Hủy lời mời kết bạn hoặc hủy kết bạn

Làm cách nào để hủy lời mời kết bạn?
  • Cũng tương tự như khi chấp nhận lời mời, bạn có thể thấy danh sách lời mời kết bạn ở thông báo trên thanh đầu trang hay ở một số vị trí mà chúng tôi hiển thị thông báo cho bạn.
  • Bằng cách nhấp vào Xóa, bạn đã từ chối lời mời kết bạn với người đó.
  • Người bị bạn từ chối kết bạn, sẽ không được thông báo về hành động này của bạn.
Làm cách nào để hủy lời mời kết bạn mà bạn đã gửi?
  1. Đi đến mục lời mời kết bạn tại danh sách bạn bè của bạn, nhấn vào mục Yêu cầu đã gửi để xem những lời mời bạn đã gửi hoặc sang trang cá nhân của người đó.
  2. Nhấp vào Đã gửi lời mời kết bạn để Hủy lời mời.
Làm cách nào để hủy kết bạn một người bạn trên Hahalolo?
  1. Đi đến danh sách bạn bè của bạn hoặc sang trang cá nhân của người đó bằng cách gõ tên của họ vào thanh tìm kiếm ở đầu trang Hahalolo bất kỳ.
  2. Nhấp vào Bạn bè và nhấn Hủy kết bạn.

Người mà bạn hủy kết bạn sẽ không nhận được thông báo.

Lưu ý:

Nếu bạn hủy kết bạn với một người thì chính bạn cũng sẽ bị xóa khỏi danh sách bạn bè của người đó. Nếu muốn kết bạn lại với người này, bạn cần gửi lời mời để thêm họ làm bạn bè lần nữa.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu