Kết bạn

Với tính năng kết bạn trên Hahalolo sẽ giúp bạn có thể kết nối đến bạn bè và người thân cũng như những người mà bạn quan tâm. Nếu thêm bạn bè, các bạn có thể thấy các hoạt động của nhau trong Bảng tin.

Nếu bạn muốn thêm bạn bè trên Hahalolo, hãy lưu ý rằng:

  • Bạn nên gửi lời mời kết bạn đến những người mà bạn biết và đáng tin cậy. Thêm bạn bè bằng cách gõ tìm kiếm ở thanh tìm kiếm hoặc thêm trực tiếp từ danh sách bạn bè của những người bạn có thể biết.
  • Nếu bạn không muốn ai đó thấy mình trên Hahalolo, hãy tìm hiểu cách hủy kết bạn.
  • Bạn có thể có tối đa 10.000 bạn bè cùng một lúc.
Bài viết này có hữu ích không?
3 trên 3 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu