Tạo tài khoản thanh toán

 • Tài khoản thanh toán: là giải pháp thanh toán và quản lý toàn bộ hoạt động liên quan đến tài chính của cá nhân và doanh nghiệp thực hiện trên Hahalolo, giúp bạn có những trải nghiệm thú vị và thuận tiện.
 • Tài khoản thanh toán có 2 loại: Tài khoản thanh toán Cá nhân và Tài khoản thanh toán Kinh doanh.
 1. Để tạo và quản lý tài khoản thanh toán cần truy cập vào liên kết https://wallet.hahalolo.com/auth/signin  hoặc kích chọn vào biểu tượng Wallet Screenshot_2.png trên góc phải màn hình.
 2. Đăng nhập theo 2 mục: Tên đăng nhập ( Email hoặc SĐT) và Mật khẩu.
Tạo tài khoản thanh toán cá nhân như thế nào?

Tài khoản thanh toán cá nhân quản lý và theo dõi các thay đổi tài chính của cá nhân trên Hahalolo. Bao gồm thống kê lịch sử giao dịch: rút tiền, tiền vào, tiền ra, điểm thưởng của người dùng trên Hahalolo.

CÁC BƯỚC ĐỂ TẠO TÀI KHOẢN THANH TOÁN CÁ NHÂN:

 1. Tại giao diện login, đăng nhập “Tài khoản thanh toán” trên Hahalolo
 2. Chọn ô Tạo tài khoản thanh toán cá nhân
 3. Khai báo thông tin tài khoản thanh toán:
  • Nhập Tên tài khoản thanh toán của bạn, Email và Số điện thoại
  • Chọn loại tiền tệ: USD - VND
 4. Nhấn Tiếp tục để chuyển đến giao diện “Xác nhận mã SMS”
 5. Nhập mã xác nhận gồm 6 ký tự được gửi đến số điện thoại bạn đã nhập ở bước 3. Nhấn Hiển thị mã nếu muốn hiển thị mã xác nhận thay vì kí tự “*”
 6. Nhấn Tiếp tục để hoàn tất và đi đến giao diện Tổng quan của Tài khoản thanh toán.

Lưu ý: Mã xác nhận có hiệu lực trong 300 giây. Bạn có thể nhấn Gửi lại mã, tuy nhiên bạn phải đảm bảo nhập mã xác nhận trong thời hạn và số lần cho phép, nếu vượt quá giới hạn này bạn sẽ không thể tiếp tục nhấn nút Gửi lại mã được nữa.

Tạo tài khoản thanh toán kinh doanh như thế nào?

Tài khoản thanh toán kinh doanh quản lý và theo dõi các hoạt động tài chính của cơ sở kinh doanh trên Hahalolo. Bao gồm thống kê lịch sử giao dịch của cơ sở kinh doanh cũng như rút tiền trên Hahalolo.

Lưu ý: Để tạo được “Tài khoản thanh toán kinh doanh”, trước tiên bạn phải có tài khoản kinh doanh. Đồng thời tài khoản kinh doanh đã được xác minh thông tin trên Hahalolo.

CÁC BƯỚC ĐỂ TẠO TÀI KHOẢN THANH TOÁN KINH DOANH:

 1. Tại giao diện login, đăng nhập “Tài khoản thanh toán” trên Hahalolo
 2. Chọn vào ô Tạo tài khoản thanh toán kinh doanh
 3. Khai báo thông tin tài khoản thanh toán:
  • Chọn doanh nghiệp bạn muốn tạo tài khoản thanh toán
  • Nhập Tên tài khoản, Email, Mã điện thoại và Số điện thoại
  • Chọn loại tiền tệ: USD - VND
 4. Nhấn Tiếp tục.
 5. Chọn 1 trong 2 cách lấy mã xác nhận để xác nhận Tài khoản thanh toán kinh doanh của bạn:
   • Cách 1:
     1. Chọn Gửi email đến email bạn đã nhập ở bước 3.
     2. Nhấn Tiếp tục.
     3. Nhập mã xác nhận gồm 6 ký tự được gửi đến email bạn đã nhập ở bước 3. Chọn Hiển thị mã nếu muốn hiển thị mã xác nhận thay vì kí tự “*”
     4. Nhấn Tiếp tục để hoàn tất và đi đến giao diện Tổng quan của Tài khoản thanh toán.
   • Cách 2:
     1. Chọn Gửi tin nhắn đến số điện thoại bạn đã nhập ở bước 3.
     2. Nhấn Tiếp tục.
     3. Nhập mã xác nhận gồm 6 ký tự được gửi đến số điện thoại bạn đã nhập ở bước 3. Chọn Hiển thị mã nếu muốn hiển thị mã xác nhận thay vì kí tự “*”
     4. Nhấn Tiếp tục để hoàn tất và đi đến giao diện Tổng quan của Tài khoản thanh toán.

Nếu bạn chưa có Tài khoản kinh doanh, hãy nhấn vào Tạo tài khoản kinh doanh ngay khi có bảng thông báo hiện lên ở bước 2, hoàn tất tạo và xác minh tài khoản kinh doanh sau đó quay lại tạo tài khoản thanh toán kinh doanh.

Lưu ý: Mã xác nhận có hiệu lực trong 5 phút. Bạn có thể nhấn Gửi lại mã nếu không thấy mã xác nhận gửi đến từ Hahalolo, chú ý mỗi lần yêu cầu Gửi lại mã phải cách nhau tối thiểu 1 phút. Tuy nhiên bạn phải đảm bảo nhập mã xác nhận trong thời hạn và số lần cho phép, nếu vượt quá giới hạn này bạn sẽ không thể tiếp tục nhấn nút Gửi lại mã được nữa.

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 3 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu