Tài khoản giao dịch

Là danh sách các tài khoản ngân hàng liên kết với tài khoản thanh toán Hahalolo, cho phép người dùng rút tiền trên tài khoản thanh toán vào một trong các tài khoản này.

Tài khoản giao dịch có những thông tin gì?

Mỗi tài khoản được thể hiện trên 1 hàng ngang, bao gồm các thông tin:

 • Quốc gia: Quốc gia gắn liền với tài khoản rút tiền
 • Tên tài khoản: Tên tài khoản giao dịch liên kết với tài khoản thanh toán
 • Email: Thư điện tử liên lạc của chủ tài khoản
 • Nhóm: Loại hình Cá Nhân hoặc Doanh Nghiệp
 • Thanh toán: Phương thức thanh toán của tài khoản. Hiện tại chỉ hỗ trợ Bank transfer
 • Mặc định: Thiết lập tài khoản mặc định được chọn khi đi vào giao diện Gửi Yêu Cầu Rút Tiền. Tài khoản nào có dấu sao là tài khoản đang được chọn mặc định
 • Xóa: Xóa tài khoản đã tạo
 • Xem chi tiết: Điều hướng đến giao diện thông tin chi tiết của tài khoản
Tạo tài khoản giao dịch như thế nào?

Hiển thị popup tạo tài khoản, gồm 4 phần: Thông tin tài khoản, Chủ tài khoản, Biểu mẫu thuế, Thông tin thanh toán.

KHAI BÁO THÔNG TIN TÀI KHOẢN:

Chứa thông tin chính của tài khoản, gồm:

 • Quốc gia – Địa chỉ/ Địa chỉ 2 – Thành phố/ Thị trấn – Bang/ Tỉnh/ Vùng – Mã bưu chính: Thông tin về vị trí địa lý của tài khoản.
 • Loại tài khoản: Loại tài khoản giao dịch khớp với Loại tài khoản thanh toán (cá nhân/doanh nghiệp).
 • Mã số thuế: Cá nhân/doanh nghiệp.
 • Loại thuế: Xác định loại thuế (tùy theo mỗi quốc gia).
 • EIN: Mã số nhân viên
 • SSN: Số an sinh xã hội
 • ATIN: Số nhận diện người đóng thuế đang nhận con nuôi Hoa Kỳ
 • PTIN: Số nhận diện người khai thuế
 • Email/SĐT: Thông tin liên lạc của chủ sở hữu tài khoản.

KHAI BÁO CHỦ TÀI KHOẢN:

Là Tab thông tin về chủ sở hữu của tài khoản bao gồm:

 • Tên
 • Họ
 • Chữ Lót
 • Ngày sinh:(ít nhất là 18 tuổi)

BIỂU MẪU THUẾ:

Là Tab thông tin về các biểu mẫu khai báo thuế. Tùy theo luật / chính sách của mỗi Quốc gia mà có biểu mẫu tương ứng.

KHAI BÁO THÔNG TIN THANH TOÁN:

Là Tab thông tin về phương thức nhận thanh toán bao gồm:

 • Loại tài khoản
 • Quốc gia nhận thanh toán
 • Tên chủ tài khoản
 • Tên ngân hàng: lưu ý sử dụng tên Quốc tế của ngân hàng
 • Mã SWIFT của ngân hàng
 • Số tài khoản ngân hàng
Quản lý tài khoản giao dịch như thế nào?
 • Hiển thị danh sách các tài khoản nhận tiền rút của tài khoản kinh doanh.
 • Cho phép chọn nhanh tài khoản mặc định trong danh sách.
 • Cho phép xem chi tiết và xóa tài khoản khỏi Wallet.
Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu