Tương tác và Đánh giá khách sạn

Làm thế nào để tương tác với 1 khách sạn?
 • Nhấp vào biểu tượng like.png Haha bên dưới khách sạn để bày tỏ cảm xúc.
 • Để lại bình luận bên dưới khách sạn bạn muốn tương tác.
Làm thế nào để xem và đánh giá khách sạn?

Đánh giá lưu lại những đánh giá của khách hàng đối với những Khách sạn mà họ đã sử dụng trên Hahalolo.

Mọi người đều có thể xem các đánh giá về khách sạn, tuy nhiên, chỉ khi hoàn thành quá trình đặt và sử dụng dịch vụ phòng thì bạn mới có thể đánh giá cho khách sạn.

Cách xem điểm đánh giá Khách sạn

Cách 1: Xem điểm trung bình đánh giá tại thông tin của mỗi khách sạn

Khi tìm kiếm khách sạn tại trang chủ menu khách sạn, bạn có thể xem điểm trung bình đánh giá của trang khách sạn đó ngay bên cạnh tên mỗi khách sạn.

Cách 2: Xem nội dung các đánh giá tại mục Đánh giá ở trang khách sạn

Tại trang khách sạn cần xem, nhấn vào mục Đánh giá

 • Bạn có thể xem Điểm trung bình đánh giá trang khách sạn; Số lượng tương ứng với mỗi xếp hạng đánh giá sao (Tuyệt vời, Rất tốt, Hài lòng, Trung bình, Kém); Số điểm tương ứng với mỗi tiêu chí đánh giá (Vị trí, Giá, Sạch sẽ, Phục vụ, Cơ sở vật chất)
 • Mục Tất cả đánh giá từ người dùng sẽ liệt kê những đánh giá cụ thể từ khách hàng đã từng đặt phòng khách sạn, gồm các thông tin: Tên khách hàng, điểm trung bình đánh giá các tiêu chí, nội dung đánh giá (nếu có) và thời gian tiến hành gửi đánh giá.

Cách khách hàng đánh giá Khách sạn

Sau khi hoàn tất quá trình đặt và sử dụng dịch vụ phòng khách sạn, bạn mới có thể đánh giá cho khách sạn.

 1. Truy cập vào Sổ tay
 2. Chọn quản lý đơn hàng loại Khách sạn
 3. Tại đơn hàng cần đánh giá, nhấn Đánh giá
 4. Tiến hành đánh giá với các thông tin sau:
  • Chọn 1 trong 5 mức đánh giá sao tương ứng với độ hài lòng của bạn về dịch vụ lần lượt từ cao xuống thấp là: Tuyệt vời - Rất tốt - Hài lòng - Trung bình - Kém
  • Cho điểm tương ứng các tiêu chí để đánh giá mức độ hài lòng của bạn về chất lượng dịch vụ với thang điểm 1 - 5 gồm: Vị trí, Giá, Sạch sẽ, Phục vụ, Cơ sở vật chất
  • Nhập nội dung đánh giá (nếu có)
 5. Nhấn Gửi đánh giá để hoàn tất quá trình đánh giá dịch vụ của khách sạn.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu