Tặng và Nhận Point

Những nội dung nào có thể tặng hoặc nhận Point?
  • Chỉ những người sử dụng có Tài khoản thanh toán cá nhân mới có thể tặng hoặc nhận Point.
  • Người dùng muốn sử dụng tính năng tặng Point trên Hahalolo thì phải có số dư Point trong Tài khoản thanh toán cá nhân lớn hơn hoặc bằng mức Point muốn tặng thưởng.
  • Những tài khoản cá nhân có bài viết, bài trải nghiệm, bài viết trên Trang cộng đồng chất lượng sẽ được nhận Point từ người dùng cá nhân yêu thích nó. Điều này nhằm mục đích khuyến khích, tiếp cận, lan tỏa nội dung hay tới nhiều người đọc, thể hiện sự quan tâm, đánh giá nội dung của người khác qua hình thức trao tặng Point trên Hahalolo.
Tặng Point trên Hahalolo như thế nào?

CÁC BƯỚC ĐỂ TẶNG POINT TRÊN HAHALOLO:

  1. Nhấp vào biểu tượng mceclip0.png Point ngay bên dưới bài viết, bài trải nghiệm của Trang cá nhân, bài viết của Trang cộng đồng mà bạn muốn tặng Point.
  2. Chọn 1 trong 5 loại Point mà bạn muốn trao tặng. Có thể tùy chỉnh số lượng cho loại Point đó bằng nút tăng mceclip1.png hoặc giảm mceclip2.png
  3. Nhập mã PIN của bạn nhằm mục đích xác nhận tặng Point và bảo mật cho người dùng.
  4. Nhấp Xác nhận.

Lưu ý: Mỗi người dùng chỉ được tặng Point mỗi bài viết yêu thích 1 lần và không thể sửa đổi loại và số lượng Point.

Trường hợp số dư point của bạn không đủ với loại point muốn tặng, nhấn vào Mua Point ở góc trên cùng bên phải bảng thông báo để mua thêm point.

Nhận Point trên Hahalolo như thế nào?
  • Người dùng nhận được Point trên Hahalolo sẽ nhận được thông báo đã nhận được điểm thưởng từ tài khoản cá nhân khác tặng đến.
  • Hoặc nhấp vào biểu tượng mceclip0.png Point bên dưới bài viết mà bạn được tặng Point để xem những ai đã tặng Point cho bài viết đó.
Bài viết này có hữu ích không?
11 trên 12 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu