Rút tiền

Làm thế nào để rút tiền từ tài khoản thanh toán?

Bạn có thể dễ dàng gửi yêu cầu rút tiền về 1 trong những tài khoản giao dịch đã cài đặt trước đó.

Hạn mức mà bạn có thể rút tiền như sau:

 • Đối với tài khoản thanh toán sử dụng tiền tệ là VND
     • Hạn mức rút tối thiểu 100.000VNĐ/lần
     • Giới hạn rút tối đa 10.000.000VNĐ/lần
     • Giới hạn rút tối đa 50.000.000VNĐ/ngày
 • Đối với tài khoản thanh toán sử dụng tiền tệ là USD
     • Hạn mức rút tối thiểu 05 USD/lần
     • Giới hạn rút tối đa 500 USD/lần
     • Giới hạn rút tối đa 2500 USD/ngày

CÁC BƯỚC RÚT TIỀN

 1. Nhấn vào Rút tiền ở cột bên trái màn hình.
  Lưu ý: Nếu bạn chưa có Tài khoản giao dịch, bạn sẽ được yêu cầu tạo tài khoản thanh toán trước khi sử dụng tính năng rút tiền. Nhấn vào Tạo Tài khoản giao dịch để tạo mới 1 Tài khoản giao dịch
 2. Tại màn hình Yêu cầu rút tiền, chọn 1 Tài khoản giao dịch mà bạn muốn rút tiền về, nhập thông tin: Số tiền, Mô tả.
 3. Nhấn Rút tiền.

  Lưu ý: Bạn nên chú ý đến Hạn mức rút tiền trước khi thực hiện giao dịch rút tiền

 4. Nhập mã PIN để xác nhận, sau đó nhấn Xác nhận để hoàn tất rút tiền.

  Xem hướng dẫn Thiết lập mã PIN trong trường hợp bạn chưa thiết lập mã PIN hoặc quên mã PIN

  Lưu ý: Giao dịch chỉ có thể thực hiện khi Số dư khả dụng lớn hơn hoặc bằng số tiền cần rút và nằm trong hạn mức rút tiền cho phép

 5. Nhấn Xác nhận để hoàn tất. Hệ thống sẽ gửi thông báo rút tiền thành công. Kiểm tra lịch sử rút tiền trong mục Tiền ra tại Lịch sử giao dịch.
Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 2 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu