Mật khẩu và đăng nhập

Làm cách nào để đăng nhập/đăng xuất tài khoản Hahalolo của tôi?

CÁCH ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN HAHALOLO:

Trên máy tính Trên ứng dụng di động
 1. Truy cập https://accounts.hahalolo.com/sign-in/ và nhập một trong những thông tin sau:
  • Email: Bạn có thể đăng nhập bằng email bạn dùng để đăng ký Hahalolo.
  • Số điện thoại: Nếu đăng ký Hahalolo bằng số di động của mình, bạn có thể nhập số đó vào đây.
 2. Trong phần Mật khẩu, nhập mật khẩu của bạn.
 3. Nhấp vào Đăng nhập.

CÁCH ĐĂNG XUẤT TÀI KHOẢN HAHALOLO:

Trên máy tính Trên ứng dụng di động
 1. Nhấp vào hình đại diện thu nhỏ Untitled-1.png ở góc trên bên phải màn hình trang Hahalolo bất kỳ.
 2. Nhấp vào Đăng xuất.
Làm thế nào để tạo một mật khẩu mạnh?
 • Khi bạn tạo một mật khẩu mới, hãy đảm bảo rằng mật khẩu này dài ít nhất 6 ký tự. Hãy thử cách kết hợp các số, chữ cái và dấu chấm câu một cách phức tạp.
 • Bạn cũng có thể làm cho mật khẩu trở nên phức tạp hơn bằng cách tạo mật khẩu dài hơn bằng cụm từ hoặc chuỗi từ mà bạn có thể dễ dàng nhớ nhưng không ai khác biết.
 • Lưu ý rằng mật khẩu Hahalolo của bạn cũng phải khác với những mật khẩu mà bạn sử dụng để đăng nhập các tài khoản khác, như email hoặc tài khoản ngân hàng.
Làm cách nào để thay đổi mật khẩu Hahalolo?
Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Nhấp vào hình đại diện thu nhỏ Untitled-1.png ở góc trên bên phải màn hình trang Hahalolo bất kỳ và chọn Thiết lập riêng tư & bảo mật.
 2. Nhấp vào Thay đổi mật khẩu.
 3. Nhập Mật khẩu hiện tại, nhập Mật khẩu mớiXác nhận mật khẩu.
 4. Nhấn Lưu.
Làm thế nào khi quên mật khẩu Hahalolo?

Bạn có thể thiết lập để sử dụng mật khẩu mới cho tài khoản của mình nếu quên mật khẩu không thể đăng nhập.

Trên máy tính Trên ứng dụng di động
 1. Nhấp vào Quên mật khẩu? dưới phần đăng nhập hoặc truy cập https://accounts.hahalolo.com/forgot-password/.
 2. Nhập Email hoặc số điện thoại, nhấp Tìm kiếm.
 3. Nếu đây là tài khoản của bạn, nhấp Tiếp tục.
 4. Hãy nhập mã nhận được qua tin nhắn văn bản (SMS) hoặc email vào ô xác nhận. Nếu chưa nhận được mã nhấp vào Chưa nhận được mã?, chọn Gửi lại mã và kiểm tra lại email/ số điện thoại.
 5. Nhập Mật khẩu mới và mã xác thực, nhấp Tiếp Tục.
Làm thế nào để quản lý thiết bị đăng nhập tài khoản Hahalolo?

CÁCH XEM CÁC THIẾT BỊ ĐĂNG NHẬP:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Nhấp vào hình đại diện thu nhỏ Untitled-1.png ở góc trên bên phải màn hình trang Hahalolo bất kỳ và chọn Thiết lập tài khoản.
 2. Nhấp vào Bảo mật và đăng nhập. Đi đến mục Nơi bạn đã đăng nhập, ở đây bạn có thể thấy tất cả các phiên mình đăng nhập:
  • Tên thiết bị đăng nhập
  • Thời gian đăng nhập

CÁCH ĐĂNG XUẤT HAHALOLO TRÊN CÁC THIẾT BỊ KHÁC:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Ở phần Bảo mật và đăng nhập, nhấp vào Đăng xuất khỏi tất cả
 2. Nhấp vào Chấp nhận.

Lưu ý:

Việc đăng xuất diễn ra đối với các thiết bị khác ngoại trừ thiết bị dùng để đăng xuất tài khoản Hahalolo.

Bài viết này có hữu ích không?
8 trên 8 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu