Tài khoản thanh toán

 • Tài khoản thanh toán: Tài khoản thanh toán Hahalolo là giải pháp thanh toán trên Hahalolo giúp bạn có những trải nghiệm thú vị và thuận tiện với chúng tôi.
 • Tài khoản thanh toán có 2 loại: Tài khoản thanh toán cá nhân và Tài khoản thanh toán doanh nghiệp.
 1. Để tạo tài khoản thanh toán cần truy cập vào liên kết https://wallet.hahalolo.com/auth/signin  hoặc kích chọn vào biểu tượng Wallet image1.pngtrên góc phải màn hình.
 2. Đăng nhập theo 3 mục: Nhập Tên đăng nhập ( Email hoặc SĐT đăng nhập), Mật khẩu, mã xác thực.
 3. Hệ thống kiểm tra nếu người dùng chưa tạo tài khoản thanh toán thì sẽ hiển thị giao diện tạo 2 loại tài khoản thanh toán.
Tạo tài khoản thanh toán cá nhân như thế nào?

Quản lý và theo dõi các thay đổi tài chính của cá nhân trên Hahalolo. Bao gồm thống kê lịch sử giao dịch của người dùng, nạp/ rút tiền trên Hahalolo.

CÁC BƯỚC ĐỂ TẠO TÀI KHOẢN THANH TOÁN CÁ NHÂN:

 1. Tại giao diện login, đăng nhập “Tài khoản thanh toán” trên Hahalolo.
 2. Chọn vào ô “Tạo tài khoản thanh toán cá nhân”.
 3. Nhập “Tên tài khoản thanh toán của bạn”.
 4. Chọn loại tiền tệ: VND – USA.
 5. Nhấn “Tiếp tục” để hoàn tất và chuyển đến giao diện Tổng quan của Tài khoản thanh toán.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN CÁ NHÂN:

 • Mã tài khoản thanh toán: ID riêng cho từng tài khoản do hệ thống tự tạo ra.
 • Số dư khả dụng: Tổng số tiền trong tài khoản mà cá nhân người dùng được toàn quyền giao dịch.
 • Số dư đang chờ khả dụng: Tổng số tiền từ các giao dịch đang trong quá trình đối soát để chờ khả dụng.
 • Số dư đang xử lý: Tổng số tiền ghi nhận từ các giao dịch đã thanh toán thành công.
 • Số dư đóng băng: Tổng số tiền tạm treo của các giao dịch bị hủy.
Tạo tài khoản thanh toán doanh nghiệp như thế nào?

Quản lý và theo dõi các hoạt động tài chính của cơ sở kinh doanh trên Hahalolo. Bao gồm thống kê lịch sử giao dịch của cơ sở kinh doanh cũng như rút tiền trên Hahalolo.

CÁC BƯỚC ĐỂ TẠO TÀI KHOẢN THANH TOÁN DOANH NGHIỆP:

 1. Tại giao diện login, đăng nhập “Tài khoản thanh toán” trên Hahalolo.
 2. Chọn vào ô “Tạo tài khoản thanh toán doanh nghiệp”.
 3. Nhập “Tên tài khoản thanh toán của bạn”.
 4. Nhấn “Tiếp tục” để hoàn tất và chuyển đến giao diện tổng quan của Tài khoản thanh toán.

Hoặc bạn cũng có thể chọn thẳng vào ô “Tạo tài khoản thanh toán Doanh nghiệp” khi đã có sẵn và đang ở giao diện giới thiệu của “Tài khoản thanh toán cá nhân”.

Lưu ý: Để tạo “Tài khoản thanh toán” cho doanh nghiệp, trước tiên bạn phải có tài khoản kinh doanh. Đồng thời tài khoản kinh doanh đã được xác minh thông tin trên Hahalolo.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN DOANH NGHIỆP:

 • Số dư khả dụng: Là số tiền tối đa mà chủ doanh nghiệp có thể thực hiện yêu cầu rút tiền ra khỏi tài khoản.
 • Số dư đang chờ khả dụng: Tổng số tiền thu nhập đạt được mỗi khi doanh nghiệp hoàn tất phục vụ 1 đơn hàng.
 • Số dư đang xử lý: Tổng số tiền thu nhập đạt được mỗi khi khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp và thanh toán thành công.
 • Số dư đóng băng: Tổng số tiền tạm treo của các đơn hàng xảy ra tranh chấp với khách hàng.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu