Thiết lập kinh doanh

Cung cấp cho bạn khả năng thiết lập những thông tin cơ bản, các điều khoản, quy định hay chính sách của Khách sạn.

Làm thế nào để thiết lập thông tin tổng quan của khách sạn?
 1. Tại giao diện Quản lý Trang khách sạn, nhấn vào Thiết lập kinh doanh
 2. Tại phần Tổng quan, nhấn Chỉnh sửa.
 3. Nhấn vào biểu tượng edit.png Chỉnh sửa tại mỗi mục thông tin tổng quan tương ứng của một Khách sạn, bao gồm:
  • Thông tin trang: Tên trang, Định danh, Loại hình chỗ nghỉ, Xếp hạng sao, Ngôn ngữ, Tiền tệ (mặc định loại tiền tệ đã chọn khi tạo trang), Hình ảnh (tải lên ảnh đại diện và ảnh bìa)
  • Giới thiệu: mô tả thêm thông tin về khách sạn.
  • Thông tin địa chỉ: Địa chỉ, Quốc gia, Tỉnh/Thành phố/Bang, Mã bưu chính, Vĩ độ, Kinh độ.
  • Thông tin liên hệ: Họ tên, Số điện thoại, Số điện thoại khác, Email
 4. Nhấn Lưu để hoàn tất.
Làm thế nào để thiết lập chính sách của khách sạn?
 1. Tại giao diện Quản lý Trang khách sạn, nhấn vào Thiết lập kinh doanh
 2. Nhấn vào mục Chính sách
 3. Thiết lập Chính sách hủy: Tính năng này cung cấp cho bạn khả năng thiết lập chính sách hủy đặt phòng khách sạn. Các chính sách bao gồm:
  • Không được phép hủy bỏ: Không cho phép khách hàng hủy đặt phòng
  • Hủy hoàn tiền theo các quy tắc: Thiết lập mốc thời gian cho phép Hủy trước thời gian nhận phòng, Tỷ lệ hoàn trả và hình thức áp dụng (Tổng đêm lưu trú hoặc đêm đầu tiên) tương ứng với mốc thời gian đó. Bạn có thể thiết lập nhiều mốc hủy đặt phòng khác nhau bằng cách chọn Thêm quy tắc.
 4. Thiết lập Chính sách thanh toán: Nhấn nút bật Screenshot_1o.png Cho phép thanh toán trả sau nếu muốn áp dụng hình thức thanh toán trả sau.
 5. Thiết lập thời gian Nhận phòng và trả phòng: xác định thời điểm tính toán chu kỳ nhận và trả phòng của khách sạn, chẳng hạn như đa số các khách sạn sử dụng mốc 14:00 đến 23:00 cho thời điểm nhận phòng và 10:00 đến 12:00 cho thời điểm trả phòng.
 6. Thiết lập chính sách về Trẻ em
  • Để áp dụng chính sách cho phép trẻ em đi kèm, nhấn nút bật Screenshot_1o.png tại Cho phép trẻ em đi kèm sau đó chọn độ tuổi cho phép (Từ - Đến)
  • Trường hợp không nhấn nút bật Screenshot_1o.png, hệ thống sẽ mặc định hiển thị Không cho phép trẻ em đi kèm.
 7. Thiết lập chính sách về Vật nuôi
  • Chọn : nếu cho phép đem theo vật nuôi.
   Tính phí đem vật nuôi: Chọn nếu có tính phí và nhập số tiền phí (Thanh toán phí này tại khách sạn).
   Chọn Không nếu miễn phí.
  • Chọn Không: nếu không cho phép đem theo vật nuôi.
 8. Nhấn Lưu để hoàn tất.
Làm thế nào để thiết lập thông báo đặt hàng?

Tính năng thiết lập thông báo đơn hàng qua email của bạn khi có khách hàng đặt phòng trên hệ thống

 1. Tại giao diện Quản lý Trang khách sạn, nhấn vào Thiết lập kinh doanh
 2. Nhấn vào mục Thông báo đặt hàng
 3. Nhấn nút bật Screenshot_1o.png  Cho phép gửi email
 4. Điền thông tin Email và Số điện thoại của bạn rồi nhấn Lưu
 5. Nhấn Thêm để thêm địa chỉ Email và số điện thoại khác.
  Nhấn vào biểu tượng  để xóa thông tin Email và số điện thoại đã nhập.
 6. Bạn cũng có thể cho phép nhân viên của mình nhận email bằng cách nhấn vào Screenshot_1o.png  Cho phép nhân viên và chọn nhân viên mà mình muốn chỉ định ở danh sách nhân viên bên dưới.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu