Tạo Trang

Làm thế nào để tạo Trang mới?
  1. Truy cập Trang trên thanh trình đơn của Trình quản lý kinh doanh.
  2. Nhấp hoặc nhấn vào nút Thêm trang mới để bắt đầu tạo Trang.
  3. Lựa chọn Danh mục của Trang, chính là loại hình Dịch vụ/Sản phẩm mà bạn đang kinh doanh. Hahalolo hiện đang hỗ trợ 3 loại hình gồm: Tour, Khách sạn và Mua sắm.
  4. Nhập Tên của Trang.
  5. Nhấp hoặc nhấn vào Tạo trang để xác nhận tạo Trang mới.

Lưu ý:

  • Bằng việc nhấp vào Tạo trang, bạn đồng thời cũng đồng ý với các Điều khoản về Trang Hahalolo.
  • Trang được tạo sẽ mặc định gán chủ sở hữu tài khoản kinh doanh làm quản trị viên cho Trang.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu