Thiết lập tài khoản

Tôi có thể tìm thấy phần Thiết lập tài khoản Hahalolo ở đâu?
Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
Nhấp vào hình đại diện thu nhỏ Untitled-1.png ở góc trên bên phải màn hình trang Hahalolo bất kỳ và chọn Thiết lập riêng tư & bảo mật.
Tôi có thể thiết lập ngôn ngữ trên Hahalolo ở đâu?
Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Nhấp vào hình đại diện thu nhỏ Untitled-1.png ở góc trên bên phải màn hình trang Hahalolo bất kỳ và chọn Thiết lập riêng tư & bảo mật.
 2. Nhấp vào Ngôn ngữ.
 3. Chọn ngôn ngữ bạn muốn hiển thị trên Hahalolo.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thay đổi ngôn ngữ tại trang đăng nhập: Chọn 1 trong những ngôn ngữ có sẵn.

Tôi có thể quản lý dòng thời gian và gắn thẻ tài khoản như thế nào?
Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Nhấp vào hình đại diện thu nhỏ Untitled-1.png ở góc trên bên phải màn hình trang Hahalolo bất kỳ và chọn Thiết lập riêng tư & bảo mật.
 2. Nhấp vào Dòng thời gian và gắn thẻ. Tại đây, bạn có thể:

THAY ĐỔI Ai có thể xem các bài viết bạn được gắn thẻ trên dòng thời gian?

 • Công Khai: Tất cả mọi người dùng Hahalolo đều xem được nội dung.
 • Chỉ Mình Tôi: Chỉ bạn và người gắn thẻ mới xem được nội dung.
 • Bạn Bè: Chỉ bạn bè của bạn mới xem được nội dung.

THAY ĐỔI Ai có thể gắn thẻ bạn vào bài viết của họ?

 • Công Khai: Chỉ bạn bè của bạn mới gắn thẻ bạn được.
 • Chỉ Mình Tôi: Chỉ bạn mới gắn thẻ bạn được.
Làm cách nào để thay đổi Tên trên Hahalolo của tôi?
Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Nhấp vào hình đại diện thu nhỏ Untitled-1.png ở góc trên bên phải màn hình trang Hahalolo bất kỳ và chọn Thiết lập riêng tư & bảo mật.
 2. Tại mục Họ và tên, nhấn vào Chỉnh sửa
 3. Thay đổi Họ và Tên
  • Họ, Tên: 2 thông tin bắt buộc nhập
  • Chữ lót: không bắt buộc nhập
 4. Nhấn Lưu.
 5. Xác nhận mật khẩu hiện tại rồi nhấn Xác nhận.

Quy tắc đặt Tên trên Hahalolo:

Hahalolo là cộng đồng nơi mọi người sử dụng tên thường gọi hàng ngày.

Tên của bạn sử dụng trên Hahalolo:

 • Không chứa ký tự đặc biệt.
 • Không chứa từ khóa Hahalolo.
 • Không chứa từ viết tắt hoặc các cụm từ được đăng ký bảo hộ bởi Hahalolo.
 • Không chứa số.
 • Họ và Tên không lớn hơn 5 từ.
 • Các từ xúc phạm hoặc khêu gợi.
 • Có thể dùng biệt danh làm tên hoặc tên đệm nếu là biến thể của tên thật.
 • Bạn cũng có thể liệt kê tên khác trên tài khoản của mình (ví dụ: tên thời con gái, biệt danh, tên trong công việc).
 • Không được giả mạo ai đó hoặc điều gì đó.
Làm cách nào để tạo tên người dùng trên Hahalolo?
 • Tên người dùng là một phần của trang cá nhân công khai. Nhờ đó, bạn bè tìm thấy bạn trên Hahalolo. Tên người dùng là địa chỉ web của trang cá nhân (ví dụ: Hahalolo.com/u/tom.96).
 • Tên người dùng thường là biến thể từ tên của bạn, chẳng hạn như tom96 hoặc tom.96. Bạn có thể tạo tên người dùng của riêng mình.
 • Dưới đây là một số điều bạn có thể thực hiện với tên người dùng của mình:
  • Tạo liên kết tùy chỉnh (ví dụ: https://hahalolo.com/u/tom.96) đến trang cá nhân của bạn để có thể chia sẻ với bạn bè hoặc đăng lên các trang web bên ngoài.
  • Truy cập thông tin về một người nào đó thông qua Hahalolo. Ví dụ: nếu tên người dùng của bạn là tom.96, bạn bè bạn có thể đi đến “https://hahalolo.com/u/tom.96” để xem trang cá nhân và mọi thông tin công khai của bạn.

CÁCH TẠO TÊN NGƯỜI DÙNG:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Nhấp vào hình đại diện thu nhỏ Untitled-1.png ở góc trên bên phải màn hình trang Hahalolo bất kỳ và chọn Thiết lập riêng tư & bảo mật.
 2. Tại mục Tên người dùng, nhấn vào Chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa để tạo Tên người dùng.
 4. Nhập tên người dùng mới rồi nhấp vào Lưu.

QUY TẮC TẠO TÊN NGƯỜI DÙNG TRÊN HAHALOLO:

 • Tên người dùng là duy nhất đối với một tài khoản người dùng.
 • Tên người dùng chỉ có thể chứa các ký tự chữ, số (A–Z, 0–9) và dấu chấm (".").
 • Dấu chấm không được ở đầu hoặc cuối (vd: tên không hợp lệ: ‘.username’).
 • Không sử dụng dấu chấm (".") và chữ viết hoa để phân biệt các tên người dùng (không phân biệt hoa thường).

Ví dụ: Các tên sau được xem là giống nhau johnsmith55, John.Smith55 và john.smith.55.

 • Tên người dùng không được chứa các thuật ngữ chung hoặc phần mở rộng (.com|.net|.vn|.org|.edu|.info|.name|.gov|.biz|.us|.ws|.uk|.fr|.de|.ru|.jp|.gmail).
 • Tên người dùng có độ dài tối thiểu 5 ký tự, tối đa 50.

Các lỗi có thể xảy khi tạo tên người dùng:

 • Có chứa ký tự không hợp lệ
 • Phải có ít nhất 5 kí tự
 • Vượt quá độ dài tối đa
 • Có chứa ký tự đặc biệt không đúng chỗ
 • Sử dụng ký tự đặc biệt liên tiếp
 • Tên người dùng đã được sử dụng
Làm cách nào để bật/tắt Chế độ tối?

Sử dụng Chế độ tối để điều chỉnh giao diện nhằm giảm độ chói và cho đôi mắt được nghỉ ngơi.

Trên máy tính
 1. Nhấp vào hình đại diện thu nhỏ Untitled-1.png ở góc trên bên phải màn hình trang Hahalolo bất kỳ.
 2. Nhấn vào Chế độ tối (Tắt) để bật Chế độ tối

  Nhấn vào Chế độ tối (Bật) để tắt Chế độ tối

Bài viết này có hữu ích không?
3 trên 4 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu