Báo cáo/Phản hồi

Làm cách nào để hủy lời mời kết bạn?
Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 • Cũng tương tự như khi chấp nhận lời mời, bạn có thể thấy danh sách lời mời kết bạn ở thông báo trên thanh đầu trang hay ở một số vị trí mà chúng tôi hiển thị thông báo cho bạn.
 • Bằng cách nhấp vào Xóa, bạn đã từ chối lời mời kết bạn với người đó.

Người bị bạn từ chối kết bạn, sẽ không được thông báo về hành động này của bạn.

Làm cách nào để hủy lời mời kết bạn mà bạn đã gửi?
Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Đi đến mục Bạn bè của bạn, nhấn vào Yêu cầu đã gửi để xem những lời mời bạn đã gửi hoặc sang trang cá nhân của người đó.
 2. Nhấp vào Đã gửi lời mời kết bạn để Hủy lời mời.
Làm cách nào để hủy kết bạn một người bạn trên Hahalolo?
Trên máy tính Trên ứng dụng di động
 1. Đi đến danh sách bạn bè của bạn hoặc sang trang cá nhân của người đó bằng cách gõ tên của họ vào thanh tìm kiếm ở đầu trang Hahalolo bất kỳ.
 2. Nhấp vào Bạn bè và nhấn Hủy kết bạn.

Người mà bạn hủy kết bạn sẽ không nhận được thông báo.

Lưu ý:

Nếu bạn hủy kết bạn với một người thì chính bạn cũng sẽ bị xóa khỏi danh sách bạn bè của người đó. Nếu muốn kết bạn lại với người này, bạn cần gửi lời mời để thêm họ làm bạn bè lần nữa.
Làm cách nào để báo cáo ai đó trên Hahalolo?

Hiện tại, Hahalolo chỉ mới hỗ trợ tính năng này cho phiên bản trên ứng dụng di động.

Chúng tôi không chấp nhận hành vi vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng trên Hahalolo. Hãy cho chúng tôi biết nếu nhìn thấy tài khoản có khả năng vi phạm bằng cách:

Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Đi đến trang cá nhân của người bạn muốn báo cáo, nhấn vào Untitled-bc.png Thêm bên phải phía dưới ảnh đại diện.
 2. Nhấp Gửi phản hồi, báo cáo trang cá nhân.
 3. Điền các thông tin sau:
  • Tiêu đề: bạn có thể chọn 1 trong các lý do có sẵn hoặc chọn Khác để điền lý do của bạn.
  • Lý do báo cáo: điền vào lý do vì sao bạn muốn báo cáo người này.
 4. Nhấn Gửi để hoàn tất gửi báo cáo về trang cá nhân này.
Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 2 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu