Sổ tay

Sổ tay là gì?
 • Một trong những menu chuyên biệt dành cho tài khoản cá nhân nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi lịch sử, tình trạng đơn hàng đã đặt trên Hahalolo.
 • Bạn có thể xem chi tiết đơn hàng của mình.

CÁCH TRUY CẬP SỔ TAY: Tại trang Hahalolo bất kỳ nhấn vào Screenshot_2.png chọn Sổ tay hoặc bạn cũng có thể truy cập vào mục Sổ tay ở Trang cá nhân.

Tôi có thể quản lý đơn hàng của mình ở đâu?

Tính từ thời điểm thanh toán đơn hàng thành công, tình trạng và thông tin chi tiết của đơn hàng sẽ được lưu lại ở Sổ tay. Cụ thể:

ĐỐI VỚI ĐƠN HÀNG ĐẶT TOUR:

Đơn hàng của bạn sẽ bao gồm những thông tin:

 • Đơn hàng
 • Tổng tiền đơn hàng
 • Phương thức thanh toán

Nhấn vào Xem chi tiết đơn hàng sẽ bao gồm những thông tin:

 • Tên Doanh nghiệp lữ hành
 • Thông tin tour: Mã Tour, Ngày đặt Tour

Nhấn vào phần Xem chi tiết bên dưới Trạng thái đơn hàng sẽ bao gồm những thông tin:

 • Thông tin khách hàng
 • Thông tin thanh toán
 • Thông tin Doanh nghiệp lữ hành

 • Thông tin về đơn hàng
 • Trạng thái đơn hàng:
  • Chờ xác nhận đơn hàng: Thanh toán đơn hàng thành công và chờ nhà cung cấp xác nhận.
  • Đang chờ phục vụ: Nhà cung cấp đồng ý phục vụ đơn hàng.
  • Đang phục vụ đơn hàng: Đơn hàng tới ngày đi Tour.
  • Hoàn tất phục vụ: Đơn hàng tới ngày kết thúc đi Tour.
  • Đơn hàng đang xử lý hủy: Khách hàng yêu cầu hủy và đang chờ nhà cung cấp xác nhận/ Nhà cung cấp hủy đơn hàng đã đồng ý phục vụ và chờ Hahalolo xác nhận.
  • Đơn hàng đã bị hủy: Đơn hàng bị hủy khi chưa hoàn tất phục vụ.
  • Đơn hàng đã bị từ chối: Khi Nhà cung cấp từ chối phục vụ đơn.

ĐỐI VỚI ĐƠN HÀNG ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN:

Đơn hàng của bạn sẽ bao gồm những thông tin:

 • Đơn Hàng
 • Tổng tiền đơn hàng
 • Phương thức thanh toán

Nhấn vào Xem chi tiết đơn hàng sẽ bao gồm những thông tin:

 • Tên cơ sở lưu trú
 • Thông tin đặt phòng: Mã đặt phòng, Ngày đặt phòng

Nhấn vào phần Xem chi tiết bên dưới Trạng thái đơn hàng:

 • Thông tin khách hàng
 • Thông tin thanh toán
 • Thông tin Cơ sở lưu trú
 • Thông tin về đơn hàng
 • Trạng thái đơn hàng
  • Chờ xác nhận đơn hàng: Thanh toán đơn hàng thành công và chờ nhà cung cấp xác nhận.
  • Đang chờ phục vụ: Nhà cung cấp đồng ý phục vụ đơn hàng.
  • Đang phục vụ đơn hàng: Đã check in phòng.
  • Hoàn tất phục vụ: Đã check out phòng.
  • Đơn hàng đang xử lý hủy: Khách hàng yêu cầu hủy và đang chờ nhà cung cấp xác nhận/ Nhà cung cấp hủy đơn hàng đã đồng ý phục vụ và chờ Hahalolo xác nhận.
  • Đơn hàng đã bị hủy: Đơn hàng bị hủy khi chưa hoàn tất phục vụ.
  • Đơn hàng đã bị từ chối: Khi Nhà cung cấp từ chối phục vụ đơn.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu