Tặng và Nhận điểm 10

Những nội dung nào có thể tặng hoặc nhận điểm 10?
  • Chỉ những người sử dụng có Tài khoản thanh toán cá nhân mới có thể tặng hoặc nhận điểm 10.
  • Người dùng muốn sử dụng tính năng tặng điểm 10 trên Hahalolo thì phải có số dư khả dụng trong Tài khoản thanh toán cá nhân lớn hơn hoặc bằng mức điểm 10 muốn tặng thưởng.
  • Những tài khoản cá nhân có bài viết, hình ảnh, bài trải nghiệm, bài viết trên Trang cộng đồng chất lượng sẽ được nhận điểm 10 từ người dùng cá nhân yêu thích nó. Điều này nhằm mục đích khuyến khích, tiếp cận, lan tỏa nội dung hay tới nhiều người đọc, thể hiện sự quan tâm, đánh giá nội dung của người khác qua hình thức trao tặng điểm 10 trên Hahalolo.
Tặng điểm 10 trên Hahalolo như thế nào?

CÁC BƯỚC ĐỂ TẶNG ĐIỂM 10 TRÊN HAHALOLO:

  1. Vào bài viết, hình ảnh, bài trải nghiệm, bài viết trên Trang cộng đồng mà bạn muốn tặng điểm 10.
  2. Nhấp vào biểu tượng Screenshot_3__1_.png Điểm 10 ngay bên dưới, ngoài cùng của bài viết, hình ảnh, bài trải nghiệm, bài viết trên Trang cộng đồng.
  3. Chọn 1 trong 5 mức thưởng mà bạn muốn trao tặng.
  4. Nhập mật khẩu tài khoản cá nhân của bạn nhằm mục đích xác nhận tặng điểm và bảo mật cho người dùng.
  5. Nhấp Xác nhận.

Lưu ý: Mỗi người dùng chỉ được tặng điểm mỗi bài viết yêu thích 1 lần và không thể sửa đổi mệnh giá.

Nhận điểm 10 trên Hahalolo như thế nào?
  • Người dùng nhận được điểm 10 trên Hahalolo sẽ nhận được thông báo đã nhận được điểm 10 từ tài khoản cá nhân khác tặng đến.
  • Hoặc nhấp vào biểu tượng Screenshot_4.png Điểm 10 bên dưới bài viết mà bạn được tặng điểm 10 để xem những ai đã tặng điểm 10 cho bài viết đó.

Lưu ý: Số tiền tương ứng với điểm 10 nhận được sẽ chuyển vào Số dư khả dụng của Tài khoản thanh toán cá nhân.

Bài viết này có hữu ích không?
11 trên 12 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu