Cài đặt tài khoản

Tôi có thể tìm thấy phần cài đặt tài khoản Hahalolo ở đâu?

Nhấp vào Screenshot_1.png ở góc trên cùng bên phải trang Hahalolo bất kỳ và chọn Thiết lập tài khoản.

Tôi có thể quản lý phần cài đặt ngôn ngữ trên Hahalolo ở đâu?
 1. Nhấp vào Screenshot_1.png ở góc trên cùng bên phải trang Hahalolo bất kỳ và chọn Thiết lập tài khoản.
 2. Nhấp vào Ngôn ngữ và khu vực ở cột bên trái.
 3. Nhấp vào Bạn muốn sử dụng Hahalolo bằng ngôn ngữ nào?, rồi chọn một ngôn ngữ.
 4. Nhấp vào Lưu thay đổi.
Tôi có thể quản lý dòng thời gian và gắn thẻ tài khoản như thế nào?
 1. Nhấp vào Screenshot_1.png ở góc trên cùng bên phải trang Hahalolo bất kỳ và chọn Thiết lập tài khoản.
 2. Nhấp vào Dòng thời gian và gắn thẻ ở cột bên trái. Tại đây, bạn có thể:

  Thay đổi Ai có thể xem các bài viết bạn được gắn thẻ trên dòng thời gian?

  • Công Khai: Tất cả mọi người dùng Hahalolo đều xem được nội dung.
  • Chỉ Mình Tôi: Chỉ bạn và người gắn thẻ mới xem được nội dung.
  • Bạn Bè: Chỉ bạn bè của bạn mới xem được nội dung.

  Thay đổi Ai có thể gắn thẻ bạn vào bài viết của họ?

  • Công Khai: Chỉ bạn bè của bạn mới gắn thẻ bạn được
  • Chỉ Mình Tôi: Chỉ bạn mới gắn thẻ bạn được.
Làm cách nào để thay đổi Tên trên Hahalolo của tôi?
 1. Nhấp vào Screenshot_1.png ở góc trên cùng bên phải trang Hahalolo bất kỳ và chọn Thiết lập tài khoản.
 2. Nhấp vào Chung ở cột bên trái.
 3. Nhấp vào Họ và Tên, nhập 2 thông tin bắt buộc Họ, Tên
  • Chữ lót: không bắt buộc nhập.
 4. Nhấp Lưu thay đổi.
 5. Sau khi nhấn Lưu thay đổi, xác nhận mật khẩu hiện tại.
 6. Nhấn Xác Nhận.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu