Sổ tay

Giới thiệu Sổ tay
 • Một trong những menu chuyên biệt dành cho tài khoản cá nhân nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi lịch sử, tình trạng đơn hàng đã đặt trên Hahalolo.
 • Bạn có thể xem chi tiết đơn hàng của mình.
Đơn hàng của bạn

Tính từ thời điểm thanh toán đơn hàng thành công, tình trạng và thông tin chi tiết của đơn hàng sẽ được lưu lại ở Sổ tay

Đối với đơn hàng đặt Tour

Đơn hàng của bạn sẽ bao gồm những thông tin:

 • Mã đơn hàng
 • Ngày đặt
 • Loại Tour
 • Đơn giá của Tour
 • Tên Doanh nghiệp lữ hành, tổng khách hàng, tổng số Tour
 • Thông tin Tour: Tên Tour, mã Tour, thông tin liên lạc của người đặt

  Phần xem chi tiết hiển thị: Chi tiết chương trình Tour, Khách hàng và giá Tour.

  Tình trạng đơn hàng sẽ biểu hiện qua các giai đoạn sau:

  • Đơn hàng đang chờ: Thanh toán đơn hàng thành công và chờ nhà cung cấp xác nhận.
  • Đơn hàng đã xác nhận: Nhà cung cấp xác nhận đồng ý phục vụ đơn hàng
  • Đơn hàng đang xử lý: Thời gian khởi hành và đi tour
  • Đơn hàng đã kết thúc: Hoàn thành chương trình tour
  • Đơn hàng đã hủy: Đơn hàng bị hủy khi chưa hoàn tất chương trình tour

Đối với đơn hàng đặt phòng Khách sạn

Đơn hàng của bạn sẽ bao gồm những thông tin:

 • Mã đơn hàng phòng khách sạn
 • Mã đơn hàng cá nhân
 • Tổng tiền mua hàng
 • Phương thức thanh toán
 • Sản phẩm
 • Trạng thái đơn hàng

  Phần xem chi tiết hiển thị: Thông tin cơ sở lưu trú, Thông tin khách hàng (của bạn), thông tin thanh toán, thông tin về phòng đã đặt…

  Tình trạng đơn hàng sẽ biểu hiện qua các giai đoạn sau:

  • Đơn hàng đang chờ xác nhận: Thanh toán đơn hàng thành công và chờ nhà cung cấp xác nhận
  • Đơn hàng đang chờ phục vụ: Nhà cung cấp đồng ý phục vụ đơn hàng
  • Đang phục vụ đơn hàng: Đã check in phòng
  • Hoàn tất phục vụ: Đã check out phòng
  • Đơn hàng đã hủy: Đơn hàng bị hủy khi chưa hoàn tất phục vụ
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu