Quản lý tin nhắn

Làm cách nào để xóa tin nhắn đã gửi trên Hahalolo?
Bạn chỉ có thể xóa vĩnh viễn tin nhắn đã gửi đối với chính mình. Nếu bạn chọn Xóa, bạn sẽ không nhìn thấy tin nhắn đã xóa. Lưu ý rằng những thành viên khác trong đoạn chat vẫn có thể xem được.

CÁCH XÓA TIN NHẮN ĐÃ GỬI:

Trên máy tính Trên ứng dụng di động
 1. Trong Chat, mở cuộc trò chuyện trên Hahalolo.
 2. Nhấn vào tin nhắn mà bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào t_y_ch_n.pngTùy chọn ở bên cạnh tin nhắn bạn muốn xóa.
 4. Nhấn vào x_a.pngXóa.

Khi xóa một tin nhắn, tin nhắn đó sẽ bị gỡ vĩnh viễn khỏi hộp thư của bạn.

Làm cách nào để thu hồi tin nhắn đã gửi trên Hahalolo?
Bạn chỉ có thể thu hồi tin nhắn của chính mình đã gửi đối với mọi người có trong đoạn chat. Nếu bạn chọn Thu hồi, tin nhắn này sẽ vĩnh viễn bị gỡ xuống, những người có trong đoạn chat đó sẽ thấy rằng bạn đã gỡ. Lưu ý rằng những người nhận tin nhắn của bạn có thể đã xem tin nhắn đó và vẫn có thể báo cáo cuộc trò chuyện.

CÁCH THU HỒI TIN NHẮN ĐÃ GỬI:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Trong Chat, mở cuộc trò chuyện trên Hahalolo.
 2. Nhấn vào tin nhắn mà bạn muốn thu hồi.
 3. Nhấp vào t_y_ch_n.pngTùy chọn ở bên cạnh tin nhắn bạn muốn thu hồi.
 4. Nhấn vàothu_h_i.pngThu hồi.

Khi thu hồi một tin nhắn, tin nhắn đó sẽ bị gỡ vĩnh viễn khỏi hộp thư của mọi người có trong đoạn chat.

Làm cách nào để chỉnh sửa tin nhắn đã gửi trên Hahalolo?
Bạn chỉ có thể chỉnh sửa tin nhắn của chính mình đã gửi đối với mọi người có trong đoạn chat. Nếu bạn chọn Chỉnh sửa, những người trong đoạn chat đó sẽ thấy được nội dung tin nhắn đã chỉnh sửa.

CÁCH CHỈNH SỬA TIN NHẮN ĐÃ GỬI:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Trong Chat, mở cuộc trò chuyện trên Hahalolo.
 2. Nhấn vào tin nhắn mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vàot_y_ch_n.png Tùy chọn ở bên cạnh tin nhắn bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấn vàoScreenshot_17.png Chỉnh sửa.
 5. Nhập nội dung tin nhắn, rồi nhấn Enter hoặc nhấn vào biểu tượngg_i_tin_nh_n.png để gửi.

Khi chỉnh sửa một tin nhắn, mọi người trong đoạn chat sẽ thấy được tin nhắn đã chỉnh sửa dựa vào biểu tượng __i_t_n.pngbên cạnh tin nhắn.

Làm cách nào để xóa nội dung cuộc trò chuyện của tôi trên Hahalolo?
Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng di Android
 1. Trong Chat, mở cuộc trò chuyện bạn muốn xóa trên Hahalolo.
 2. Nhấn vào Tùy chọn ở bên phải cuộc hội thoại.
 3. Nhấn vào Xóa nội dung cuộc trò chuyện.
 4. Nhấn Đồng ý để hoàn tất việc xóa.

Sau khi chọn xóa cuộc trò chuyện, bạn sẽ không thể hoàn tác hành động này.

Lưu ý rằng lịch sử cuộc trò chuyện chỉ bị xóa khỏi hộp thư của chính bạn, không bị xóa khỏi hộp thư của những người còn lại trong cuộc trò chuyện. Lịch sử cuộc trò chuyện này sẽ bắt đầu được lưu trong hộp thư của bạn từ thời điểm có ai đó chat trong cuộc trò chuyện.

Làm thế nào để trích dẫn tin nhắn?

Bạn có thể trích dẫn tin nhắn của chính mình cũng như của mọi người để trả lời một tin nhắn cụ thể trong một cuộc trò chuyện.

CÁCH TRÍCH DẪN TIN NHẮN:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Trong Chat, mở cuộc trò chuyện trên Hahalolo.
 2. Nhấn vào tin nhắn mà bạn muốn trích dẫn.
 3. Nhấp vào t_y_ch_n.png Tùy chọn ở bên cạnh tin nhắn bạn muốn trích dẫn.
 4. Nhấn vào tr_ch_d_n.jpg.
 5. Nhập nội dung tin nhắn, rồi nhấn Enter hoặc nhấn vào biểu tượng send.jpg để gửi.
Làm thế nào để bật/tắt thông báo của cuộc trò chuyện?

Bạn có thể bật/tắt thông báo về tất cả cuộc trò chuyện hoặc chỉ một cuộc trò chuyện.

CÁCH BẬT/TẮT THÔNG BÁO CỦA MỘT CUỘC TRÒ CHUYỆN:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Trong Chat, mở cuộc trò chuyện bạn muốn bật/ tắt thông báo trên Hahalolo.
 2. Nhấn vào th_ng_b_o.jpg Cài đặt thông báo ở phía trên bên phải cuộc trò chuyện.
 3. Nhấn Đồng ý để xác nhận bật/ tắt thông báo cho cuộc trò chuyện.

CÁCH BẬT/TẮT THÔNG BÁO CHO TẤT CẢ CUỘC TRÒ CHUYỆN:

Trên máy tính Trên ứng dụng di động
 1. Trong Chat, nhấn vào th_ng_b_o.jpg Cài đặt thông báo ở góc dưới cùng bên trái màn hình.
 2. Nhấn Đồng ý để xác nhận bật/tắt thông báo cho tất cả cuộc trò chuyện.
Làm thế nào để đặt biệt danh cho tôi và người khác?

Cho phép bạn đặt hoặc đổi biệt danh của chính mình và bạn bè tham gia vào cuộc hội thoại tùy theo ý thích của mình.

CÁCH ĐẶT BIỆT DANH:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Trong Chat, mở cuộc trò chuyện trên Hahalolo.
 2. Nhấn vào Tùy chọn ở bên phải cuộc hội thoại.
 3. Nhấn vào Đổi biệt danh.
 4. Chọn người bạn muốn đặt/ đổi biệt danh và nhập biệt danh mới.
 5. Nhấn Đổi biệt danh để hoàn tất.

Lưu ý

 • Mọi thay đổi đều hiển thị tại thời điểm bạn đặt biệt danh trong khung chat để những người trong cuộc trò chuyện thấy được.
 • Biệt danh chỉ thay đổi trong cuộc trò chuyện được lựa chọn để thiết lập, ngoài trang cá nhân hoặc cuộc trò chuyện khác đều không thay đổi.
Làm thế nào để quản lý đa phương tiện của cuộc trò chuyện?

Cho phép bạn quản lý tất cả media, liên kết, tài liệu có trong cuộc trò chuyện.

CÁC BƯỚC:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Trong Chat, mở cuộc trò chuyện trên Hahalolo.
 2. Nhấn vào File ở bên phải cuộc hội thoại.
 3. Theo danh sách thời gian tải lên mới nhất, nhấn vào Media, Liên kết, Tài liệu để xem lại.
Bóng chat dành cho Android là gì?

Với Bóng chat, bạn có thể đọc và trả lời tin nhắn trong khi đang sử dụng các ứng dụng khác.

Bóng chat (một vòng tròn có ảnh đại diện của bạn bè) sẽ bật lên khi bạn nhận được tin nhắn mới. Để xem và trả lời tin nhắn mà không cần rời khỏi màn hình đang sử dụng, bạn chỉ cần nhấn vào bóng chat. Bạn có thể dùng ngón tay để di chuyển bóng chat quanh màn hình hay kéo xuống cuối màn hình để đóng lại khi chat xong.

HƯỚNG DẪN BẬT TÍNH NĂNG BÓNG CHAT:

 1. Nhấn vào Screenshot_21.png ở dưới cùng bên phải Hahalolo
 2. Cuộn xuống và nhấn vào Cài đặt & quyền riêng tư
 3. Chọn Cài đặt
 4. Nhấp vào Screenshot_3.png bên cạnh Bật chế độ Bóng chat
 5. Nhấn Đồng ý khi cửa sổ thông báo “Bạn cần cấp quyền cho ứng dụng Hahalolo hiển thị trên ứng dụng khác” hiện ra
 6. Bạn sẽ được dẫn đến giao diện cài đặt quyền ứng dụng của máy, nhấn nút Screenshot_3.pngcạnh Hahalolo để bật quyền hiển thị
 7. Quay lại giao diện Tin nhắn của Hahalolo để hoàn tất.

Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt cấp quyền cho ứng dụng Hahalolo hiển thị trên ứng dụng khác tại Cài đặt Ứng dụng của điện thoại trước đó thì sẽ không có bước 5, 6, 7 này.

Lưu ý: Trong trường hợp bạn vừa cập nhật phiên bản mới hoặc lần đầu sử dụng ứng dụng, bạn có thể nhận được thông báo yêu cầu “Cấp quyền cho ứng dụng Hahalolo hiển thị trên ứng dụng khác” ngay từ đầu khi truy cập vào Chat. Nhấn Đồng ý nếu muốn bật Bóng chat và nhấn Bỏ qua nếu bạn tạm thời chưa muốn sử dụng chế độ này.

HƯỚNG DẪN BẬT BÓNG CHAT CHO 1 CUỘC TRÒ CHUYỆN:

Lưu ý: Bạn cần thao tác cài đặt bật tính năng bóng chat theo 7 bước ở trên mới có thể thực hiện mở bóng chat cho từng cuộc trò chuyện.

 1. Trong Chat, mở cuộc trò chuyện trên Hahalolo
 2.  Nhấn vào Screenshot_7.jpg ở góc trên cùng bên phải cuộc hội thoại
 3. Nhấn vào Mở bóng chat

 4. Nhấp vào Screenshot_3.png bên cạnh Bật chế độ Bóng Chat để bật chế độ này và hoàn tất.

Lưu ý: Bong bóng chat chỉ có trên ứng dụng Android, không hỗ trợ trên máy tính và ứng dụng iOS.

Mã QR trong hồ sơ tin nhắn của bạn là gì?

Mỗi người dùng Hahalolo đều được cung cấp một mã QR riêng dẫn đến trang cá nhân của mình để có thể tìm kiếm nhanh chóng giúp kết nối với nhau dễ dàng hơn tại Hahalolo.

SỬ DỤNG MÃ QR TRONG TIN NHẮN NHƯ THẾ NÀO?

Mã QR của bạn hoặc một người dùng khác bất kỳ trên Hahalolo được hiển thị trong mục Hồ sơ cá nhân.

Bạn có thể lấy mã QR này để chia sẻ đến một người khác khi người đó muốn kết nối nhanh chóng tài khoản cá nhân này mà không cần mất công tìm kiếm theo số điện thoại hay Email.

Lưu ý: Tính năng lấy Mã QR trong tin nhắn hiện chỉ hỗ trợ trên máy tính thông qua trang messenger.hahalolo.com, chưa hỗ trợ trên ứng dụng điện thoại.

Cách lấy mã QR của người dùng trên Hahalolo Messages:

Lấy Mã QR của bạn:

 1. Truy cập vào Hồ sơ bằng cách nhấp vào Hình đại diện thu nhỏ của bạn ở cột bên trái màn hình
 2. Mã QR cá nhân của bạn sẽ xuất hiện ngay trên mục đầu tiên của Hồ sơ. Lưu lại và bạn có thể chia sẻ cho người cần nó.

Lấy Mã QR của người khác:

 1. Nhấp vào tài khoản cá nhân mà bạn cần lấy mã QR
 2. Nhấp vào Hình đại diện (Avatar) của tài khoản cá nhân đó ở nơi bất kỳ của cuộc hội thoại
 3. Mã QR cá nhân của người dùng sẽ xuất hiện ngay trên mục đầu tiên của Hồ sơ. Lưu lại và bạn có thể chia sẻ cho người cần nó.
Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 2 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu