Tạo Trang

Làm thế nào để tạo Trang mới?

CÁC BƯỚC TẠO TRANG:

  1. Tại giao diện Trình quản lý kinh doanh, chọn Trang kinh doanh
  2. Nhấn vào nút Thêm trang để bắt đầu tạo Trang.
  3. Lựa chọn Danh mục của Trang, chính là loại hình Dịch vụ/ Sản phẩm mà bạn đang kinh doanh. Hahalolo hiện đang hỗ trợ tạo trang Tour.
  4. Nhập Tên của Trang.
  5. Chọn ngôn ngữ và loại tiền tệ mặc định
  6. Nhấn vào Thêm trang để xác nhận tạo Trang mới.

Lưu ý:

  • Bằng việc nhấp vào Thêm trang, bạn đồng thời cũng đồng ý với các Điều khoản về Trang Hahalolo.
  • Trang được tạo sẽ mặc định gán chủ sở hữu tài khoản kinh doanh làm quản trị viên cho Trang.

QUY TẮC ĐẶT TÊN TRANG TRÊN HAHALOLO

  • Không chứa ký tự đặc biệt.
  • Không bao gồm mọi biến thể của từ "Hahalolo" hoặc có chứa từ "Chính thức".
  • Tên Trang không vượt quá hơn 150 ký tự.
  • Không sử dụng các từ xúc phạm hoặc khêu gợi.
  • Không giả mạo cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức không phải là bạn.
  • Không sử dụng thuật ngữ hoặc cụm từ có thể mang tính lạm dụng hoặc vi phạm quyền của người khác.
  • Nên sử dụng tên thể hiện chính xác mục tiêu của Trang.
  • Nên sử dụng tên Khớp với tên của doanh nghiệp, thương hiệu hoặc tổ chức.
Làm cách nào để thêm hoặc thay đổi ảnh đại diện/ ảnh bìa cho Trang trên Hahalolo?

CÁCH 1:

  1. Tại giao diện Quản lý Trang Tour, chọn Cài đặt và nhấn vào Thiết lập kinh doanh
  2. Nhấn vào Chỉnh sửa
  3. Nhấp vào biểu tượng Screenshot_7.png trên góc phải ảnh đại diện/ảnh bìa hiện tại.
  4. Chọn ảnh đại diện/ảnh bìa từ thiết bị của bạn
  5. Nhấn Lưu để hoàn tất

CÁCH 2:

  1. Đi đến dòng thời gian của Trang
  2. Di chuyển đến ảnh đại diện hiện tại. Nhấp vào biểu tượng Screenshot_7.png cạnh dưới bên phải ảnh đại diện.

    Di chuyển đến ảnh bìa hiện tại. Nhấp vào biểu tượng Screenshot_7.png Thay đổi ảnh bìa ở phía trên cùng bên phải ảnh bìa hiện tại.

  3. Chọn ảnh đại diện/ảnh bìa có sẵn từ Thư Viện hoặc tải lên từ thiết bị của bạn
  4. Sau khi chọn ảnh, bạn có thể đặt lại vị trí bằng cách nhấp vào ảnh và kéo ảnh đó lên hoặc xuống, cũng như phóng to thu nhỏ rồi nhấn Lưu.

Đối với ảnh đại diện, để có chất lượng tốt nhất nên có chiều rộng và chiều cao tối thiểu là 320 pixel.

Làm cách nào để thêm hoặc chỉnh sửa phần Giới thiệu trên Trang Hahalolo của tôi?

CÁCH 1:

  1. Tại giao diện Quản lý Trang Tour, chọn Cài đặt và nhấn vào Thiết lập kinh doanh
  2. Nhấn vào Chỉnh sửa
  3. Nhấp vào biểu tượng Untitled-4.pngtrên góc phải của nội dung bạn muốn thêm hoặc chỉnh sửa. Ở đây bạn có thể chỉnh sửa các thông tin:
    • Giới thiệu
    • Tên trang
    • Định danh
  4. Nhấn Lưu để hoàn tất.

CÁCH 2:

  1. Đi đến dòng thời gian của Trang
  2. Truy cập vào mục Giới thiệu và nhấn vào Chỉnh sửa, ở đây bạn có thể chỉnh sửa các thông tin:
    • Tổng quan
    • Thông tin liên hệ
    • Địa điểm
    • Giờ làm việc
    • Thông tin khác
  3. Nhấn Lưu sau khi chỉnh sửa các thông tin.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu