Tiện nghi

Các thông tin tiện nghi có thể tác động đến quyết định đặt chỗ nghỉ của khách hàng tiềm năng.

Chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng, việc xác định danh sách Tiện nghi vẫn đang ở chế độ tự bạn khai báo, đồng thời chúng tôi sẽ đảm nhận việc còn lại là đưa thông tin này đến khách hàng của bạn. Vì vậy chúng tôi mong rằng bạn đảm bảo các thông tin bạn cung cấp là sự thật đúng với thực tế, bằng không chúng tôi sẽ buộc phải sử dụng các biện pháp giới hạn.

Cách thiết lập:

  1. Tại giao diện Quản lý Trang khách sạn, chọn Quản lý khách sạn và nhấn vào Tiện nghi
  2. Hệ thống liệt kê sẵn danh sách những tiện nghi thường có của một khách sạn. Tích nút chọn tại vị trí những tiện nghi nào mà khách sạn của bạn đang có.
  3. Nhấn Lưu để hoàn tất thiết lập Tiện nghi.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu