toàn với sự cẩn trọng thông thường;

ii. Hàng gây nguy hiểm cho tàu bay, Hành khách hoặc tài sản trên tàu bay đã được quy định trong Quy định hàng hóa nguy hiểm của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), Hiệp hội vận chuyển hàng không Quốc tế (IATA) và trong Điều lệ vận chuyển này,

iii. Hàng bị cấm vận chuyển bởi luật, quy định hoặc lệnh áp dụng của quốc gia hoặc quốc tế;

iv. Hàng dễ vỡ hoặc dễ hư hỏng,

v. Động vật sống hoặc chết,

vi. Thi hài, hài cốt người hoặc động vật,

vii. Đồ hải sản tươi sống hoặc đông lạnh hay các loại thịt. Tuy nhiên loại hàng này có thể được phép chấp nhận vận chuyển dưới dạng Hành lý ký gửi nếu đã được đóng gói phù hợp (để trong thùng xốp, không nước, sử dụng đá khô và được đóng gói chắc chắn, không rỉ nước bằng băng keo quấn xung quanh thùng),

viii. Đạn dược, chất nổ, khí gas dễ gây cháy hoặc không gây cháy (như bình xịt phun sơn, chất butan, thiết bị nạp hộp quẹt), khí làm lạnh (như thiết bị lặn, chất nitơ), chất lỏng gây cháy (nước sơn, chất pha loãng, dung môi); chất rắn gây cháy (như hộp quẹt, bật lửa); chất oxy hữu cơ (như nhựa, chất dẻo); chất gây ngộ độc, gây lây nhiễm (virut, vi khuẩn); chất phóng xạ (như kim loại phóng xạ); chất ăn mòn (như axit, kiềm, thủy ngân, nhiệt kế), chất có từ tính, chất oxy hóa (như chất tẩy trắng),

ix. Vũ khí như súng cầm tay, kiếm, dao và những mặt hàng tương tự phải chịu sự kiểm tra như Hành lý ký gửi theo toàn quyền quyết định của Chúng tôi và cơ quan có thẩm quyền. Những vật này không được phép mang lên máy bay vì bất kỳ lý do gì.

Nếu Chúng tôi phát hiện Hành khách mang các mặt hàng bị cấm trên, Chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ biện pháp nào mà Chúng tôi cho là hợp lý, bao gồm cả việc tịch thu những mặt hàng đó theo yêu cầu của Nhà chức trách sân bay sau khi tiến hành lập biên bản tại chỗ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại đối với bất kỳ mặt hàng bị cấm nào nếu chúng được mang lên máy bay mặc dù đã bị cấm.

8.5 Hành lý, hàng hóa có giá trị và dễ vỡ

Hành khách không được phép để những đồ vật sau trong Hành lý ký gửi:

-   Đồ cổ, đồ dễ vỡ, mỏng manh, dễ hư hỏng, máy tính xách tay, thiết bị điện tử ví dụ như máy quay phim, thiết bị video, điện thoại.

-   Đồ vật giá trị đặc biệt như tiền, đồ trang sức, đá quý, vàng bạc, giấy tờ có giá trị, hàng hóa thương mại hoặc tài liệu kinh doanh, cổ phần, cổ phiếu và các loại giấy có giá khác.

Chúng tôi có trách nhiệm hữu hạn (xem Điều 12), Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với sự bất tiện hoặc thiệt hại nào mà Hành khách phải chịu nếu Hành khách không tuân theo các yêu cầu của Chúng tôi và vẫn để những đồ vật trên trong Hành lý ký gửi.

8.6 Quyền kiểm tra

Chúng tôi, cơ quan Chính phủ được ủy quyền hoặc sân bay có thể:

-   Yêu cầu kiểm tra Hành khách, kiểm tra bằng tia X-quang hoặc các hình thức soi chiếu khác để kiểm tra thân thể hoặc quần áo của Hành khách.

-   Yêu cầu kiểm tra Hành lý của Hành khách và có thể thực hiện kiểm tra trong trường hợp không có sự hiện diện của Hành khách nếu Hành khách không có mặt tại thời điểm kiểm tra.

Nếu Hành khách từ chối việc kiểm tra hoặc do kết quả của việc kiểm tra, Chúng tôi có thể từ chối vận chuyển Hành khách và Hành lý của Hành khách và giao nộp Hành lý cho cơ quan Chính phủ hoặc nhân viên sân bay.

Trừ khi được áp dụng bởi Công ước hoặc các văn bản pháp luật khác, nếu việc kiểm tra hoặc soi chiếu gây tổn hại đến thân thể Hành khách, hoặc kiểm tra bằng tia X-quang gây tổn hại cho Hành lý của Hành khách hoặc các vật dụng được đưa ra khỏi Hành lý của Hành khách, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với các tổn hại đó, trừ khi lỗi đó là do sơ suất của Chúng tôi.

8.7 Nhận và giao Hành lý

Hành khách phải nhận Hành lý của mình ngay khi có thể tại các địa điểm đến.

Nếu Hành khách không nhận Hành lý trong khoảng thời gian hợp lý (tối đa là 03 ngày) và Hành lý được bảo quản tại kho của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ tính thêm phí lưu kho. 

Nếu Hành lý không được nhận trong vòng ba (03) tháng kể từ thời điểm Hành khách phải nhận Hành lý, Chúng tôi có thể tiêu hủy Hành lý đó mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Hành khách.

Trong trường hợp Hành khách không xuất trình được thẻ Hành lý khi nhận Hành lý, Chúng tôi chỉ giao Hành lý cho Hành khách đó với điều kiện là Hành khách chứng minh được quyền của mình đối với Hành lý đáp ứng quy định của Chúng tôi khi được yêu cầu. Hành khách phải cung cấp các biện pháp đảm bảo thích hợp để đền bù thiệt hại hoặc chi phí mà Chúng tôi phải trả khi chuyển Hành lý cho Hành khách. Việc Hành khách không khiếu nại tại thời điểm nhận Hành lý là bằng chứng rõ ràng rằng Hành lý đó đã được vận chuyển trong điều kiện tốt và phù hợp với Hợp đồng vận chuyển giữa Chúng tôi và Hành khách.

Điều 9: Vận chuyển hàng hóa

9.1. Tiếp nhận hàng hóa

Chúng tôi chấp nhận vận chuyển các lô hàng theo khả năng về trang thiết bị và tải cung ứng của Chúng tôi. Việc tiếp nhận hàng hóa phải tuân thủ các quy định của Chúng tôi và các quy định sau:

i.  Việc vận chuyển không bị cấm bởi luật pháp Việt Nam hoặc quy định của Nhà chức trách trên hành trình của lô hàng.

ii.  Hàng hoá được đóng gói, đánh dấu, dán nhãn theo đúng quy cách phù hợp với vận chuyển đường không được quy định tại trang thông tin điện tử của Chúng tôi.

iii. Hàng hoá có đầy đủ các tài liệu cần thiết đi kèm.

iv. Hàng hoá không gây nguy hại đến tàu bay, tài sản, con người và hàng hoá khác.

Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển hàng hoá mà không phải chịu bất kỳ một trách nhiệm nào trong các trường hợp sau:

i. Chúng tôi xác định không đủ khả năng để vận chuyển vì lý do an ninh, an toàn, lý do khai thác hoặc các lý do khác; hoặc

ii. Khi Khách hàng không tuân thủ các quy định tại Điều lệ này.

9.2. Hạn chế vận chuyển

Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển lô hàng/nhóm lô hàng có giá trị khai báo vận chuyển vượt quá 2.000.000 USD hoặc tương đương trên một chuyến bay.

9.3 Đóng gói, đánh dấu và dán nhãn hàng hoá

Người gửi hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng hàng hoá đã được đóng gói, đánh dấu, dán nhãn phù hợp cho việc vận chuyển:

i. Hàng hoá có thể vận chuyển an toàn trong điều kiện phục vụ bình thường.

ii. Hàng hoá có thể chịu đựng được trong điều kiện thời tiết thông thường như: mưa, gió, nóng và lạnh.

iii.Việc đóng gói phải đảm bảo hàng hoá không làm tổn hại cho người, động vật, hàng hoá và tài sản.

iv. Mỗi kiện hàng phải được đánh dấu xác định người gửi hàng, người nhận hàng đảm bảo dễ nhìn và không bị mờ.

v. Mỗi kiện hàng phải được dán nhãn nhận dạng hàng hoá và nhãn hàng hoá đặc biệt (khi gửi hàng đặc biệt) theo yêu cầu của Người vận chuyển tuỳ từng loại hàng.

Các kiện hàng có chứa hàng giá trị phải được đóng gói chắc chắn và được niêm phong nếu được Người vận chuyển yêu cầu.

Người vận chuyển không chịu trách nhiệm phải ghi chép hoặc nhận biết về bất kỳ thông tin có trong lô hàng gom hoặc trước khi đóng gói lô hàng.

Người vận chuyển có quyền từ chối vận chuyển hàng hoá nếu hàng hoá đó được đóng gói, dán nhãn hoặc đánh dấu không phù hợp.

9.4. Giá dịch vụ vận chuyển

Giá dịch vụ là số tiền mà Người vận chuyển thu do vận chuyển một đơn vị hàng hoá. Giá dịch vụ áp dụng là giá dịch vụ đang có hiệu lực vào ngày phát hành vận đơn hàng không. Giá dịch vụ tuân theo các nguyên tắc và điều kiện được công bố trong bảng giá và các quy định của Người vận chuyển.

Các dịch vụ không bao gồm trong giá dịch vụ vận chuyển:

i. Giá dịch vụ vận chuyển công bố bao gồm giá dịch vụ vận chuyển hàng hoá giữa các sân bay hoặc điểm hạ cánh gần điểm chỉ ra trong bảng giá công bố.

ii. Trừ khi có quy định khác của Người vận chuyển, giá dịch vụ vận chuyển công bố không bao gồm các dịch vụ phụ thuộc sau: 

-   Giá dịch vụ đón, trả hàng hóa;

-   Giá dịch vụ lưu kho và sử dụng các trang thiết bị trong kho;

-   Giá dịch vụ thu tiền mặt tại nơi giao hàng hóa;

-   Giá dịch vụ thu hộ;

-   Giá dịch vụ thông quan;

-   Giá dịch vụ nộp tiền phạt hoặc phí nộp cho Nhà chức trách bao gồm cả các khoản thuế;

-   Giá dịch vụ đóng gói lại hàng hoá;

-   Giá dịch vụ vận chuyển mặt đất (theo thỏa thuận);

-   Các loại giá dịch vụ, phụ thu khác.

9.5 Giao và nhận hàng hóa

9.5.1 Thông báo hàng đến

Thông báo hàng đến là việc cung cấp thông tin về lô hàng đã đến sân bay đến cho người nhận hàng để người nhận hàng thu xếp nhận hàng.

Thông báo hàng đến là trách nhiệm của Người vận chuyển và là căn cứ để giải quyết khiếu nại phát sinh nếu có. Ngay sau khi hàng đến sân bay đến, thông báo hàng đến bằng văn bản hoặc các hình thức khác phải được gửi ngay cho người nhận hàng hoặc người được uỷ quyền.

9.5.2 Trả hàng

Ngoại trừ có quy định khác tại vận đơn hàng không hoặc dữ liệu điện tử, hàng hoá chỉ được giao cho người nhận hàng hoặc đại lý được uỷ quyền của người nhận hàng.

Việc trả hàng cho người nhận hàng được hoàn thành khi:

-   Người vận chuyển đã giao hàng cho người nhận hàng hoặc đại lý của người nhận hàng, người nhận hàng đã nắm giữ quyền kiểm soát lô hàng; hoặc

-   Lô hàng được chuyển giao cho cơ quan hải quan hoặc các cơ quan khác theo quy định của Nhà chức trách liên quan.

9.5.3 Địa điểm trả hàng

Chúng tôi có thể sử dụng tàu bay thay thế hoặc sân bay và có thể sẽ không thông báo vì lợi ích của người gửi hàng. Chúng tôi được ủy quyền của người gửi hàng để lựa chọn định tuyến và điểm dừng trung gian mà Người gửi hàng cho là thích hợp.

9.6 Hàng không phát được
Nếu người nhận hàng từ chối nhận hàng hoặc hàng không trả được, Người vận chuyển sẽ cố gắng thực hiện các hướng dẫn của người gửi hàng thể hiện tại vận đơn hàng không hoặc dữ liệu điện tử. Nếu không có các chỉ dẫn đó, hoặc các chỉ dẫn mới hoặc các chỉ dẫn đó không thể thực hiện được, Người vận chuyển sau khi thông báo cho người gửi hàng có thể thực hiện các biện pháp sau:

-   Chuyển ngược lô hàng về sân bay xuất phát hoặc chờ đợi các chỉ dẫn tiếp theo của người gửi hàng hoặc,

-   Huỷ hàng hoặc bán một phần, nhiều phần hoặc toàn bộ lô hàng đó sau khi giữ lô hàng một thời gian theo quy định hiện hành của Nhà chức trách liên quan. Việc huỷ hoặc bán đấu giá hàng hoá phải đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của các Nhà chức trách liên quan.

Người gửi hàng chịu trách nhiệm đối với tất cả các chi phí phát sinh từ việc người nhận hàng từ chối nhận hàng hoặc hàng không trả được, bao gồm chi phí lưu giữ hàng hóa, chi phí chuyển lô hàng về sân bay xuất phát, chi phí hủy hàng hoặc bán hàng hóa và các chi phí liên quan khác.

Trong trường hợp bán đấu giá hàng, Người vận chuyển có quyền khấu trừ phần tiền bù đắp tất cả chi phí phát sinh nêu tại điều trên và các chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa mà người gửi hàng chưa thanh toán trước khi trả phần còn lại cho người gửi hàng.

Đối với lô hàng có chứa hàng mau hỏng bị chậm chuyến trong quá trình vận chuyển, hoặc bị người nhận hàng từ chối nhận hàng tại địa điểm trả hàng, hoặc hàng bị hư hỏng vì nguyên nhân khác hoặc có khả năng bị hư hỏng, Người vận chuyển có quyền thực hiện ngay các hành động cần thiết trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi tốt nhất của tất cảc các bên liên quan, bao gồm việc tiêu huỷ một phần hay toàn bộ lô hàng, hoặc bán đấu giá công khai hoặc hạn chế mà không cần thông báo trước cho người gửi hàng. Sau khi xử lý hàng hóa, Người vận chuyển thông báo cho người gửi hàng các chi phí phát sinh và người gửi hàng có trách nhiệm thanh toán các chi phí đó cho Người vận chuyển.

Điều 10: Lịch bay, hủy chuyến bay

10.1. Lịch bay

Chúng tôi không đảm bảo việc vận chuyển Hành khách và Hành lý của Hành khách đúng theo lịch trình bay đã công bố. Lịch bay có thể thay đổi vì nhiều lý do, bao gồm do thời tiết xấu, do quản lý không lưu, do đình công, do sự cố kỹ thuật hoặc do máy bay về muộn. Lịch trình bay không là một bộ phận của Hợp đồng vận chuyển giữa Hành khách và Chúng tôi.

Trước khi Chúng tôi chấp nhận đặt chỗ của Hành khách, Chúng tôi hoặc các Đại lý được chỉ định thông báo cho Hành khách về lịch trình bay hiệu lực tại thời điểm đó và các thông tin này được thể hiện trên tờ xác nhận hành trình của Hành khách. Khi cần thiết Chúng tôi có thể thay đổi lịch trình bay sau khi đã xuất vé cho Hành khách và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thay đổi đường bay hoặc chuyển hướng bay, hoãn việc xếp lại lịch bay, làm chậm bất kỳ chuyến bay nào hoặc thay đổi tàu bay và điểm dừng nếu thấy là hợp lý để thích ứng với các trường hợp ngoài sự kiểm soát của Chúng tôi và vì các lý do an toàn hoặc lý do thương mại. Nếu Hành khách thông báo cho Chúng tôi địa chỉ liên lạc, Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho Hành khách những thay đổi về lịch trình bay. Sau khi Hành khách đã mua vé, nếu Chúng tôi có thay đổi lịch trình bay mà Hành khách không chấp nhận, trong khi Chúng tôi không thể bố trí được chuyến bay thay thế phù hợp yêu cầu của Hành khách thì Hành khách được chi hoàn vé theo Điều 10.2.

10.2 Hủy chuyến, Thay đổi lịch bay

Vì lý do an toàn, kỹ thuật hoặc lý do thương mại tại bất kỳ thời điểm nào sau khi việc đặt chỗ đã được thực hiện, thậm chí Hành khách đã hoàn tất thủ tục hàng không, Chúng tôi vẫn có thể thay đổi lịch bay và/hoặc hủy, chấm dứt, chuyển hướng bay.

Trong trường hợp thay đổi (chuyến bay bị chậm hoặc khởi hành sớm so với giờ bay dự kiến)/hủy chuyến bay như vậy, Chúng tôi có thể áp dụng theo quyết định như sau:

-   Vận chuyển Hành khách ngay khi có thể bằng chuyến bay khác có trong lịch bay mà còn chỗ trống và không thu thêm bất kỳ khoản phí nào, hoặc:

-   Hoàn lại tiền vé cho Hành khách theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp chuyển hướng bay, Chúng tôi có thể áp dụng theo quyết định như sau:

-   Chuyển khách sang chuyến bay khác cùng ngày hoặc khác ngày, hoặc

-   Thu xếp phương tiện di chuyển khác để đưa khách đến điểm đến (bằng đường bộ), hoặc

-   Thu xếp khách sạn/ăn uống, bao gồm cả phương tiện đi/đến khách sạn, hoặc

-   Áp dụng chính sách hoàn vé cho Hành khách (theo quy định của pháp luật nêu trên) đối với chặng bay Hành khách chưa thực hiện.

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản chi phí hoặc phí tổn nào mà Hành khách phải gánh chịu từ việc thay đổi thời gian chuyến bay hoặc hủy bỏ chuyến bay.

10.3 Thay đổi lịch bay do nguyên nhân khách quan

Trong trường hợp có sự chậm trễ hay hủy bỏ chuyến bay do các sự kiện ngoài khả năng kiểm soát của Chúng tôi, cho dù Hành khách đã làm thủ tục lên máy bay hay chưa, Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hỗ trợ Hành khách đến địa điểm đến của Hành khách, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ chi phí hoặc phí tổn nào mà Hành khách có thể phải gánh chịu từ việc chậm trễ hoặc hủy chuyến bay, trừ khi pháp luật có quy định khác.

10.4 Các chuyến bay chuyển tiếp

Khi Đặt chỗ, Hành khách có trách nhiệm xác định thời gian phù hợp để làm thủ tục nối chuyến.

Chúng tôi luôn cố gắng để vận chuyển Hành khách và Hành lý theo đúng ngày và giờ của các chuyến bay đã quy định, Chúng tôi không đảm bảo rằng Chúng tôi luôn có khả năng đáp ứng yêu cầu này. Lịch trình bay có thể thay đổi do nhiều lý do, bao gồm do thời tiết xấu, do quản lý không lưu, do biểu tình, do sự cố kỹ thuật, do máy bay về muộn. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Chúng tôi được miễn trừ trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí, phí tổn, tổn thất hoặc thiệt hại gây ra nào cho Hành khách do không đáp ứng lịch bay, do bị lỡ hoặc thu xếp đi lại khác trên bất kỳ chuyến bay nối chuyến nào do hãng hàng không khác không có hợp đồng liên danh với Chúng tôi khai thác.

Điều 11: Từ chối vận chuyển

11.1 Các trường hợp bị từ chối vận chuyển:
Ngay cả khi Hành khách đã đặt chỗ, Chúng tôi cũng có thể từ chối vận chuyển Hành khách và Hành lý nếu bất kỳ một trong các trường hợp sau đã xảy ra hoặc Chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng có thể xảy ra:

-   Nếu việc Đặt chỗ của Hành khách:

 • Chưa thanh toán đầy đủ bất kỳ khoản tiền vé máy bay hoặc bất cứ khoản phí hoặc lệ phí nào khác nào cho Chúng tôi,
 • Đã được chuyển nhượng trái với Quy định của Hãng vận chuyển,
 • Đã được thực hiện trái pháp luật,
 • Đã được thực hiện thông qua tổ chức/cá nhân không phải là Chúng tôi hoặc Đại lý được chỉ định của Chúng tôi,
 • Có sự thay đổi mà không phải do Chúng tôi hay Đại lý được chỉ định thực hiện,
 • Bị giả mạo hoặc vô hiệu theo cách khác.

-   Hành khách không Đặt chỗ được chấp nhận đi giờ chót tại sân bay khi cần thiết,

-   Nếu Hành khách không chứng minh được mình là người có tên trong Đặt chỗ cho chuyến bay Hành khách dự định tham gia;

-   Nếu Hành khách không tuân thủ bất kỳ luật, quy định, quy chế hoặc lệnh áp dụng hoặc Điều lệ vận chuyển này;

-   Nếu Hành khách từ chối nộp khoản thanh toán hoặc đặt cọc mà Chúng tôi yêu cầu tại sân bay xuất phát được nêu tại mục 7.8;

-   Hành khách không được chấp nhận vận chuyển theo các trường hợp nêu ở Điều 4,

-   Nếu Hành khách có yêu cầu hỗ trợ đặc biệt mà không đăng ký trước với Chúng tôi (xem mục 6.5);

-   Nếu Hành khách không hoàn thành quy trình làm thủ tục lên máy bay theo thời gian đã quy định (xem mục 7.1) hoặc không có mặt đúng giờ theo quy định của Chúng tôi tại cửa ra máy bay;

-   Nếu Hành khách thuộc đối tượng bị cấm vận chuyển theo yêu cầu của Chúng tôi hoặc của các cơ quan có thẩm quyền khác;

-   Nếu việc vận chuyển Hành khách vi phạm pháp luật, quy định, lệnh hoặc chỉ dẫn xuất nhập cảnh của một nước nơi Hành khách xuất phát hoặc dự định đến;

-   Nếu việc vận chuyển Hành khách hay Hành lý của Hành khách có thể đặt sự an toàn của chuyến bay hoặc sự an toàn hay sức khỏe của bất kỳ người nào trong máy bay trong tình trạng nguy hiểm hoặc rủi ro:

 • Nếu Hành khách, theo nhận định của Chúng tôi, Hành khách không có tình trạng sức khỏe phù hợp để đi máy bay hoặc điều kiện sức khỏe của Hành khách gây nguy hiểm hay đe dọa đến sức khỏe của Hành khách khác;
 • Nếu tinh thần và thể chất của Hành khách đang ở trong tình trạng nguy hiểm hoặc gây hại cho chính Hành khách, máy bay hoặc bất kỳ người nào trên chuyến bay;
 • Nếu Hành khách, theo nhận định của Chúng tôi hoặc của cơ quan có thẩm quyền mất khả năng làm chủ hành vi do bị bệnh tâm thần, do sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích khác;

-   Nếu Hành khách phạm tội hình sự trong quá trình làm thủ tục tại quầy, thủ tục lên máy bay hoặc trong máy bay;

-   Nếu Hành khách dự định nhập cảnh vào một nước mà Hành khách dừng lại đó như khách quá cảnh trái phép,

-   Nếu Hành khách đã từ chối xuất trình các giấy tờ đi lại của Hành khách cho nhân viên của Chúng tôi hoặc không cho phép Chúng tôi sao lại các giấy tờ đó hoặc Hành khách đã hủy các giấy tờ đi lại trong chuyến bay,

-   Hành khách không xuất trình được giấy tờ đi lại hợp lệ theo yêu cầu của Nhà chức trách tại điểm xuất phát, trung chuyển, điểm đến;

-   Hành khách làm thủ tục trực tuyến không xuất trình giấy tờ hợp lệ, tương thích với thông tin Hành khách trên thẻ lên máy bay;

-   Nếu Hành khách không tuân theo các yêu cầu về y tế của Chúng tôi,

-   Nếu Hành khách đe dọa, có hành động xâm phạm hoặc lời nói xúc phạm đến nhân viên mặt đất hoặc thành viên của phi hành đoàn, gây mất trật tự tại các khu vực phục vụ chuyến bay của Chúng tôi, hoặc hành xử theo bất kỳ hình thức nào có tính chất đe dọa;

-   Nếu Hành khách có hành vi đe dọa, quấy rối, không đúng đắn trước hoặc trong chuyến bay, hoặc chuyến bay trước đó và Chúng tôi không thể chắc chắn rằng hành vi không đúng đắn đó sẽ không xảy ra tiếp;

-   Nếu Hành khách cố ý cản trở nhân viên mặt đất của Chúng tôi hoặc thành viên của phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ của họ;

-   Nếu Hành khách đặt sự an toàn của máy bay hay bất kỳ người nào trên máy bay trong tình trạng nguy hiểm;

-   Hành khách không cho phép kiểm tra an ninh đối với bản thân và Hành lý của Hành khách;

-   Nếu Hành khách không tuân thủ các chỉ dẫn của nhân viên mặt đất của Chúng tôi hoặc thành viên của phi hành đoàn liên quan đến an toàn hoặc an ninh;

-   Nếu Hành khách, hoặc Chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng Hành khách, mang trái phép chất ma túy;

-   Bất kỳ tình huống nào được nêu trong điều khoản này.

Chúng tôi có thể từ chối vận chuyển hoặc buộc Hành khách rời khỏi chuyến bay thậm chí ngay cả khi Hành khách đã lên máy bay, mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào và hủy bỏ bất kỳ chuyến bay tiếp theo nào trong Chứng từ vận chuyển của Hành khách.

Chúng tôi có quyền yêu cầu Hành khách phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi tổn thất gây ra cho Chúng tôi do hệ quả từ hành vi có lỗi của khách và hệ quả từ việc khách bị từ chối vận chuyển hoặc không được chấp nhận vận chuyển tiếp.

Chúng tôi có thể từ chối hoàn 100% giá trị tiền vé mà khách đã mua cho chặng bay bị từ chối vận chuyển hoặc chặng bay tiếp theo trong chứng từ vận chuyển của Hành khách liên quan đến việc Hành khách không đảm bảo an ninh an toàn cho chuyến bay.

11.2 Thông báo từ chối vận chuyển

Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển Hành khách và Hành lý của Hành khách nếu Chúng tôi đã gửi thông báo bằng văn bản rằng Chúng tôi không thực hiện việc vận chuyển. Thông báo sẽ cung cấp thông tin chi tiết về giai đoạn áp dụng việc cấm vận chuyển và yêu cầu Hành khách không đặt chỗ cũng như nhờ người khác đặt chỗ cho Hành khách. Nếu Hành khách cố gắng thực hiện chuyến bay trong giai đoạn cấm vận chuyển có hiệu lực, Chúng tôi sẽ từ chối vận chuyển Hành khách.

11.3 Chính sách bán quá số chỗ trên chuyến bay

Nếu Hành khách không thể thực hiện chuyến bay do chuyến bay bị quá chỗ, Chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp để đưa Hành khách đến điểm đến trong khoảng thời gian phù hợp so với lịch trình dự kiến của chuyến bay ban đầu. Nếu Chúng tôi không thể thu xếp được, Chúng tôi sẽ đền bù và hỗ trợ theo quy định và Luật hiện hành hoặc theo Chính sách của Chúng tôi. Điều khoản 11.3 này sẽ không được áp dụng nếu Hành khách không tuân thủ quy định về thời gian làm thủ tục chuyến bay và lên máy bay tại mục 7.1 và mục 7.2 hoặc Chúng tôi bảo lưu quyền được từ chối vận chuyển.

Điều 12: Ứng xử trên chuyến bay

12.1 Theo quy định của Công ước, Luật hàng không Việt Nam, các Nghị định thông tư hướng dẫn của nhà nước, Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, kể cả kiềm chế nếu Hành khách có các hành vi sau đây trên máy bay:

-   Gây nguy hiểm cho máy bay, người, tài sản trên máy bay;

-   Cản trở phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ hoặc không tuân theo hướng dẫn nào của phi hành đoàn bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi như hút thuốc lá, uống rượu hoặc sử dụng điện thoại di động;

-   Đe dọa, lăng mạ hoặc sỉ nhục phi hành đoàn;

-   Gây khó chịu, bất tiện, thiệt hại hoặc thương tổn các Hành khách khác hoặc phi hành đoàn;

Hành khách có thể bị buộc rời khỏi máy bay và bị từ chối vận chuyển chặng bay tiếp theo, và có thể bị khởi kiện do những hành vi vi phạm trên máy bay.

12.2 Nếu do hành vi của Hành khách mà Chúng tôi phải quyết định thay đổi Hành trình và hạ cánh để buộc Hành khách rời máy bay, khi đó Hành khách phải chịu toàn bộ chi phí phát sinh mà Chúng tôi phải chịu liên quan tới việc này.

12.3 Vì lý do đảm bảo an ninh, Chúng tôi có thể cấm hoặc hạn chế sử dụng trên máy bay các thiết bị điện tử, điện thoại di động, máy tính xách tay, máy ghi âm bỏ túi, radio xách tay, máy nghe CD, trò chơi điện tử hoặc thiết bị phát tín hiệu bao gồm đồ chơi điều khiển từ xa và máy bộ đàm. Máy trợ thính và ổn định tim được phép sử dụng.

12.4 Hành khách không sử dụng đồ ăn, thức uống tự mang theo trên máy bay.

12.5 Tất cả các chuyến bay của Chúng tôi là chuyến bay không hút thuốc.

Điều 13: Trách nhiệm đối với thiệt hại

13.1 Các Luật áp dụng

13.1.1  Điều lệ vận chuyển và Luật áp dụng điều chỉnh trách nhiệm của Chúng tôi đối với Hành khách. Trong trường hợp hành trình của Hành khách có sự tham gia của Hãng vận chuyển khác, trách nhiệm của họ được quy định bởi luật áp dụng, trừ khi Điều lệ vận chuyển này có quy định khác về điều kiện vận chuyển của họ. Các Hãng vận chuyển này có thể có mức giới hạn trách nhiệm thấp hơn.

13.1.2  Luật áp dụng có thể bao gồm Công ước và/hoặc các điều luật áp dụng đối với từng quốc gia riêng biệt.

13.1.3  Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại phát sinh trên chuyến bay do Chúng tôi khai thác, hoặc trên chuyến bay mà Chúng tôi có trách nhiệm pháp lý với Hành khách. Nếu Chúng tôi xuất Vé họăc làm thủ tục Hành lý cho Hành khách trên chuyến bay của Hãng vận chuyển khác thì Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm như là một đại diện của Hãng vận chuyển đó.

13.1.4     Điều 13 này quy định các mức giới hạn trách nhiệm và tóm tắt các quy định mà Chúng tôi áp dụng theo Công ước và các luật áp dụng. Trường hợp Điều 13 này có mâu thuẫn với Công ước hoặc các luật áp dụng, Công ước hoặc các luật áp dụng sẽ được ưu tiên áp dụng.

13.2 Trách nhiệm đối với Hành khách tử vong hoặc bị thương thân thể

Trách nhiệm của Chúng tôi đối với các thiệt hại được chứng minh của Hành khách trong trường hợp tử vong, bị thương hoặc tổn thương thân thể do tai nạn tàu bay phát sinh từ hay liên quan đến quá trình vận chuyển do Chúng tôi thực hiện phụ thuộc vào các quy tắc và giới hạn của Luật áp dụng cũng như các quy định bổ sung sau:

13.2.1   Giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi đối với mỗi Hành khách tử vong hoặc bị thương thân thể áp dụng theo quy định của Công ước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh cho mỗi Hành khách với mức vượt quá quy định tại Công ước nếu Chúng tôi chứng minh được rằng:

(a) Thiệt hại đó không phải do sự bất cẩn hoặc các hành động sai trái khác hoặc thiếu sót của Chúng tôi hoặc của nhân viên hoặc đại diện của Chúng tôi,

(b) Thiệt hại đó hoàn toàn do sự bất cẩn hoặc các hành động sai trái khác hoặc thiếu sót nào của bên thứ ba.

13.2.2   Chúng tôi sẽ thực hiện trả một khoản tiền trả trước cho Hành khách hoặc người có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Chúng tôi phù hợp với quy định của pháp luật. Khoản tiền trả trước này không phải là bằng chứng để xác định lỗi của Chúng tôi và được trừ vào số tiền bồi thường thiệt hại mà Chúng tôi phải trả.

13.2.3   Không một điều khoản nào trong Điều lệ vận chuyển này được hiểu là phương hại đến quyền và trách nhiệm của các Hãng vận chuyển trên đối với bất kỳ khiếu nại nào do một người hoặc do đại diện của người này tiến hành một khi người này cố tình gây ra thiệt hại làm chết, bị thương hoặc tổn thương thân thể cho Hành khách.

Tên của những Hãng vận chuyển tham gia thỏa thuận được nêu trong khoản này được tra cứu tại tất cả các Phòng vé của những Hãng vận chuyển đó và có thể được kiểm tra theo yêu cầu. Mỗi Hãng vận chuyển tham gia thỏa thuận này với tư cách độc lập và chịu trách nhiệm về chặng vận chuyển mà mình thực hiện, vì vậy Hãng vận chuyển đó không được áp đặt trách nhiệm cho những Hãng vận chuyển khác đối với các chặng vận chuyển mà họ thực hiện cũng như không gánh chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với việc vận chuyển do những Hãng vận chuyển khác thực hiện.

13.3 Trách nhiệm của Chúng tôi đối với Thiệt hại về Hành lý

13.3.1   Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các Thiệt hại về Hành lý xách tay (không tính các trường hợp Thiệt hại gây ra bởi việc chậm chuyến bay được quy định tại Điều 13.4 dưới đây) trừ trường hợp Thiệt hại gây ra do lỗi của Chúng tôi hoặc của Đại lý được chỉ định của Chúng tôi.

13.3.2   Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những Thiệt hại gây ra bởi các khiếm khuyết về mặt bản chất, chất lượng hay thiếu sót của Hành lý. Cũng như vậy, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối những hao mòn và rách vỡ một cách hợp lý của Hành lý gây ra bởi sự di chuyển và va đập thông thường khi vận chuyển bằng đường hàng không.

13.3.3   Mức giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi đối với Thiệt hại về Hành lý (bao gồm cả Hành lý xách tay và Hành lý ký gửi) bị phá hủy, mất mát, hư hỏng hoặc chậm trễ áp dụng theo quy định của Công ước. Trong trường hợp Hành khách chỉ nhận được một phần mà không phải toàn bộ Hành lý ký gửi, hoặc trong trường hợp có sự thiệt hại một phần chứ không phải toàn bộ Hành lý ký gửi, kể cả Hành lý có kê khai giá trị cao hơn, thì trách nhiệm của Chúng tôi đối với phần Hành lý không nhận được hoặc bị Thiệt hại chỉ căn cứ vào tỷ lệ trọng lượng/số kiện mà không xét đến giá trị của bất kỳ phần nào của Hành lý.

13.3.4   Chúng tôi bồi thường Thiệt hại về Hành lý cho Hành khách dựa trên nguyên tắc chung là bồi thường theo Thiệt hại thực tế nhưng không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi. Hành khách có trách nhiệm chứng minh Thiệt hại thực tế đối với Hành lý của mình.

13.3.5   Các mức giới hạn trách nhiệm nêu trên đây sẽ không được áp dụng nếu Hành khách có thể chứng minh Thiệt hại về Hành lý gây ra bởi hành động hoặc thiếu sót của Chúng tôi hoặc người đại diện của Chúng tôi:

-   Cố tình gây ra Thiệt hại; hoặc

-   Bất cẩn và mặc dù có nhận thức thực tế rằng Thiệt hại có thể xảy ra và Hành khách có thể  chứng minh rằng Chúng tôi hoặc người đại diện của Chúng tôi thực hiện những hành động hoặc  thiếu sót này trong quá trình thực hiện các công việc được giao.

13.3.6   Nếu hành trình của Hành khách thuộc phạm vi điều chỉnh theo luật của nước sở tại, giới hạn trách nhiệm đối với Thiệt hại của Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay theo luật này được áp dụng với Hành lý của Hành khách.

13.3.7   Nếu hành trình của Hành khách không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước và luật của nước sở tại không quy định mức giới hạn trách nhiệm đối với Thiệt hại về Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay của Hành khách, Chúng tôi áp dụng mức giới hạn trách nhiệm quy định tại Điều 12.3.3.

13.3.8   Nếu trọng lượng/số kiện của Hành lý không được ghi trên Thẻ Hành lý thì tổng trọng lượng/số kiện Hành lý ký gửi của Hành khách được coi như không vượt quá trọng lượng/số kiện miễn cước áp dụng đối với hạng dịch vụ tương ứng của Hành khách được công bố trên Trang Web của Chúng tôi.

13.3.9   Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những Thiệt hại về Hành lý gây ra bởi chậm chuyến nếu Chúng tôi chứng minh được rằng: (i) Chúng tôi và người đại diện của Chúng tôi đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết một cách hợp lý để tránh Thiệt hại đó, hoặc (ii) Chúng tôi hoặc người đại diện của Chúng tôi không thể thực hiện các biện pháp đó.

13.3.10 Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với thương tích của Hành khách hoặc Thiệt hại đối với Hành lý của Hành khách gây ra bởi những đồ vật có trong Hành lý của bản thân Hành khách hoặc của người khác. Hành khách phải chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại nào gây ra bởi Hành lý của Hành khách đối với những người khác, bao gồm cả tài sản và Hành khách đó phải bồi thường cho Chúng tôi tất cả các tổn thất và chi phí mà Chúng tôi phải chịu do hậu quả của việc đó.

13.3.11 Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về Thiệt hại đối với các đồ vật theo quy định tại Điều 8.4. trong Hành lý ký gửi của Hành khách bao gồm: thiệt hại đối với các đồ vật dễ vỡ, hàng mau hỏng (đồ tươi sống, thực phẩm dễ hư hỏng…), chìa khoá, tác phẩm nghệ thuật, máy ảnh, máy quay phim, tiền, đồ trang sức, kim loại quí, đá quí, thuốc chữa bệnh, hàng hoá nguy hiểm, máy tính, các thiết bị điện tử, giấy tờ có giá trị chuyển đổi thành tiền, chứng khoán, tài liệu đàm phán, hợp đồng, tài liệu kinh doanh, hàng mẫu, giấy tờ đi lại, các vật dụng quý và/hoặc có giá trị khác trong hành lý ký gửi mà không khai báo vận chuyển theo dạng Hành lý có giá trị cao và thiệt hại đối với các đồ vật tương tự khác cho dù Chúng tôi có biết hay không.

13.3.12 Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về Thiệt hại đối với Hành lý của Hành khách do Hành khách không thể nhận Hành lý, làm thủ tục Hành lý và gắn lại Thẻ Hành lý để vận chuyển trên chuyến bay của một Hãng vận chuyển khác mà Chúng tôi không có Hợp đồng vận chuyển liên chặng với Hãng đó.

13.3.13 Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với Hành lý trừ khi sự thiệt hại đó là lỗi của Chúng tôi. Nếu thiệt hại do một phần lỗi của Hành khách thì trách nhiệm của Chúng tôi phụ thuộc vào luật áp dụng xác định phần trách nhiệm của các bên.

13.4 Trách nhiệm của Chúng tôi đối với Thiệt hại về Hàng hóa

13.4.1   Chúng tôi chịu trách nhiệm trước người gửi hàng, người nhận hàng hoặc người được uỷ quyền của người gửi hàng, người nhận hàng về các thiệt hại xảy ra do sự mất mát, thiếu hụt, hư hỏng hoặc bị chậm trễ trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Chúng tôi không phải chịu trách nhiệm về mất mát, thiếu hụt, hư hỏng do một hoặc nhiều trường hợp sau đây:

i.  Do khuyết tật vốn có, hoặc do chất lượng hoặc đặc tính tự nhiên hoặc khuyết tật vốn có của hàng hóa được vận chuyển;

ii. Do lỗi đóng gói hàng hóa được thực hiện bởi một người không phải là Người vận chuyển hoặc nhận viên hoặc đại lý của Người vận chuyển;

iii. Do xảy ra chiến tranh hoặc xung đột vũ trang;

iv. Do hành động của Nhà chức trách của quốc gia liên quan thực hiện liên quan đến việc xuất, nhập cảnh hoặc quá cảnh của hàng hóa.

v. Người vận chuyển không chịu bất kỳ trách nhiệm nào khi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều lệ vận chuyển này và các quy định, hướng dẫn liên quan, dù Người vận chuyển có nhận thức được hay không sự mất mát, thiệt hại, thiếu hụt, hư hỏng có thể xảy ra.

vi. Người vận chuyển được miễn toàn bộ hoặc một phần trách nhiệm trước người đưa ra yêu cầu bồi thường, nếu việc mất mát, thiếu hụt, thiệt hại, hoặc hư hỏng của hàng hóa gây ra do hành vi cẩu thả hoặc hành động sai trái hoặc thiếu sót khác của  người đòi bồi thường hoặc người mà từ người này người đòi bồi thường có quyền của mình.

vii. Người vận chuyển có quyền kiểm tra việc đóng gói và nội dung của toàn bộ hàng hóa được gửi cũng như có quyền điều tra sự chính xác và đầy đủ của các thông tin hoặc tài liệu được xuất trình cho bất kỳ hàng hóa gửi nào. Tuy nhiên, Người vận chuyển không chịu trách nhiệm phải thực hiện các công việc đó. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Người vận chuyển không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát trực tiếp hoặc gián tiếp do kết quả của việc kiểm tra việc đóng gói và các hàng hóa được gửi đó.

Người vận chuyển được miễn trừ trách nhiệm đối với các chi phí phát sinh do người gửi hàng không tuân thủ việc cung cấp thông tin về hàng hóa theo quy định tại Điều lệ này.

viii. Người vận chuyển sẽ không chịu trách nhiệm do việc từ chối vận chuyển hàng gửi nếu Người vận chuyển xác định rằng việc từ chối đó được thực hiện theo pháp luật hiện hành, yêu cầu của Nhà chức trách.

ix. Người vận chuyển có quyền yêu cầu người gửi hàng, người sở hữu hàng hóa và người nhận hàng phải bồi thường trong trường hợp hàng hóa của những người này gây ra thiệt hại đối với bất kỳ hàng hóa nào khác trên chuyến bay hoặc đối với các tài sản của Người vận chuyển, cũng như sẽ phải bồi thường cho Người vận chuyển về tất cả những mất mát, chi phí mà Người vận chuyển đã phải gánh chịu do các thiệt hại đó gây nên.

x. Trách nhiệm của Người vận chuyển đối với hàng hoá được tính từ khi người gửi hàng hoàn tất thủ tục gửi hàng cho đến khi Người vận chuyển trả hàng cho người có quyền nhận hàng.

Trong trường hợp hàng hóa được vận chuyển trên chuyến bay của người vận chuyển khác, trách nhiệm của người vận chuyển khác được quy định bởi luật áp dụng đối với người vận chuyển đó, trừ khi Điều lệ này có quy định khác về điều kiện vận chuyển của họ.

13.4.2   Giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển

i. Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường tối đa do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng hoặc do vận chuyển chậm hàng hóa cho mỗi kilôgam hàng hóa áp dụng theo quy định của Công ước. Trường hợp người gửi hàng có kê khai giá trị vận chuyển và trả một khoản cước giá trị, Người vận chuyển sẽ bồi thường theo mức giá trị đã được kê khai, trừ trường hợp Người vận chuyển chứng minh được rằng giá trị đã kê khai lớn hơn giá trị thực tế của hàng hóa được giao tại điểm đến. Mọi khiếu nại sẽ dựa trên Hợp đồng vận chuyển và các tài liệu liên quan khác chứng minh giá trị của hàng hóa.

ii. Trong trường hợp mất mát, thiệt hại hoặc vận chuyển chậm một phần hàng hóa hoặc vật phẩm bất kỳ nào đó của hàng hóa, trọng lượng được tính để xác định giới hạn trách nhiệm của nhà vận chuyển chỉ giới hạn ở tổng trọng lượng của kiện hàng hoá hoặc các kiện hàng có liên quan.

iii. Bất cứ khi nào trách nhiệm của Người vận chuyển được loại trừ hoặc được giới hạn dựa trên các điều kiện này, những loại trừ hoặc giới hạn đó cũng sẽ áp dụng cho các đại lý, nhân viên hoặc người đại diện của Người vận chuyển.

iv. Cho dù Công ước có được áp dụng cho yêu cầu bồi thường hay không, Người vận chuyển không chịu trách nhiệm về các thiệt hại đối với hàng hóa do bị chậm chuyến nếu Người vận chuyển chứng minh rằng Người vận chuyển và người đại diện của Người vận chuyển đã thực hiện mọi biện pháp được yêu cầu một cách hợp lý để tránh những thiệt hại hoặc Người vận chuyển và người đại diện của Người vận chuyển không thể thực hiện các biện pháp như vậy.

13.5 Trách nhiệm của Chúng tôi đối với các Thiệt hại xảy ra do Hành khách bị chậm chuyến

13.5.1   Trách nhiệm của Chúng tôi đối với các Thiệt hại xảy ra do Hành khách bị chậm chuyến được giới hạn bởi Công ước.

13.5.2   Dù Công ước có được áp dụng cho yêu cầu bồi thường của Hành khách hay không, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các Thiệt hại đối với Hành khách do bị chậm chuyến nếu Chúng tôi chứng minh rằng (i) Chúng tôi và người đại diện của Chúng tôi đã thực hiện mọi biện pháp được yêu cầu một cách hợp lý để tránh những Thiệt hại hoặc (ii) Chúng tôi và người đại diện của Chúng tôi không thể thực hiện các biện pháp như vậy.

13.6 Quy định chung

Trong chừng mực không mâu thuẫn với các quy định trên và bất kể có nằm trong phạm vi áp dụng của Công ước hay không, thì:

13.6.1   Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại nào do việc Chúng tôi tuân theo hoặc do việc Hành khách không tuân theo các quy định của pháp luật hoặc các quy định, sắc lệnh và yêu cầu của Chính phủ.

13.6.2   Trừ khi Điều lệ vận chuyển này quy định khác đi, trách nhiệm bồi thường của Chúng tôi được giới hạn đối với các Thiệt hại thực tế được Hành khách chứng minh và phù hợp với các quy định của Luật áp dụng.

13.6.3   Nếu Hành khách được vận chuyển trong tình trạng tâm thần hoặc tuổi tác hoặc tình trạng cơ thể có thể gây nguy hiểm hay rủi ro cho chính Hành khách đó thì Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ đau ốm, thương tổn hay tàn tật, kể cả sự thiệt mạng do một trong những tình trạng nêu trên hoặc do hậu quả của tình trạng đó gây ra.

13.6.4   Nếu Hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay mà không được cung cấp chỗ hoặc không được cung cấp đúng hạng dịch vụ thì Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà Hành khách phải chịu do lỗi của Chúng tôi, nhưng trách nhiệm của Chúng tôi trong trường hợp này được giới hạn ở mức hoàn lại những chi phí hợp lý của Hành khách về chỗ ở, ăn uống, thông tin và đi lại từ/ đến sân bay và bồi thường những thiệt hại mà Hành khách phải chịu theo quy định được công bố trên Trang Web của Chúng tôi.

13.6.5   Bất kỳ sự loại bỏ trách nhiệm hoặc giới hạn trách nhiệm nào của Chúng tôi được áp dụng và vì lợi ích của nhân viên, người phục vụ và đại diện của Chúng tôi cũng như bên có tàu bay do Chúng tôi khai thác và nhân viên, người phục vụ và đại diện của họ. Tổng số tiền bồi thường thiệt hại mà Chúng tôi và nhân viên, người phục vụ, đại diện của Chúng tôi phải chịu không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều lệ vận chuyển này và các Luật áp dụng có liên quan.

13.6.6   Trừ khi có quy định khác tại Điều lệ này, không một nội dung nào trong Điều lệ vận chuyển này hủy bỏ bất kỳ một sự miễn trừ hay giới hạn trách nhiệm nào của Chúng tôi do Công ước hay luật định.

13.6.7   Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những Thiệt hại gây ra bởi các Điều kiện bất khả kháng đối với Chúng tôi như thiên tai, chiến tranh, đình công...

Điều 14: Thông báo khiếu nại và các gới hạn trong việc khiếu nại và khởi kiện

14.1 Thông báo khiếu nại về Hành lý

Việc Hành khách có Thẻ Hành lý hợp lệ nhận Hành lý và không có bất kỳ khiếu nại gì vào thời điểm Hành lý được chuyển cho Hành khách là bằng chứng đầy đủ chứng minh rằng Hành lý đã được vận chuyển trong tình trạng tốt và phù hợp với các điều khoản trong Điều lệ vận chuyển, trừ trường hợp Hành khách có ý kiến khác.

Hành khách phải thông báo ngay cho Chúng tôi mọi bất thường về Hành lý (mất mát, hư hỏng, Hành lý bị vận chuyển chậm) tại địa điểm nhận Hành lý để Chúng tôi lập Biên bản bất thường (PIR). Người nhận Hành lý mà không có khiếu nại gì là bằng chứng đầu tiên chứng minh Hành lý đã được Chúng tôi giao trả trong điều kiện tốt và phù hợp với Hợp đồng vận chuyển.

Mọi khiếu nại và bồi thường đối với Hành lý ký gửi chỉ được chấp nhận khi người có quyền nhận Hành lý gửi khiếu nại được lập bằng văn bản và được gửi theo đường bưu điện hoặc chuyển cho Chúng tôi trong thời hạn sau đây. Nếu Hành khách không đáp ứng các thời hạn này, Hành khách sẽ mất quyền khiếu nại và/hoặc khởi kiện Chúng tôi trước tòa án.

a) Nếu Hành khách muốn khiếu nại và bồi thường liên quan đến Thiệt hại đối với Hành lý ký gửi, Hành khách phải thực hiện ngay khi phát hiện ra Thiệt hại, và muộn nhất là trong vòng bảy (07) ngày tính theo dấu bưu điện kể từ khi nhận Hành lý.

b) Nếu Hành khách muốn khiếu nại và bồi thường liên quan đến việc mất một hay nhiều kiện Hành lý ký gửi, Hành khách phải thực hiện trong vòng bảy (07) ngày tính theo dấu bưu điện kể từ ngày lẽ ra phải nhận được Hành lý.

c) Nếu Hành khách muốn khiếu nại và bồi thường liên quan đến việc vận chuyển chậm Hành lý ký gửi, Hành khách phải thực hiện trong vòng hai mươi mốt (21) ngày tính theo dấu bưu điện kể từ ngày Hành lý được chuyển đến cho Hành khách.

14.2 Thông báo khiếu nại về Hàng hóa

14.2.1   Việc nhận hàng của người nhận hàng mà không có khiếu nại sẽ là bằng chứng cơ bản rằng hàng hoá đã được giao trong tình trạng tốt và phù hợp với hợp đồng vận chuyển.

14.2.2   Chúng tôi chỉ chấp nhận đơn khiếu nại từ người nhận hàng hoặc người gửi hàng (khi được người nhận uỷ quyền, khi người nhận từ chối nhận hàng, khi Chúng tôi không liên lạc được với người nhận hàng, Chúng tôi xác nhận mất toàn bộ lô hàng) hoặc người thừa kế hợp pháp, người được uỷ quyền của những người này.

a. Mọi khiếu nại phải được làm bằng văn bản và gửi đến Người vận chuyển trong thời hạn quy định:

b. Trong trường hợp hư hại: trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày nhận hàng;

c. Trong trường hợp chậm trễ: trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày hàng hóa lẽ ra phải được đặt dưới sự định đoạt của người nhận;

d. Trong trường hợp mất hàng: trong vòng một trăm hai mươi (120) ngày kể từ ngày xuất vận đơn hàng không hoặc dữ liệu điện tử.

14.3 Thời hiệu khởi kiện theo luật định

Trừ khi được pháp luật quy định khác đi hoặc quyền khiếu kiện của Hành khách đối với Thiệt hại kết thúc sớm hơn như được quy định khác đi tại Điều lệ vận chuyển này, Hành khách sẽ không có quyền khiếu kiện đối với Thiệt hại nếu không thực hiện các thủ tục khiếu kiện tại tòa trong vòng hai năm kể từ:

-   Ngày Hành khách đến địa điểm đến

-   Ngày máy bay đáng lẽ phải đến địa điểm đến, hoặc

-   Ngày việc vận chuyển bị chấm dứt

Phương pháp tính thời gian do luật nơi có tòa án thụ lý vụ kiện quy định.

Điều 15: Chọn luật áp dụng và thẩm quyền xét xử

Trừ khi được quy định khác tại Công ước hoặc luật áp dụng, quy định, mệnh lệnh, yêu cầu của chính phủ, thì:

-   Điều kiện vận chuyển này và việc vận chuyển Chúng tôi đồng ý cung cấp cho Hành khách và Hành lý sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam; và

-   Mọi tranh chấp phát sinh giữa Hành khách và Chúng tôi phát sinh từ việc vận chuyển này theo bất kỳ phương thức nào sẽ thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Việt Nam đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 16: Sửa đổi và từ bỏ

Không nhân viên hay đại diện nào của Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Điều lệ vận chuyển này.

I. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập. Chính sách này sẽ áp dụng đối với mọi thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp cho chúng tôi trong quá trình làm việc. Chính sách này cũng sẽ áp dụng cho mọi thông tin về quý khách do người khác cung cấp cho chúng tôi, ví dụ như một đại lý du lịch.

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website của chúng tôi bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Vietravel Airlines cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Vietravel Airlines liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Vietravel Airlines về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Vietravel Airlines thu thập các thông tin cá nhân của Chính sách Bảo mật thông tin thông qua website, các đại lý phòng vé khi quý khách mua vé, đăng ký chương trình Khách hàng thân thiết, sử dụng một hoặc các ứng dụng của Vietravel Airlines trên điện thoại, tương tác với Vietravel Airlines qua mạng xã hội, khi quý khách đăng ký nhận bản tin điện tử, đăng ký tham dự các sự kiện, cuộc thi có thưởng. Ngoài ra, Vietravel Airlines có thể nhận được dữ liệu cá nhân của quý khách từ các công ty tập đoàn, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ khác của Vietravel Airlines (nhân viên lữ hành, nhà cung cấp dịch vụ, khách sạn, công ty cho thuê xe ô tô, v.v…) hay từ cơ quan hành chính công và các tổ chức chính phủ.

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

– Thực hiện hợp đồng vận chuyển và cung cấp dịch vụ thích hợp tới quý khách

Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ quý khách phụ thuộc vào những tình huống và loại dịch vụ mà quý khách yêu cầu chúng tôi cung cấp. Ví dụ, chúng tôi thu thập những thông tin chi tiết như họ tên, số chứng minh nhân dân, CCCD, passport, địa chỉ, chuyến bay và những thông tin du lịch chi tiết khác, địa chỉ gửi hóa đơn, số điện thoại, thông tin chi tiết về thành viên của chương trình khách hàng trung thành và những vấn đề sức khỏe có liên quan tới việc bố trí việc đi lại của quý khách.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về quý khách khi quý khách làm việc với chúng tôi qua điện thoại, gửi thư (cho dù là thư, fax hay email), truy cập trang web của chúng tôi hoặc khi quý khách gặp gỡ trực tiếp với chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thông tin về quý khách từ một bên thứ ba, ví dụ: từ người đại diện tiến hành đặt vé du lịch hoặc vận chuyển hàng hóa cho quý khách; từ bên thứ ba là các công ty bán hàng qua điện thoại đã lấy thông tin cá nhân của quý khách và tiết lộ cho chúng tôi để chúng tôi có thể xuất vé cho quý khách và triển khai và hoàn tất sắp xếp việc đi lại cho quý khách hoặc giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi tới quý khách; từ các nhà cung cấp dịch vụ khác đại diện cho chúng tôi tiến hành thu thập thông tin.  

– Chương trình dành cho khách hàng thân thiết

Vietravel Airlines sử dụng dữ liệu cá nhân của Qúy khách để phục vụ các mục đích như sau:

 • Tạo tài khoản khách hàng và cập nhật thông tin về các chính sách, điều lệ mới của chương trình.
 • Gửi đến quý khách hàng các chính sách ưu đãi và khuyến mãi mới
 • Hỗ trợ trong quá trình đặt chỗ và xuất vé cho khách hàng
 • Liên hệ giải quyết các yêu cầu từ khách hàng, cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của hội viên
 • Quản lý, đánh giá dữ liệu thông tin về các chuyến bay của khách hàng để có chính sách giá vé và dịch vụ phù hợp
 • Tiếp nhận thông tin, góp ý từ khách hàng để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.

– Thực hiện nghĩa vụ về kế toán, tài chính

Vietravel Airlines thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu của Quý khách cho các mục đích doanh nghiệp nội bộ như lưu giữ hồ sơ và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và thuế. 

– Chăm sóc khách hàng

Vietravel Airlines sử dụng dữ liệu cá nhân của Qúy khách để phục vụ các mục đích như sau:

 • Tiếp nhận thông tin đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ Quý khách.
 • Liên hệ giải quyết các yêu cầu từ khách hàng.
 • Thực hiện đánh giá, phân tích phát triển, hoàn thiện các dịch vụ phù hợp với sở thích của khách hàng.
 • Cung cấp các giao diện, nội dung, thiết kế trang web, ứng dụng Mobile của Vietravel Airlines phù hợp với tập tính khách hàng.
 • Thực hiện thăm dò về sự hài lòng của khách hàng nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.
 • Giải quyết khiếu nại của khách hàng.

– Tiếp thị trực tiếp

Vietravel Airlines chỉ gửi thông báo tiếp thị trực tiếp nêu trên khi có sự chấp thuận trước của quý khách (chọn tham gia).Quý khách có thể không chấp thuận việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị trực tiếp nêu trên bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc liên hệ trực tiếp với Vietravel Airlines.

3. Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân

Vietravel Airlines sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân do quý khách cung cấp trên hệ thống nội bộ của Vietravel Airlines trong quá trình cung cấp dịch vụ hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc cho đến khi việc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định cho phép và các tranh chấp được giải quyết hoặc cho đến khi quý khách có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Những người hoặc tổ chức có quyền tiếp nhận thông tin

Chỉ Vietravel Airlines được quyền tiếp cận các thông tin của thành viên và khi thu thập thông tin, Vietravel Airlines có cơ chế để chủ thể thông tin lựa chọn việc cung cấp thông tin hoặc không.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Quý khách có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách gửi thư qua đường bưu điện hoặc thư điện tử đến địa chỉ sau:

Email: marketing@vietravelairlines.vn 

Công ty TNHH Hàng Không Lữ Hành Việt Nam

Địa chỉ liên lạc:  Số 28 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Vietravel Airlines thu thập các thông tin cá nhân của Chính sách Bảo mật thông tin thông qua website, các đại lý phòng vé khi quý khách mua vé, đăng ký chương trình Khách hàng thân thiết, sử dụng một hoặc các ứng dụng của Vietravel Airlines trên điện thoại, tương tác với Vietravel Airlines qua mạng xã hội, khi quý khách đăng ký nhận bản tin điện tử, đăng ký tham dự các sự kiện, cuộc thi có thưởng. Ngoài ra, Vietravel Airlines có thể nhận được dữ liệu cá nhân của quý khách từ các công ty tập đoàn, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ khác của Vietravel Airlines (nhân viên lữ hành, nhà cung cấp dịch vụ, khách sạn, công ty cho thuê xe ô tô, v.v…) hay từ cơ quan hành chính công và các tổ chức chính phủ.

7. Cam kết của Vietravel Airlines về bảo vệ thông tin cá nhân

Vietravel Airlines xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách trên cơ sở (i) có sự đồng ý trước của quý khách, (ii) thực hiện hợp đồng vận chuyển hoặc thực hiện các bước theo yêu cầu của đối tượng dữ liệu trước khi ký hợp đồng, (iii) tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, hoặc (iv) thực hiện các quyền lợi hợp pháp của Vietravel Airlines.

Quý khách có thể rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp này, quý khách vui lòng lưu ý việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên sự đồng ý của quý khách trước khi rút. Ngoài ra, khi quý khách từ chối cung cấp hoặc cung cấp một cách không đầy đủ hay không chính xác các thông tin được yêu cầu nhằm thực hiện hợp đồng vận chuyển hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, Vietravel Airlines có thể sẽ không cung cấp cho quý khách các dịch vụ đầy đủ và chất lượng theo yêu cầu. Khi Vietravel Airlines xử lý thông tin cá nhân của quý khách nhằm thực hiện các quyền lợi hợp pháp của mình và của bên thứ ba, Vietravel Airlines đảm bảo tính cân bằng giữa các quyền lợi này và các quyền lợi hợp pháp của quý khách. Trong trường hợp cần thiết, Vietravel Airlines sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để hạn chế tác động và ngăn chặn tác hại không chính đáng đối với quý khách.

Vietravel Airlines tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Dữ liệu cá nhân của quý khách được xử lý một cách hợp pháp, công bằng, minh bạch.
 • Dữ liệu cá nhân của quý khách được thu thập với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp và sẽ không được xử lý ngoài các mục đích đã nêu.
 • Dữ liệu cá nhân của quý khách được lưu trữ một cách hợp lý, phù hợp và trong phạm vi cần thiết cho các mục đích xử lý
 • Dữ liệu cá nhân của quý khách là chính xác, được cập nhật và các dữ liệu không chính xác liên quan đến mục đích xử lý sẽ được xóa hoặc sửa kịp thời
 • Vietravel Airlines áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp nhằm đảm bảo tính an toàn của dữ liệu cá nhân ở mức thích hợp, bao gồm các biện pháp bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép hoặc bất hợp pháp dữ liệu cá nhân và sự phá hủy, mất, thiệt hại ngoài ý muốn.

Ngoài ra, Vietravel Airlines đảm bảo rằng các nhà thầu phụ (nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp khác, v.v…) cũng tuân thủ cùng mức bảo vệ dữ liệu cá nhân trong các hợp đồng ký kết với Vietravel Airlines.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu