Lịch sử điểm 10

Làm cách nào để biết ai đã tặng điểm 10 cho bài viết của tôi trên Hahalolo?

Khi nhận được điểm 10 cho bài viết của mình trên Hahalolo, bạn có thể xem danh sách điểm 10 được nhận tại:

Trên máy tính Trên ứng dụng di động
  • Thông báo cá nhân của bạn.
  • Chi tiết bài viết: Nhấp vào biểu tượngScreenshot_4.png Điểm 10 bên dưới bài viết để xem ai đã tặng điểm cho bài viết của bạn.
  • Menu tặng thưởng: Đi đến trang cá nhân của bạn và vào Tặng thưởng để xem danh sách tặng điểm 10.

Lưu ý: Bạn không thể biết được ai đã tặng điểm 10 cho bài viết của người khác trên Hahalolo. Chỉ duy nhất người nhận có thể xem được ai đã tặng điểm 10 cho mình.

Làm cách nào để kiểm tra lịch sử tặng và nhận điểm 10 của tôi?

Hiện tại, Hahalolo chỉ mới hỗ trợ tính năng này cho phiên bản trên máy tính.

Hahalolo cho phép bạn kiểm tra lại lịch sử tặng và nhận điểm 10 của bạn tại mục Tặng thưởng trên trang cá nhân tương ứng với 2 phần Tặng thưởngNhận thưởng với sự hỗ trợ của các bộ lọc:

  • Từ - Đến: Lọc khoảng thời gian muốn xem lịch sử Tặng/ Nhận thưởng.
  • Loại bài viết: Lọc loại bài viết muốn xem lịch sử Tặng/ Nhận thưởng, bao gồm: bài viết thường, bài viết đa phương tiện, bài viết liên kết, bài chia sẻ trải nghiệm, bài viết đa phương tiện site cộng đồng, bài viết liên kết site cộng đồng, bài viết thường site cộng đồng.
  • Tặng thưởng: Lọc mức điểm muốn xem lịch sử Tặng/ Nhận thưởng. Sau khi lọc hệ thống sẽ xuất kết quả với các trường thông tin chi tiết như: Liên kết bài viết, Thời gian bài viết, Loại bài viết, Mức tặng thưởng cho bài viết.

Lưu ý: Chỉ duy nhất bạn mới có thể kiểm tra được lịch sử tặng và nhận điểm 10 của mình.

Bài viết này có hữu ích không?
8 trên 11 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu