Thư viện ảnh

Là nơi bạn quản lý bộ sưu tập ảnh (phương tiện truyền thông) của Khách sạn. Bộ sưu tập ảnh này sẽ được hiển thị đi kèm với thông tin của Khách sạn ở các vị trí có liên quan/thể hiện Khách sạn đó.

Cách thiết lập:

  1. Tại giao diện Quản lý Trang khách sạn, chọn Quản lý khách sạn và nhấn vào Thư viện ảnh.
  2. Nhấn Tải ảnh để chọn ảnh từ thiết bị của bạn.
  3. Nhấn Lưu để hoàn tất.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu