Lịch sử điểm thưởng

Làm cách nào để biết ai đã tặng Point cho bài viết của tôi trên Hahalolo?

Khi nhận được Point cho bài viết của mình trên Hahalolo, bạn có thể xem danh sách điểm thưởng được nhận tại:

Trên máy tính Trên ứng dụng di động
 • Thông báo cá nhân của bạn.
 • Chi tiết bài viết: Nhấp vào biểu tượng mceclip1.png Point bên dưới bài viết để xem ai đã tặng Point cho bài viết của bạn.
 • Menu tặng thưởng: Đi đến trang cá nhân của bạn và vào Tặng thưởng để xem danh sách tặng Point.

Lưu ý: Bạn không thể biết được ai đã tặng Point cho bài viết của người khác trên Hahalolo. Chỉ duy nhất người nhận có thể xem được ai đã tặng Point cho mình.

Làm cách nào để biết ai đã chuyển Point cho tôi trên Hahalolo?
Khi nhận được Point được chuyển từ một tài khoản cá nhân khác, bạn có thể xem thông tin: tên người chuyển, số point được chuyển và lời nhắn đi kèm (nếu có) tại Thông báo cá nhân của bạn.
Làm cách nào để kiểm tra lịch sử tặng và nhận Point của tôi?
Trên máy tính Trên ứng dụng iOS

Hahalolo cho phép bạn kiểm tra lại lịch sử tặng và nhận Point của bạn tại mục Tặng thưởng trên trang cá nhân bằng cách:

 1. Đi đến trang cá nhân của bạn
 2. Nhấp vào as.png và chọn Tặng thưởng
 3. Chọn mục Point để xem lịch sử tương ứng với 2 phần Tặng thưởngNhận thưởng với sự hỗ trợ của các bộ lọc:
  • Từ ngày - Đến ngày: Lọc khoảng thời gian muốn xem lịch sử Tặng/Nhận thưởng
  • Loại bài viết: Lọc loại bài viết muốn xem lịch sử Tặng/Nhận thưởng, bao gồm: bài viết thường, bài viết đa phương tiện, bài viết liên kết, bài chia sẻ trải nghiệm, bài viết đa phương tiện site cộng đồng, bài viết liên kết site cộng đồng, bài viết thường site cộng đồng.
  • Tặng thưởng: Lọc mức điểm muốn xem lịch sử Tặng/Nhận thưởng.
  Sau khi lọc, hệ thống sẽ xuất kết quả với các trường thông tin chi tiết như: Liên kết bài viết, Thời gian bài viết, Loại bài viết, Mức tặng thưởng cho bài viết

Lưu ý: Chỉ duy nhất bạn mới có thể kiểm tra được lịch sử tặng và nhận Point của mình.

Nếu bạn còn thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ với chúng tôi

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Bài viết này có hữu ích không?
8 trên 11 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu