Giới thiệu

Điểm 10 là gì?
  • Điểm 10 là tính năng điểm thưởng trên Hahalolo cho phép người dùng tặng thưởng những tài khoản cá nhân có bài viết, hình ảnh, bài trải nghiệm và bài viết trên Trang cộng đồng chất lượng.
  • Điểm 10 sẽ có giá trị thật khi người nhận điểm 10 quy đổi thành số dư khả dụng trong tài khoản thanh toán cá nhân.
Điểm 10 hoạt động như thế nào?
  • Trên quy tắc phát triển của Hahalolo, chúng tôi chỉ cho phép điểm 10 hoạt động giữa các tài khoản cá nhân với nhau.
  • Bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng unnamed.pngĐiểm 10 ngay bên dưới những bài viết, hình ảnh, bài trải nghiệm và bài viết trên Trang cộng đồng.
  • Tất cả người dùng đều nhìn thấy biểu tượng unnamed.pngbên dưới bài viết của bạn. Tuy nhiên chỉ khi bài viết của bạn được tặng Screenshot_5.jpg thì bạn mới thấy được mục này bên dưới bài viết của chính mình.
  • Hiện tại, Hahalolo cung cấp 5 mức tặng thưởng khác nhau tương ứng với 5 mệnh giá: 5, 10, 20, 50 và 100 nghìn VND.
  • Bạn chỉ có thể thấy danh sách tài khoản nhận thưởng - tặng thưởng điểm 10 của chính mình. Đồng nghĩa không thể thấy danh sách này của người khác trên mỗi bài viết.
Bài viết này có hữu ích không?
3 trên 4 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu