Quản lý bán hàng

Tính năng cho phép bạn quản lý các đơn hàng và tiến trình đặt phòng của khách hàng một cách tổng quát và hiệu quả.

Làm thế nào để quản lý đơn hàng?

Nhấp vào Đơn hàng ở trình đơn Thiết Lập của Trang. Tại đây bạn có thể quản lý toàn bộ các thông tin của đơn hàng.

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG:

 • Đơn hàng: Mỗi đơn hàng có một mã đơn hàng riêng để tra cứu đơn hàng.
 • Thông tin liên lạc: Thông tin liên lạc của khách hàng đặt đơn gồm Họ và tên, email, số điện thoại, địa chỉ.
 • Khách hàng: Thông tin về số lượng khách và các yêu cầu đi kèm.
 • Phương thức thanh toán: Trả trước/Trả sau.
 • Tổng tiền đơn hàng.
 • Ngày đặt đơn.
 • Ngày nhận/trả phòng của đơn hàng.
 • Trạng thái đơn hàng như: Chờ xác nhận, Từ chối phục vụ, Đang chờ phục vụ, Đang phục vụ, Hoàn tất phục vụ, Đang xử lý hủy đơn hàng từ Hahalolo/ NCC/ Khách hàng, Hoàn tất hủy từ hệ thống Hahalolo/ NCC/ Khách hàng và cho phép bạn xử lí các yêu cầu đơn hàng như Xác nhận đơn hàng, Hủy đơn hàng.

TÌNH TRẠNG ĐƠN HÀNG:

 • Tất cả: Hiển thị tất cả đơn hàng mà khách hàng đã đặt phòng.
 • Đang chờ: Đơn hàng đã hoàn tất thanh toán, đang chờ thực hiện đơn hàng.
 • Đang tiến hành: Đơn hàng đang trong thời gian thực hiện.
 • Đã hoàn thành: Đơn hàng đã hoàn tất hoặc chấm dứt thời gian phục vụ.
 • Đang xử lý hủy: Do NCC – KH hủy đơn hàng.
 • Đã hủy bỏ: Đơn hàng đã hủy thành công.

BỘ LỌC TÌM KIẾM:

 • Tất cả: Tìm kiếm theo đơn hàng đã thanh toán và đơn hàng chưa thanh toán.
 • Mã đơn hàng: Tìm kiếm theo mã đơn hàng của từng đơn hàng.
 • Người mua: Tìm kiếm tất cả đơn hàng của khách hàng.
 • Ngày đặt đơn: Tìm kiếm theo từng ngày đặt đơn của khách hàng.
 • Khoảng giá: Tìm kiếm theo một khoảng giá cụ thể.
Làm thế nào để quản lý đặt phòng?

Sau khi khách hàng thanh toán thành công đơn hàng, đơn hàng ở trạng thái đang chờ phục vụ sẽ được chuyển vào Trình thiết lập Đặt phòng.

QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG:

 • Nhấp vào Đặt phòng ở trình đơn Thiết Lập của Trang.
 • Bạn có thể sử dụng bộ lọc để hiển thị lịch biểu trong khoảng thời gian mong muốn bằng cách chọn hiển thị theo ngày/tuần/tháng, thời gian bắt đầu, kết thúcngôn ngữ.
 • Lịch biểu được hiển thị ở dạng ma trận 2 chiều với trục ngang tương ứng với thời gian (theo ngày hoặc theo chế độ hiển thị mà bạn chọn), trục dọc là các Loại phòng mà khách sạn của bạn đang có.
 • Bạn có thể xem Chi tiết đặt phòng của đơn hàng bằng 2 cách:
  • Cách 1: Nhấp chọn trực tiếp vào ô ngày có đơn hàng muốn xem thông tin.
  • Cách 2: Nhấp chọn Kiểm tra đặt phòng và nhập mã đặt phòng hoặc mã đăng ký vào ô kiểm tra.

TRẠNG THÁI ĐẶT PHÒNG:

 • Chưa thiết lập mở bán (màu trắng): Hiển thị những ngày chưa có đơn hàng đang chờ phục vụ.
 • Đã xác nhận (màu hồng): Hiển thị những ngày có đơn hàng đã được xác nhận và đang chờ phục vụ.
 • Đã Nhận phòng (màu xanh lá): Hiển thị những ngày có đơn hàng đang phục vụ, tức là khách hàng đã nhận phòng và đang lưu trú ở khách sạn. Để chuyển đơn hàng từ trạng thái Chưa thiết lập mở bán sang trạng thái Đã nhận phòng bạn cần nhấp chọn đơn hàng để mở Chi tiết đặt phòng và nhấp chọn Nhận phòng.
 • Đã Trả phòng (màu xanh da trời): Hiển thị những ngày có đơn hàng đã hoàn tất phục vụ, tức là khách hàng đang đã trả phòng và kết thúc đơn hàng. Để chuyển đơn hàng từ trạng thái Đã nhận phòng sang trạng thái Đã trả phòng bạn cần nhấp chọn đơn hàng để mở Chi tiết đặt phòng và nhấp chọn Trả phòng.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu