Tương tác và Đánh giá khách sạn

Làm thế nào để tương tác với 1 khách sạn?
 • Nhấp vào biểu tượng like.png Haha bên dưới khách sạn để bày tỏ cảm xúc.
 • Để lại bình luận bên dưới khách sạn bạn muốn tương tác.
Làm thế nào để xem và đánh giá khách sạn?

Đánh giá lưu lại những đánh giá của bạn đối với những Khách sạn bạn đã sử dụng trên Hahalolo.

Mọi người đều có thể xem các đánh giá về khách sạn, tuy nhiên, chỉ khi hoàn thành quá trình đặt phòng thì bạn mới có thể đánh giá cho khách sạn.

 1. Truy cập vào Sổ tay
 2. Chọn quản lý đơn hàng loại Khách sạn
 3. Nhấn vào Đánh giá tại đơn đặt phòng đã hoàn thành
 4. Tiến hành đánh giá:
  • 5 mức đánh giá tương ứng với số sao hài lòng của bạn về dịch vụ lần lượt từ thấp đến cao là: Kém - Khá - Tốt - Rất Tốt - Xuất Sắc.
  • Các tiêu chí để đánh giá mức độ hài lòng của bạn về chất lượng dịch vụ với thang điểm 1 - 5 gồm:
   - Vị trí
   - Giá
   - Sạch sẽ
   - Dịch vụ
   - Cơ sở vật chất
  • Nhập nội dung đánh giá (nếu có)
 5. Nhấn Gửi đánh giá để hoàn tất quá trình đánh giá dịch vụ của khách sạn.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu