Cơ sở vật chất và dịch vụ

Xác định những Cơ sở vật chất và dịch vụ mà khách sạn của bạn đang có, để khách hàng của bạn biết rằng họ sẽ được ở trong một khách sạn như thế nào, quy mô ra sao và được nhận những dịch vụ như thế nào.

Chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng, việc xác định danh sách Cơ sở vật chất và Dịch vụ vẫn đang ở chế độ tự bạn khai báo, đồng thời chúng tôi sẽ đảm nhận việc còn lại là đưa thông tin này đến khách hàng của bạn. Vì vậy chúng tôi mong rằng bạn đảm bảo các thông tin bạn cung cấp là sự thật đúng với thực tế, bằng không chúng tôi sẽ buộc phải sử dụng các biện pháp giới hạn.

Cách thiết lập:

  1. Tại giao diện Quản lý Trang khách sạn, chọn Quản lý khách sạn và nhấn vào Cơ sở vật chất và dịch vụ
  2. Hệ thống liệt kê sẵn danh sách Cơ sở vật chất và dịch vụ thường có của một khách sạn. Tích nút chọn tại vị trí Cơ sở vật chất/Dịch vụ nào mà khách sạn của bạn đang có.
  3. Đối với Cơ sở vật chất/Dịch vụ đã xác định áp dụng, chọn Miễn phí hoặc Phụ phí
  4. Nhấn Untitled-1.png để hoàn tất thiết lập Cơ sở vật chất và Dịch vụ.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu