Cuộc trò chuyện nhóm

Tôi có thể nhắn tin cho bao nhiêu người trong cùng một lúc trên Hahalolo?
 • Bạn có thể nhắn tin cho tối đa 20 người trong cùng một lúc.
 • Nếu muốn gửi tin nhắn đến một nhóm cụ thể mà mình là thành viên, bạn có thể đăng trong nhóm đó. Tất cả các thành viên trong nhóm sẽ có thể xem tin nhắn của bạn. Thành viên nào cho phép thông báo nhóm cũng sẽ nhận được thông báo về tin nhắn này.
Làm cách nào để chat cùng lúc với nhiều bạn bè trên Hahalolo?
 • Nhấp vào Trò chuyện ở góc dưới cùng bên phải màn hình.
 • Nhấp vào người mà bạn muốn tạo cuộc trò chuyện nhóm.
 • Nhấp vào ryy.pngbên phải hộp thư trò chuyện.
 • Nhấp vào Thêm bạn bè vào cuộc trò chuyện.
 • Chọn hoặc nhập tên người cần thêm vào nhóm, sau đó nhấn Thêm.
 • Nhập tin nhắn và gửi đi.

Hoặc bạn có thể nhấp vào Gửi tin nhắn ở đầu Trang cá nhân của người bạn muốn tạo cuộc trò chuyện nhóm và sau đó thực hiện các thao tác như trên.

Làm cách nào để rời khỏi cuộc trò chuyện nhóm trên Hahalolo?
 • Nhấp vào Trò chuyện ở góc dưới cùng bên phải màn hình.
 • Đi đến cuộc trò chuyện đó.
 • Nhấp vào ryy.pngbên phải hộp thư trò chuyện.
 • Nhấp vào Rời khỏi cuộc trò chuyện.
 • Chọn Rời khỏi cuộc trò chuyện.

Những người khác trong cuộc trò chuyện sẽ được thông báo rằng bạn đã rời đi. Đồng thời, bạn sẽ không còn quyền sở hữu và các thành viên khác sẽ được phép quản lý nhóm. Bạn sẽ không thể gửi và nhận tin nhắn nữa.

Lưu ý rằng bạn chỉ có thể rời khỏi cuộc trò chuyện nhóm. Bạn không thể rời khỏi cuộc trò chuyện hai người.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu