Trang cá nhân

Sử dụng tên của bạn trên Hahalolo. Những tên nào được phép dùng trên Hahalolo?

Hahalolo là cộng đồng nơi mọi người sử dụng tên thường gọi hàng ngày.

Tên của bạn sử dụng trên Hahalolo:

 • Không chứa ký tự đặc biệt.
 • Không chứa từ khóa Hahalolo.
 • Không chứa từ viết tắt hoặc các cụm từ được đăng ký bảo hộ bởi Hahalolo.
 • Không chứa số.
 • Họ và Tên không lớn hơn 5 từ.
 • Các từ xúc phạm hoặc khêu gợi.
 • Có thể dùng biệt danh làm tên hoặc tên đệm nếu là biến thể của tên thật.
 • Bạn cũng có thể liệt kê tên khác trên tài khoản của mình (ví dụ: tên thời con gái, biệt danh, tên trong công việc).
 • Không được giả mạo ai đó hoặc điều gì đó.
Làm cách nào để thêm hoặc thay đổi ảnh đại diện của tôi trên Hahalolo?

Cách thêm hoặc thay đổi ảnh đại diện:

 1. Trên Bảng tin, hãy nhấp vào tên hoặc ảnh đại diện bạn ở trên cùng bên trái và di chuột đến ảnh đại diện.
 2. Nhấp vào biểu tượng Screenshot_2.png cạnh dưới bên phải ảnh đại diện hiện tại.
 3. Chọn ảnh có sẵn từ Thư Viện hoặc tải ảnh từ máy tính, rồi nhấn Chọn.
 4. Sau khi chọn ảnh, bạn có thể đặt lại vị trí bằng cách nhấp vào ảnh và kéo ảnh đó lên hoặc xuống, rồi nhấn Lưu.

Để có chất lượng tốt nhất, ảnh đại diện nên có chiều rộng và chiều cao tối thiểu là 320 pixel.

Làm cách nào để thêm hoặc thay đổi ảnh bìa của tôi trên Hahalolo?

Cách thêm hoặc thay đổi ảnh bìa:

 1. Trên Bảng tin, hãy nhấp vào tên hoặc ảnh đại diện bạn ở trên cùng bên trái
 2. Nhấp vào biểu tượng Screenshot_2.png Thay đổi ảnh bìa ở phía trên cùng bên phải ảnh bìa hiện tại.
 3. Khi cập nhật ảnh bìa, bạn có thể chọn:
  • Chọn Ảnh: Chọn ảnh có sẵn từ Thư Viện.
  • Tải Ảnh: Tải ảnh từ máy tính lên.
 4. Nhấn Chọn.
 5. Sau khi chọn ảnh, bạn có thể đặt lại vị trí bằng cách nhấp vào ảnh và kéo ảnh đó lên hoặc xuống. Sau đó nhấn Lưu thay đổi.
Làm cách nào để thêm hoặc chỉnh sửa phần Giới thiệu trên trang cá nhân Hahalolo của tôi?

Trên Bảng tin, hãy nhấp vào Giới thiệu ở trên cùng bên trái dưới ảnh đại diện hoặc vào phần Giới Thiệu tại Trang Cá Nhân. Trong phần Giới Thiệu bạn có thể thay đổi:

Công việc và học vấn, bạn có thể thêm và chỉnh sửa:

 • NƠI LÀM VIỆC: Nhập Công ty (*), Chức Vụ, Địa chỉ (*), Mô tả, Khoảng thời gian(*) và nhấn Lưu thay đổi.
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC: Nhập Trường đại học(*), Địa chỉ(*), Mô tả, Khoảng thời gian(*), Nếu đã tốt nghiệp nhấn vào ô vuông ở phần Đã tốt nghiệp và nhấn Lưu thay đổi.
 • TRƯỜNG TRUNG HỌC: Nhập Trường(*), Địa chỉ(*), Mô tả, Khoảng thời gian(*), Nếu đã tốt nghiệp nhấn vào ô vuông ở phần Đã tốt nghiệp và nhấn Lưu thay đổi.

Những nơi bạn đã sống, bạn có thể thêm và chỉnh sửa:

 • Thành phố đang sống: Nhập địa chỉ và nhấn Lưu thay đổi.
 • Quê quán: Nhập địa chỉ và nhấn Lưu thay đổi.

Thông tin cơ bản và liên hệ, bạn có thể thêm và chỉnh sửa:

 • Số điện thoại: Nhập hoặc thêm số điện thoại và nhấn Lưu thay đổi. Bạn có thể thêm nhiều số điện thoại.
 • Địa chỉ sống: Nhập Địa chỉ(*), Thành phố(*), Mã vùng và nhấn Lưu thay đổi.
 • Ngày sinh: Nhấp vào biểu tượngunnamed.png để chỉnh sửa, nhập ngày và nhấn Lưu thay đổi.
 • Giới tính: Nhấp vào biểu tượngunnamed.png để chỉnh sửa, chọn giới tính và nhấn Lưu thay đổi.

Chi tiết về bạn, bạn có thể thêm và chỉnh sửa:

 • Giới thiệu về bản thân: Nhập giới thiệu về bản thân và nhấn Lưu thay đổi.
 • Thêm biệt danh, tên khai sinh…: Nhập biệt danh, tên khai sinh.. và nhấn Lưu thay đổi.
 • Thêm Trích dẫn yêu thích: Nhập Trích dẫn yêu thích và nhấn Lưu thay đổi.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu