Lịch sử giao dịch

Làm thế nào để kiểm tra Lịch sử giao dịch?
Là giao diện hiển thị lịch sử thông tin, tình trạng các giao dịch bao gồm tiền vào và tiền ra của tài khoản.

Danh sách này được cập nhật sau 6 giờ gồm:

 • Loại giao dịch: Tiền vào hay tiền ra.
 • Trạng thái giao dịch: Loại trạng thái giao dịch mà nhà cung cấp muốn tra cứu.
 • Nguồn: Là loại giao dịch được thực hiện (Nạp tiền/ Yêu cầu rút tiền/Điểm 10).
 • Loại trang: Chọn loại hình kinh doanh nhà cung cấp muốn tra cứu là khách sạn hay tour.
 • Bộ lọc thời gian.

LỌC THÔNG TIN: Lọc theo thông tin nhà cung cấp đã chọn để cho ra kết quả lịch sử giao dịch muốn tìm kiếm bao gồm:

 • Mã giao dịch: Mã định danh của mỗi Yêu cầu rút tiền/Nạp tiền/Điểm 10.
 • Ngày giao dịch: Thời gian giao dịch được thực hiện.
 • Số tiền: Số tiền được thực hiện giao dịch.
 • Nguồn: Là loại giao dịch được thực hiện.
 • Trạng thái giao dịch.

THIẾT LẬP LẠI: Xóa bỏ những thông tin người dùng đã chọn và trở về lại trạng thái ban đầu.

Làm thế nào để kiểm tra Lịch sử rút tiền?
Là giao diện hiển thị hiển thị thông tin, tình trạng các giao dịch rút tiền trong “Tài khoản thanh toán”.

Danh sách này được cập nhật sau 6 giờ, gồm:

 • Loại giao dịch
 • Trạng thái giao dịch: Loại trạng thái giao dịch mà nhà cung cấp muốn tra cứu. Bao gồm: Chưa xác thực, Đã xác thực, Từ chối và Hoàn thành
 • Bộ lọc thời gian

LỌC THÔNG TIN: Lọc theo thông tin người dùng đã chọn để cho ra kết quả lịch sử rút tiền muốn tìm kiếm.

 • ID: Mã giao dịch rút tiền
 • Ngày yêu cầu: Là ngày người dùng yêu cầu thực hiện giao dịch trên Hahalolo
 • Tài khoản nhận: Số tài khoản ngân hàng nhận tiền khi giao dịch rút tiền trên Hahalolo
 • Thanh Toán: Mặc định hình thức thanh toán trực tuyến
 • Số tiền: Số tiền người dùng đã yêu cầu rút
 • Phí giao dịch: % phí khi thực hiện giao dịch trên Hahalolo
 • Trạng thái giao dịch: Trạng thái của giao dịch yêu cầu rút tiền

THIẾT LẬP LẠI: Xóa bỏ những thông tin người dùng đã chọn và trở về lại trạng thái ban đầu.

Bài viết này có hữu ích không?
4 trên 5 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu