Quản lý bán hàng

Tính năng cho phép bạn quản lý các đơn hàng và tiến trình đặt phòng của khách hàng một cách tổng quát và hiệu quả.

Làm thế nào để quản lý đơn hàng?
 1. Tại giao diện Quản lý Trang khách sạn, chọn Quản lý bán hàng và nhấn vào Quản lý đơn hàng.
 2. Nhấn vào ô Chọn trang ở cột bên trái, sau đó nhấp chọn Trang (Page) để có thể xem và quản lý toàn bộ các thông tin của đơn hàng.

  Bộ lọc tìm kiếm:
  • Mã đơn hàng: tìm kiếm theo mã đơn hàng của từng đơn hàng
  • Tên người liên hệ: tìm kiếm theo từ khóa trong tên người liên hệ
  • Nhận phòng (từ ngày): tìm đơn hàng theo ngày nhận phòng.
  • Trả phòng (đến ngày): tìm đơn hàng theo ngày kết thúc.
  • Trạng thái đơn hàng: để lọc theo trạng thái của đơn hàng:

   - Đang chờ xác nhận: Đơn hàng đã hoàn tất thanh toán, đang chờ xác nhận phục vụ.
   - Đang chờ phục vụ: Đơn hàng đang trong thời gian chờ đến ngày được phục vụ.
   - Đang phục vụ: Đơn hàng đang trong thời gian thực hiện
   - Hoàn tất phục vụ: Đơn hàng đã hoàn tất hoặc chấm dứt thời gian phục vụ.
   - Đã hủy: Đơn hàng đã hủy thành công.

  • Mã đặt phòng: tìm kiếm theo mã đặt phòng.
 3. Sau khi nhập các điều kiện lọc ở trên, bạn nhấn nút Tìm kiếm
 4. Chọn Bỏ lọc nếu bạn muốn xóa những yêu cầu bạn chọn trước đó và thiết lập lại danh sách các đơn hàng.
Thông tin đơn hàng
 • Mã đơn hàng: Mỗi đơn hàng sẽ có một mã đơn hàng riêng do hệ thống tự tạo ra để tra cứu đơn hàng.
 • Mã đặt phòng: Mỗi phòng trong đơn đặt phòng sẽ có một mã đặt phòng riêng do hệ thống tự tạo ra để giúp bạn tra cứu đơn đặt phòng.
 • Thông tin đơn hàng: Bao gồm những thông tin:
  - Người đặt
  - Thời gian đặt
  - Loại phòng
 • Thời gian lưu trú: Ngày nhận/trả phòng của đơn hàng
 • Tổng giá
 • Trạng thái đơn hàng như: Đang chờ xác nhận, Đang chờ phục vụ, Đang phục vụ, Hoàn tất phục vụ, Đã hủy
 • Thao tác: cho phép bạn xử lý các yêu cầu đơn hàng như:
  - Nhấn vào nút Xác nhận để thực hiện Xác nhận đơn hàng
  - Nhấn vào nút Từ chối phục vụ để thực hiện Từ chối phục vụ
  - Nhấn vào nút Nhận phòng để bắt đầu thực hiện quá trình phục vụ
  - Nhấn vào nút Trả phòng để kết thúc quá trình phục vụ
  - Nhấn vào nút Hủy đơn để hủy đặt phòng trong trường hợp đã Xác nhận đơn hàng nhưng không thể phục vụ.
Xem chi tiết đơn hàng

Bạn cũng có thể xem chi tiết đơn hàng bằng cách nhấn Xem chi tiết tại mỗi đơn hàng ở mục Thao tác. Chi tiết đơn hàng bao gồm:

 • Mã đơn hàng
 • Mã đặt phòng
 • Chi tiết đặt phòng: hiển thị thông tin khách hàng, yêu cầu của khách hàng và thông tin đặt phòng.
 • Chi tiết thanh toán: hiển thị các thông tin gồm hình thức, thời gian, phương thức thanh toán và giá tiền thanh toán của khách hàng.
 • Chi tiết liên hệ: hiển thị thông tin người liên hệ.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu