Cuộc trò chuyện nhóm

Làm cách nào để chat cùng lúc với nhiều bạn bè trên Hahalolo?
Nếu muốn gửi tin nhắn đến một nhóm cụ thể mà mình là thành viên, bạn có thể gửi trong nhóm đó. Tất cả các thành viên trong nhóm sẽ có thể xem tin nhắn của bạn. Thành viên nào cho phép thông báo nhóm cũng sẽ nhận được thông báo về tin nhắn này.
 1. Trong Chat, nhấp vào add.png Thêm cuộc trò chuyện hoặc nhấp vào Trò chuyện ở góc dưới cùng bên phải màn hình.
 2. Nhấp vào Cuộc trò chuyện mới.
 3. Nhấp vào người mà bạn muốn tạo cuộc trò chuyện nhóm.
 4. Sau đó nhấn Tạo.
 5. Nhập tin nhắn và gửi đi.
Làm thế nào để cài đặt các tính năng cho cuộc trò chuyện nhóm?

Để cuộc trò chuyện trở nên sinh động, bạn có thể thêm tùy chọn cho cuộc trò chuyện trong Chat. Bao gồm:

ĐỔI BIỆT DANH:

 1. Nhấp vào tên cần đổi.
 2. Nhập biệt danh.
 3. Nhấn vào “Đổi biệt danh”.

CẬP NHẬT ẢNH ĐẠI DIỆN NHÓM:

 1. Mở thư viện ảnh từ thiết bị của bạn.
 2. Lựa chọn ảnh đại diện cần thêm, hệ thống sẽ tự động cập nhật ảnh đại diện nhóm của bạn.

ĐỔI TÊN CUỘC TRÒ CHUYỆN:

 1. Nhập tên nhóm của bạn.
 2. Sau đó nhấn Thay đổi.

CHỈ ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN:

 1. Nhấn vào mục Thành viên bên dưới Tùy chọn.
 2. Nhấn vào Screenshot_2.pngbên cạnh tên người bạn muốn chỉ định.
 3. Chọn Chỉ định làm Quản trị viên và nhấn Đồng ý.

THÊM THÀNH VIÊN VÀO NHÓM:

 1. Nhấn vào Thêm thành viên.
 2. Lựa chọn bạn bè cần thêm vào.
 3. Sau đó nhấn Thêm.

  Bất kỳ ai mà bạn thêm vào đều sẽ thấy tất cả tin nhắn trước đó trong cuộc trò chuyện nhóm.

Hoặc bạn có thể nhấp vào Trò chuyện ở góc dưới cùng bên phải màn hình và sau đó thực hiện các thao tác như trên.

Lưu ý:

Các thành viên trong cuộc trò chuyện nhóm sẽ nhận được thông báo khi ai đó cài đặt các tính năng trong nhóm.

Làm cách nào để rời khỏi cuộc trò chuyện nhóm trên Hahalolo?
 1. Trong Chat, đi đến cuộc trò chuyện đó.
 2. Nhấp vào Tùy chọn bên phải hộp thư trò chuyện.

  Trường hợp 1: Bạn là thành viên trong nhóm

  • Nhấn vào “Rời khỏi cuộc trò chuyện”.
  • Sau đó nhấn “Đồng ý”.

  Trường hợp 2: Bạn là chủ sở hữu nhóm

  • Nhấn vào “Rời khỏi cuộc trò chuyện”.
  • Lựa chọn:

  + Xóa nhóm: Xóa vĩnh viễn cuộc trò chuyện trên Hahalolo.

  + Chuyển quyền sở hữu nhóm: Chỉ mình bạn rời khỏi cuộc trò chuyện, cuộc trò chuyện vẫn tồn tại và chuyển quyền sở hữu cho thành viên bạn đã chuyển quyền.

 3. Sau đó nhấn “Đồng ý”.

Lưu ý:

 • Những người khác trong cuộc trò chuyện sẽ được thông báo rằng bạn đã rời đi. Đồng thời, bạn sẽ không còn quyền sở hữu và các thành viên khác sẽ được phép quản lý nhóm. Bạn sẽ không thể gửi và nhận tin nhắn nữa.
 • Bạn chỉ có thể rời khỏi cuộc trò chuyện nhóm. Bạn không thể rời khỏi cuộc trò chuyện hai người.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu