Cuộc trò chuyện nhóm

Làm cách nào để chat cùng lúc với nhiều bạn bè trên Hahalolo?
Nếu muốn gửi tin nhắn đến một nhóm cụ thể mà mình là thành viên, bạn có thể gửi trong nhóm đó. Tất cả các thành viên trong nhóm sẽ có thể xem tin nhắn của bạn. Thành viên nào cho phép thông báo nhóm cũng sẽ nhận được thông báo về tin nhắn này.
Trên máy tính Trên ứng dụng di động
 1. Trong Chat, nhấp vào add.png Thêm cuộc trò chuyện hoặc nhấp vào Trò chuyện ở góc dưới cùng bên phải màn hình.
 2. Nhấp vào Tạo nhóm mới.
 3. Nhấp vào người mà bạn muốn tạo cuộc trò chuyện nhóm.
 4. Sau đó nhấn Tạo.
 5. Nhập tin nhắn và gửi đi.
Làm thế nào để cài đặt các tính năng cho cuộc trò chuyện nhóm?

Để cuộc trò chuyện trở nên sinh động, bạn có thể thêm tùy chọn cho cuộc trò chuyện trong Chat. Bao gồm:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android

CẬP NHẬT ẢNH ĐẠI DIỆN NHÓM:

 1. Mở thư viện ảnh từ thiết bị của bạn.
 2. Lựa chọn ảnh đại diện cần thêm, hệ thống sẽ tự động cập nhật ảnh đại diện nhóm của bạn.

ĐỔI TÊN CUỘC TRÒ CHUYỆN:

 1. Nhập tên nhóm của bạn.
 2. Sau đó nhấn Thay đổi.

THÊM THÀNH VIÊN VÀO NHÓM:

 1. Nhấn vào Thêm thành viên.
 2. Lựa chọn bạn bè cần thêm vào.
 3. Sau đó nhấn Thêm.

  Bất kỳ ai mà bạn thêm vào đều sẽ thấy tất cả tin nhắn trước đó trong cuộc trò chuyện nhóm.

Hoặc bạn có thể nhấp vào Trò chuyện ở góc dưới cùng bên phải màn hình và sau đó thực hiện các thao tác như trên.

Lưu ý:

Các thành viên trong cuộc trò chuyện nhóm sẽ nhận được thông báo khi ai đó cài đặt các tính năng trong nhóm.

Làm thế nào để quản lý vai trò các thành viên trong cuộc trò chuyện nhóm?

Tất cả thành viên trong cuộc trò chuyện nhóm đều có thể thực hiện các chức năng cơ bản như: thêm thành viên, nhắn tin, đổi tên nhóm, … Bên cạnh đó, bạn cũng có thể quản lý vai trò các thành viên theo các phân quyền bao gồm:

 • Người Tạo Nhóm: Là người quản lý cao nhất có thể thực hiện mọi thay đổi cài đặt đối với cuộc trò chuyện nhóm. Khi ai đó khởi tạo 1 cuộc trò chuyện nhóm, mặc định người đó sẽ là Người tạo nhóm. Những người còn lại được thêm vào là Thành viên của cuộc trò chuyện.

  Người tạo nhóm có thể chỉ định 1 hoặc nhiều thành viên trở thành Quản trị viên trong cuộc trò chuyện nhóm, cũng như Xóa các thành viên ra khỏi cuộc trò chuyện.

 • Quản Trị Viên: Vai trò Quản trị viên có thể được người tạo nhóm hoặc một quản trị viên khác trong cuộc trò chuyện chỉ định. Quản trị viên có thể Chỉ định quyền quản trị viên hoặc xóa các Thành viên khác khỏi cuộc trò chuyện nhóm. Tuy nhiên Quản trị viên không thể gỡ vai trò của chính mình, vai trò của người tạo nhóm và các quản trị viên khác, cũng như không thể xóa người tạo nhóm và các quản trị viên khác khỏi cuộc trò chuyện nhóm.
 • Thành viên: Không thể quản lý vai trò của các thành viên trong cuộc trò chuyện.

CÁCH CHỈ ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Nhấn vào mục “Thành viên” bên dưới "Tùy chọn".
 2. Nhấn vào Screenshot_2.png bên cạnh tên người bạn muốn chỉ định.
 3. Chọn “Chỉ định làm Quản trị viên” và nhấn “Đồng ý”.
Làm cách nào để rời khỏi cuộc trò chuyện nhóm trên Hahalolo?
Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Trong Chat, đi đến cuộc trò chuyện đó.
 2. Nhấp vào Tùy chọn bên phải hộp thư trò chuyện.

  Trường hợp 1: Bạn là thành viên trong nhóm

  • Nhấn vào “Rời khỏi cuộc trò chuyện”.
  • Sau đó nhấn “Đồng ý”.

  Trường hợp 2: Bạn là chủ sở hữu nhóm

  • Nhấn vào “Rời khỏi cuộc trò chuyện”.
  • Lựa chọn:

  + Xóa nhóm: Xóa vĩnh viễn cuộc trò chuyện trên Hahalolo.

  + Chuyển quyền sở hữu nhóm: Chỉ mình bạn rời khỏi cuộc trò chuyện, cuộc trò chuyện vẫn tồn tại và chuyển quyền sở hữu cho thành viên bạn đã chuyển quyền.

 3. Sau đó nhấn “Đồng ý”.

Lưu ý:

 • Những người khác trong cuộc trò chuyện sẽ được thông báo rằng bạn đã rời đi. Đồng thời, bạn sẽ không còn quyền sở hữu và các thành viên khác sẽ được phép quản lý nhóm. Bạn sẽ không thể gửi và nhận tin nhắn nữa.
 • Bạn chỉ có thể rời khỏi cuộc trò chuyện nhóm. Bạn không thể rời khỏi cuộc trò chuyện hai người.
Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu