Lịch sử điểm thưởng

Bạn có thể kiểm tra lại lịch sử điểm thưởng của mình theo các cách sau:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android

Xem tại mục Tặng thưởng trên trang cá nhân

 1. Đi đến trang cá nhân của bạn
 2. Nhấp vào as.png và chọn Tặng thưởng
 3. Chọn mục Point để xem lịch sử tương ứng với 2 phần Tặng thưởngNhận thưởng với sự hỗ trợ của các bộ lọc:
  • Từ ngày - Đến ngày: Lọc khoảng thời gian muốn xem lịch sử Tặng/Nhận thưởng
  • Loại bài viết: Lọc loại bài viết muốn xem lịch sử Tặng/Nhận thưởng, bao gồm: bài viết thường, bài viết đa phương tiện, bài viết liên kết, bài chia sẻ trải nghiệm, bài viết đa phương tiện site cộng đồng, bài viết liên kết site cộng đồng, bài viết thường site cộng đồng.
  • Tặng thưởng: Lọc mức điểm muốn xem lịch sử Tặng/Nhận thưởng.
 4. Sau khi lọc, phía bên dưới sẽ xuất kết quả với các trường thông tin chi tiết như: Liên kết bài viết, Loại bài viết, Thời gian bài viết, Mức tặng thưởng cho bài viết.

Xem tại Lịch sử giao dịch của Tài khoản thanh toán cá nhân

 1. Truy cập vào Tài khoản thanh toán cá nhân
 2. Nhấn vào Lịch sử giao dịch
 3. Chọn mục Điểm thưởng để xem lịch sử giao dịch điểm thưởng với sự hỗ trợ của các bộ lọc
  • Trạng thái: Lọc theo trạng thái của hoạt động tặng, nhận, thanh toán Point bao gồm: Thành công, thất bại, Đã hủy, Đóng băng
  • Hành động: Lọc theo hành động đã thực hiện bao gồm: Nhận, Tặng, Thanh toán
  • Thời gian: Lọc khoảng thời gian muốn xem lịch sử tặng, nhận, thanh toán Point.

Lưu ý:

Chỉ duy nhất bạn mới có thể kiểm tra được lịch sử tặng và nhận Point của mình.
Bài viết này có hữu ích không?
8 trên 11 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu