Sổ tay

Sổ tay là gì?
 • Một trong những menu chuyên biệt dành cho tài khoản cá nhân nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi lịch sử, tình trạng đơn hàng đã đặt trên Hahalolo.
 • Bạn có thể xem chi tiết đơn hàng của mình.

CÁCH TRUY CẬP SỔ TAY:

Trên máy tính Trên ứng dụng di động
Tại trang Hahalolo Tour / Khách sạn / Vé máy bay tương ứng, nhấn vào hình đại diện thu nhỏ ở góc trên bên phải màn hình và chọn mục Sổ tay.
Tôi có thể quản lý đơn hàng của mình ở đâu?

Tính từ thời điểm thanh toán đơn hàng thành công, tình trạng và thông tin chi tiết của đơn hàng sẽ được lưu lại ở Sổ tay. Cụ thể:

ĐỐI VỚI ĐƠN HÀNG ĐẶT TOUR:

Đơn hàng của bạn sẽ bao gồm những thông tin:

 • Đơn hàng
 • Tổng tiền đơn hàng
 • Phương thức thanh toán

Nhấn vào Xem chi tiết đơn hàng sẽ bao gồm những thông tin:

 • Tên Doanh nghiệp lữ hành
 • Thông tin tour: Mã Tour, Ngày đặt Tour

Nhấn vào phần Xem chi tiết bên dưới Trạng thái đơn hàng sẽ bao gồm những thông tin:

 • Thông tin khách hàng
 • Thông tin thanh toán
 • Thông tin Doanh nghiệp lữ hành

 • Thông tin về đơn hàng
 • Trạng thái đơn hàng:
  • Chờ xác nhận đơn hàng: Thanh toán đơn hàng thành công và chờ nhà cung cấp xác nhận.
  • Đang chờ phục vụ: Nhà cung cấp đồng ý phục vụ đơn hàng.
  • Đang phục vụ đơn hàng: Đơn hàng tới ngày đi Tour.
  • Hoàn tất phục vụ: Đơn hàng tới ngày kết thúc đi Tour.
  • Đơn hàng đang xử lý hủy: Khách hàng yêu cầu hủy và đang chờ nhà cung cấp xác nhận/ Nhà cung cấp hủy đơn hàng đã đồng ý phục vụ và chờ Hahalolo xác nhận.
  • Đơn hàng đã bị hủy: Đơn hàng bị hủy khi chưa hoàn tất phục vụ.
  • Đơn hàng đã bị từ chối: Khi Nhà cung cấp từ chối phục vụ đơn.

ĐỐI VỚI ĐƠN HÀNG ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN:

Đơn hàng của bạn sẽ bao gồm những thông tin:

 • Đơn Hàng
 • Tổng tiền đơn hàng
 • Phương thức thanh toán

Nhấn vào Xem chi tiết đơn hàng sẽ bao gồm những thông tin:

 • Tên cơ sở lưu trú
 • Thông tin đặt phòng: Mã đặt phòng, Ngày đặt phòng

Nhấn vào phần Xem chi tiết bên dưới Trạng thái đơn hàng:

 • Thông tin khách hàng
 • Thông tin thanh toán
 • Thông tin Cơ sở lưu trú
 • Thông tin về đơn hàng
 • Trạng thái đơn hàng:
  • Chờ xác nhận đơn hàng: Thanh toán đơn hàng thành công và chờ nhà cung cấp xác nhận.
  • Đang chờ phục vụ: Nhà cung cấp đồng ý phục vụ đơn hàng.
  • Đang phục vụ đơn hàng: Đã check in phòng.
  • Hoàn tất phục vụ: Đã check out phòng.
  • Đơn hàng đang xử lý hủy: Khách hàng yêu cầu hủy và đang chờ nhà cung cấp xác nhận/ Nhà cung cấp hủy đơn hàng đã đồng ý phục vụ và chờ Hahalolo xác nhận.
  • Đơn hàng đã bị hủy: Đơn hàng bị hủy khi chưa hoàn tất phục vụ.
  • Đơn hàng đã bị từ chối: Khi Nhà cung cấp từ chối phục vụ đơn.

ĐỐI VỚI ĐƠN HÀNG ĐẶT VÉ MÁY BAY:

Đơn hàng của bạn sẽ bao gồm những thông tin:

 • Mã đơn hàng
 • Tổng giá trị đơn hàng
 • Ngày tạo
 • Ngày cập nhật

Nhấn vào Xem chi tiết đơn hàng sẽ bao gồm những thông tin:

 • Số đơn hàng đã thanh toán
 • Số đơn hàng chưa thanh toán
 • Số đơn hàng đã hoàn tiền
 • Số đơn hàng chờ hoàn tiền
 • Thông tin đơn hàng:
  • Người tạo
  • Ngày tạo
  • Thông tin khách hàng
  • Thông tin chuyến: Số chuyến, Mã đơn hàng, Mã đặt chỗ, Trạng thái, Số hiệu chuyến bay, Hành khách, Hành lý mua thêm, Hạng ghế.

Nhấn vào phần Xem chi tiết bên dưới Thông tin từng chuyến bay để xem những thông tin:

 • Thông tin hành khách: Số hành khách, Tên hành khách (không dấu), Giới tính, Quốc Tịch.
 • Lịch sử thay đổi:
  • Loại đơn hàng
  • Thời gian
  • Người tạo
  • Phương thức thanh toán
  • Trạng thái thanh toán:Chưa thanh toán, Đã thanh toán

Các trạng thái đơn hàng bao gồm:

 • Đang chờ phục vụ: Là trạng thái hiển thị của đơn hàng khi vé ở trạng thái Đã đặt chỗ nhưng khách hàng chưa thanh toán.

  Tại đây, khách hàng có thể nhấn Thanh toán để hoàn tất quá trình đặt vé trước mốc thời gian thanh toán đã chỉ định nằm bên dưới Tổng giá trị đơn hàng.

 • Đang phục vụ đơn hàng: Là trạng thái hiển thị của đơn hàng khi vé ở trạng thái Đã xuất vé, sau khi khách hàng hoàn tất thanh toán và đang chờ thực hiện chuyến bay.
 • Hoàn tất phục vụ: Là trạng thái hiển thị của đơn hàng khi khách hàng đã hoàn thành thực hiện chuyến bay.
 • Hoàn tất hủy: Là trạng thái hiển thị của đơn hàng khi vé ở trạng thái Đã hủy vé do khách hàng không hoàn tất thanh toán trước thời gian hết hạn đặt chỗ.
Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 2 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu