Đặt phòng

CÁC BƯỚC ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TRÊN HAHALOLO:

 1. Lựa chọn khách sạn và phòng mà bạn muốn đặt.
 2. Chọn Ngày nhận phòng - Ngày Trả phòng và nhấp chọn Tìm kiếm.
 3. Chọn số lượng phòng mà bạn muốn đặt.
 4. Nhấp hoặc nhấn vào Đặt ngay.

Bạn sẽ được đưa đến giao diện chi tiết các bước đặt phòng khách sạn trên Hahalolo, là lúc mà bạn tiến hành chọn phòng, xác nhận thông tin và thanh toán đơn đặt phòng.

Chọn phòng của bạn
 • Nhấp chọn “Đặt phòng này”.
 • Trường hợp bạn muốn đặt nhiều phòng đã chọn:
  1. Nhấn vào Screenshot_6.png Giỏ hàng ở trên cùng bên phải. Sau đó nhấn chọn “Đặt phòng khách sạn” và nhấn vào “Chọn”.
  2. Nhấp chọn những phòng muốn đặt, sau đó nhấn “Đặt những phòng đã chọn”.
Nhập thông tin đơn đặt phòng

KHAI BÁO THÔNG TIN NGƯỜI ĐẶT, BAO GỒM:

 • Họ và tên
 • Email
 • Số điện thoại
 • Quốc tịch
 • Địa chỉ
 • Yêu cầu đi kèm

   Nhấp hoặc nhấn vào Lưu.

KHAI BÁO THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN PHÒNG, BAO GỒM:

 • Số lượng người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.
 • Trường hợp bạn là một trong những người sử dụng phòng, nhấp chọn “Tôi là 1 trong những người ở”, sau đó nhấn vào Lưu.
 • Trường hợp bạn chỉ đặt phòng giúp người khác, nhấp chọn “Đặt phòng giùm người khác”. Đối với trường hợp này, bạn phải tiến hành khai báo thông tin của người nhận phòng, bao gồm:
  • Họ và tên
  • Email
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ
  • Quốc tịch
  • Yêu cầu đi kèm
 • Nhấp hoặc nhấn vào Lưu.
 • Nhấn vào Đặt những phòng đã chọn.
Xác nhận thông tin
Kiểm tra lại tất cả thông tin mà bạn đã khai báo trước khi tiến hành thanh toán đơn đặt phòng.
 • Nhấp hoặc nhấn vào Tiếp tục thanh toán.
Chọn phương thức thanh toán
 1. Khai báo thông tin thanh toán bao gồm:
  • Họ
  • Tên đệm & tên
  • Tên công ty
  • Quốc gia
  • Địa chỉ
  • Thành phố
  • Bang
  • Mã bưu chính
  • Số điện thoại
  • Email
 2. Nhấp hoặc chọn vào "Lưu".
 3. Lựa chọn phương thức thanh toán:
  • Thẻ ATM hoặc ibanking của ngân hàng trong nước
  • Thẻ thanh toán quốc tế (Visa/Master)
 4. Nhấp chọn Cổng thanh toán bạn sẽ thanh toán.
 5. Nhấp vào "Tôi đồng ý Điều khoản & chính sách và Chính sách riêng tư của Hahalolo".
 6. Nhấp hoặc nhấn vào "Thanh toán".

  Bạn sẽ được đưa đến giao diện thanh toán của cổng thanh toán đã chọn.

 7. Cập nhật đầy đủ các thông tin để hoàn tất quá trình thanh toán.

XEM TÌNH TRẠNG ĐƠN ĐẶT PHÒNG

 • CÁCH 1:
 1. Nhấp hoặc nhấn vào Giỏ hàng.
 2. Chọn đơn hàng đã thanh toán thành công.
 • CÁCH 2:
 1. Nhấp hoặc nhấn vào trình đơn Sổ tay ở tài khoản cá nhân của bạn.
 2. Nhấp chọn Khách sạn và xem tình trạng các đơn đặt phòng của bạn.

XÓA ĐƠN HÀNG KHÁCH SẠN

 1. Nhấn vào Screenshot_6.png Giỏ hàng ở trên cùng bên phải. Sau đó nhấn chọn “Đặt phòng khách sạn” và nhấn vào “Chọn”.
 2. Nhấp vào “Xóa đơn hàng” ở phía dưới loại phòng cần xóa.
 3. Nhấn vào “Xác nhận” để xóa đơn hàng.
Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu