Mật khẩu và đăng nhập

Làm cách nào để đăng nhập tài khoản Hahalolo của tôi?

Cách đăng nhập tài khoản Hahalolo trên máy tính:

 1. Truy cập https://www.hahalolo.com/auth/signin. Ở trên cùng bên phải phần Email hoặc số điện thoại nhập một trong những thông tin sau:
  • Email: Bạn có thể đăng nhập bằng email bạn dùng để đăng ký Hahalolo.
  • Số điện thoại: Nếu đăng ký Hahalolo bằng số di động của mình, bạn có thể nhập số đó vào đây.
 2. Trong phần Mật khẩu, nhập mật khẩu của bạn.
 3. Nhấp vào Đăng nhập.

Cách đăng nhập tài khoản Hahalolo trên ứng dụng di động:

 1. Mở App Hahalolo trên điện thoại. Ở giữa bên dưới biểu tượng Hahalolo phần Email hoặc điện thoại, nhập một trong những thông tin sau:
  • Email: Bạn có thể đăng nhập bằng email bạn dùng để đăng ký Hahalolo.
  • Số điện thoại: Nếu đăng ký Hahalolo bằng số di động của mình, bạn có thể nhập số đó vào đây.
 2. Trong phần Mật khẩu, nhập mật khẩu của bạn.
 3. Nhấp vào Đăng nhập.
Làm thế nào để tạo một mật khẩu mạnh?
 • Khi bạn tạo một mật khẩu mới, hãy đảm bảo rằng mật khẩu này dài ít nhất 6 ký tự. Hãy thử cách kết hợp các số, chữ cái và dấu chấm câu một cách phức tạp.
 • Bạn cũng có thể làm cho mật khẩu trở nên phức tạp hơn bằng cách tạo mật khẩu dài hơn bằng cụm từ hoặc chuỗi từ mà bạn có thể dễ dàng nhớ nhưng không ai khác biết.
 • Lưu ý rằng mật khẩu Hahalolo của bạn cũng phải khác với những mật khẩu mà bạn sử dụng để đăng nhập các tài khoản khác, như email hoặc tài khoản ngân hàng.
Làm cách nào để thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu Hahalolo?

Đổi mật khẩu: Cách đổi mật khẩu trên Hahalolo nếu bạn đã đăng nhập

 1. Nhấp vào Screenshot_1.png ở góc trên cùng bên phải trang Hahalolo bất kỳ và chọn Thiết lập tài khoản.
 2. Nhấp vào Bảo mật và đăng nhập.
 3. Đi đến Đăng Nhập nhấp vào Thay đổi mật khẩu.
 4. Nhập Mật khẩu hiện tại, nhập mật khẩu mới và mật khẩu xác nhận.
 5. Nhấp Lưu thay đổi.

Đặt lại mật khẩu: Cách đặt lại mật khẩu nếu bạn quên mật khẩu không thể đăng nhập

 1. Nhấp vào Quên mật khẩu? dưới phần đăng nhập trên cùng bên phải hoặc truy cập https://www.hahalolo.com/auth/forgotpw.
 2. Nhập Email hoặc số điện thoại, nhấp Tìm kiếm.
 3. Nếu đây là tài khoản của bạn, nhấp Tiếp tục.
 4. Hãy nhập mã nhận được qua tin nhắn văn bản (SMS) hoặc email vào ô xác nhận. Nếu chưa nhận được mã nhấp vào Chưa nhận được mã?, chọn Gửi lại mã và kiểm tra lại email/ số điện thoại.
 5. Nhập Mật khẩu mới và mã xác thực, nhấp Tiếp Tục.
Bài viết này có hữu ích không?
3 trên 3 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu