Thêm bạn bè

Cách thêm một người bạn theo tên trên Hahalolo
  1. Nhấp vào thanh tìm kiếm ở đầu trang Hahalolo bất kỳ.
  2. Nhập tên của bạn bè vào thanh tìm kiếm và nhấp vào.
  3. Để gửi lời mời kết bạn cho ai đó, hãy nhấp vào Thêm bạn bên cạnh ảnh đại diện của họ.
Cách xem những bạn bè mà Hahalolo gợi ý cho bạn

Bạn có thể sử dụng tính năng Những người bạn có thể quen biết để tìm bạn bè trên Hahalolo. Các gợi ý mà tính năng Những người bạn có thể quen biết đưa ra dựa trên các yếu tố như có bạn chung, có cùng chung sở thích du lịch ví dụ như cùng Haha và đã từng sử dụng dịch vụ của một Trang.

Làm thế nào để chấp nhận lời mời kết bạn?
  • Bạn có thể thấy danh sách lời mời kết bạn ở thông báo trên thanh đầu trang hay ở một số vị trí mà chúng tôi hiển thị thông báo cho bạn.
  • Bằng cách nhấp vào Xác nhận, bạn đồng ý kết bạn với người đó.
Tôi không thể thêm ai đó làm bạn bè

Bạn có thể không thêm được ai đó làm bạn bè nếu:

  • Có thể bạn đã gửi lời mời cho họ nhưng họ chưa chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.
  • Kiểm tra xem lời mời kết bạn đó có ở tình trạng đang chờ phản hồi hay không. Hãy kiên nhẫn chờ họ phản hồi lời mời kết bạn của bạn.
  • Lời mời kết bạn của bạn có thể đã bị xóa.
  • Hai bạn đã là bạn bè trên Hahalolo.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu