Quản lý bán hàng

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

Tính năng cho phép bạn quản lý các đơn hàng và tiến trình đặt phòng của khách hàng một cách tổng quát và hiệu quả.

 1. Tại giao diện Quản lý Trang khách sạn, chọn Quản lý bán hàng và nhấn vào Quản lý đơn hàng.
 2. Nhấn vào ô Chọn trang ở cột bên trái, sau đó nhấp chọn Trang (Page) để có thể xem và quản lý toàn bộ các thông tin của đơn hàng.
Sử dụng Bộ lọc tìm kiếm
 1. Chọn 1 hoặc đồng thời các thông tin bộ lọc sau:
  • Mã đơn hàng: tìm kiếm theo mã đơn hàng của từng đơn hàng
  • Tên người liên hệ: tìm kiếm theo từ khóa trong tên người liên hệ
  • Nhận phòng (từ ngày): tìm đơn hàng theo ngày nhận phòng.
  • Trả phòng (đến ngày): tìm đơn hàng theo ngày kết thúc.
  • Trạng thái đơn hàng: để lọc theo trạng thái của đơn hàng:

   - Đang chờ xác nhận: Đơn hàng đã hoàn tất thanh toán, đang chờ xác nhận phục vụ.
   - Đang chờ phục vụ: Đơn hàng đang trong thời gian chờ đến ngày được phục vụ.
   - Đang phục vụ: Đơn hàng đang trong thời gian thực hiện
   - Hoàn tất phục vụ: Đơn hàng đã hoàn tất hoặc chấm dứt thời gian phục vụ.
   - Đã hủy: Đơn hàng đã hủy thành công.

  • Mã đặt phòng: tìm kiếm theo mã đặt phòng.
 2. Sau khi nhập các điều kiện lọc ở trên, bạn nhấn nút Tìm kiếm
 3. Chọn Bỏ lọc nếu bạn muốn xóa những yêu cầu bạn chọn trước đó và thiết lập lại danh sách các đơn hàng.
Xem Thông tin đơn hàng
 • Mã đơn hàng: Mỗi đơn hàng sẽ có một mã đơn hàng riêng do hệ thống tự tạo ra để tra cứu đơn hàng.
 • Mã đặt phòng: Mỗi phòng trong đơn đặt phòng sẽ có một mã đặt phòng riêng do hệ thống tự tạo ra để giúp bạn tra cứu đơn đặt phòng.
 • Thông tin đơn hàng: Bao gồm những thông tin:
  - Người đặt
  - Thời gian đặt
  - Loại phòng
 • Thời gian lưu trú: Ngày nhận/trả phòng của đơn hàng
 • Tổng giá
 • Trạng thái đơn hàng như: Đang chờ xác nhận, Đang chờ phục vụ, Đang phục vụ, Hoàn tất phục vụ, Đã hủy
 • Thao tác: cho phép bạn xử lý các yêu cầu đơn hàng như:
  - Nhấn vào nút Xác nhận để thực hiện Xác nhận đơn hàng
  - Nhấn vào nút Từ chối phục vụ để thực hiện Từ chối phục vụ
  - Nhấn vào nút Nhận phòng để bắt đầu thực hiện quá trình phục vụ
  - Nhấn vào nút Trả phòng để kết thúc quá trình phục vụ
  - Nhấn vào nút Hủy đơn để hủy đặt phòng trong trường hợp đã Xác nhận đơn hàng nhưng không thể phục vụ.
Xem chi tiết đơn hàng

Bạn cũng có thể xem chi tiết đơn hàng bằng cách nhấn Xem chi tiết tại mỗi đơn hàng ở mục Thao tác. Chi tiết đơn hàng bao gồm:

 • Mã đơn hàng
 • Mã đặt phòng
 • Chi tiết đặt phòng: hiển thị thông tin khách hàng, yêu cầu của khách hàng và thông tin đặt phòng.
 • Chi tiết thanh toán: hiển thị các thông tin gồm hình thức, thời gian, phương thức thanh toán và giá tiền thanh toán của khách hàng.
 • Chi tiết liên hệ: hiển thị thông tin người liên hệ.

QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ

Tính năng cho phép bạn quản lý các đánh giá nhận được từ khách hàng một cách tổng quát và hiệu quả.

 1. Tại giao diện Quản lý Trang khách sạn, chọn Quản lý bán hàng và nhấn vào Quản lý đơn hàng.
 2. Nhấn vào ô Chọn trang ở cột bên trái, sau đó nhấp chọn Trang (Page) để có thể xem và quản lý toàn bộ các thông tin đánh giá đơn hàng.
 3. Bạn có thể xem Điểm trung bình đánh giá; Số lượng tương ứng với mỗi xếp hạng đánh giá sao (Tuyệt vời, Rất tốt, Hài lòng, Trung bình, Kém); Số điểm tương ứng với mỗi tiêu chí đánh giá (Vị trí, Giá, Sạch sẽ, Phục vụ, Cơ sở vật chất)
Sử dụng Bộ lọc tìm kiếm
 1. Chọn 1 hoặc đồng thời các thông tin bộ lọc sau:
  • Thời gian trả phòng: tìm đơn hàng theo ngày trả phòng.
  • Mã đặt phòng: tìm kiếm theo mã đơn hàng của từng đơn hàng
  • Tên người dùng/Email/SĐT: tìm kiếm theo từ khóa trong tên người liên hệ
  • Loại phòng: tìm đơn hàng theo loại phòng cụ thể.
  • Xếp loại: tìm đơn hàng theo điểm xếp hạng sao
  • Đánh giá: để lọc theo trạng thái quản lý đánh giá:

   - Đã phản hồi: Đánh giá của người dùng đã được Nhà cung cấp phản hồi
   - Chưa phản hồi: Đánh giá của người dùng chưa được Nhà cung cấp phản hồi
   - Đã xóa: Đánh giá của người dùng đã bị xóa bởi Nhà cung cấp

 2. Sau khi nhập các điều kiện lọc ở trên, nhấn nút Tìm kiếm
 3. Chọn Bỏ lọc nếu bạn muốn xóa những yêu cầu bạn chọn trước đó và thiết lập lại danh sách các đánh giá.
Xem Thông tin đánh giá
 • Tên khách hàng
 • Mã đặt phòng: Mỗi phòng trong đơn đặt phòng sẽ có một mã đặt phòng riêng do hệ thống tự tạo ra để giúp bạn tra cứu đơn đặt phòng.
 • Loại phòng: Loại phòng khách hàng đã đặt và sử dụng
 • Thời gian trả phòng: Thời gian khách hàng trả phòng
 • Điểm đánh giá xếp hạng sao: Điểm trung bình được tính dựa trên từng số điểm cụ thể khách hàng đã đánh giá cho mỗi tiêu chí đánh giá
 • Nội dung đánh giá: Nội dung đánh giá cụ thể của khách hàng (nếu có)
 • Thời gian gửi đánh giá: Thời gian khách hàng tiến hành gửi đánh giá.
Xem chi tiết đánh giá

Bạn cũng có thể xem Chi tiết đánh giá bằng cách nhấn Xem chi tiết tại mỗi đơn hàng ở mục Thao tác. Chi tiết đơn hàng bao gồm:

 • Đánh giá tổng quát về chỗ nghỉ: gồm Tuyệt vời -Rất tốt - Hài lòng - Trung bình - Kém
 • Chi tiết điểm số đánh giá: hiển thị chi tiết điểm số theo thang điểm 1 - 5 của các tiêu chí đánh giá: Vị trí, Giá, Sạch sẽ, Phục vụ, Cơ sở vật chất
 • Nội dung đánh giá cụ thể của khách hàng (nếu có)
 • Thời gian gửi đánh giá: Thời gian khách hàng tiến hành gửi đánh giá.
Phản hồi hoặc Xóa các đánh giá nhận được

Bạn có thể Phản hồi lại các đánh giá đã nhận được từ khách hàng hoặc Xóa các đánh giá không mong muốn xuất hiện trên trang khách sạn.

Cách Phản hồi đánh giá

 1. Nhấn vào nút Phản hồi tại đánh giá bạn muốn phản hồi
 2. Nhập nội dung phản hồi tại ô “Nhập câu trả lời”
 3. Nhấn Gửi
 4. Nhấn Xác nhận để xác nhận thao tác phản hồi đánh giá khi bảng thông báo xác nhận xuất hiện.
  Nhấn Hủy để hủy thao tác phản hồi đánh giá.
Lưu ý: Bạn sẽ không thể chỉnh sửa phản hồi sau khi gửi.

Cách Xóa đánh giá

 1. Nhấn vào nút Xóa tại đánh giá bạn muốn xóa
 2. Nhấn Xác nhận để xác nhận thao tác xóa đánh giá khi bảng thông báo xác nhận xuất hiện.
  Nhấn Hủy để hủy thao tác xóa đánh giá.
Lưu ý: Đánh giá bị xóa sẽ không hiển thị trên trang của khách sạn nhưng vẫn sẽ hiển thị tại đơn hàng của khách hàng.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu