Quản lý tin nhắn

Làm cách nào để gỡ tin nhắn đã gửi trên Hahalolo?

Bạn có thể gỡ vĩnh viễn tin nhắn đã gửi đối với mọi người trong đoạn chat và đối với chính mình. Nếu bạn chọn Xóa tin nhắn, bạn và những người có trong đoạn chat đó sẽ không thể thấy tin nhắn đã xóa. Lưu ý rằng những người nhận tin nhắn của bạn có thể đã xem tin nhắn đó và vẫn có thể báo cáo cuộc trò chuyện.

Cách gỡ tin nhắn đã gửi trên Hahalolo bằng máy tính:

  • Trong Chat, mở cuộc trò chuyện trên Hahalolo.
  • Nhấn vào tin nhắn mà bạn muốn gỡ.
  • Nhấn vào biểu tượng dsgg.png ở bên trái tin nhắn bạn muốn gỡ.
  • Nhấn vào Xóa.

Cách gỡ tin nhắn đã gửi trên Hahalolo bằng điện thoại:

  • Nhấp vào biểu tượng etgew.png  góc trên cùng bên phải màn hình điện thoại , mở cuộc trò chuyện trên Hahalolo.
  • Nhấn vào tin nhắn mà bạn muốn gỡ.
  • Nhấn vào Xóa.
Tôi có thể lấy lại tin nhắn đã xóa trên Hahalolo không?

Không. Khi xóa một tin nhắn, tin nhắn đó sẽ bị gỡ vĩnh viễn khỏi hộp thư của bạn.

Làm thế nào để xem lại tin nhắn đã gửi trên Hahalolo?

Bạn có thể xem lại tin nhắn đã gửi cho 1 người bạn trên Hahalolo bằng cách tìm đến tên của người đó và mở lịch sử tin nhắn tại:

  • Thanh Trò chuyện ở góc dưới cùng bên phải màn hình.
  • Hộp chat của bạn.
  • Biểu tượng gửi tin nhắn ở đầu Trang cá nhân của người đó.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu