Lịch sử giao dịch

Làm thế nào để kiểm tra lịch sử các giao dịch của tài khoản thanh toán?

Lịch sử giao dịch là giao diện hiển thị lịch sử thông tin, tình trạng các giao dịch của bạn trên Hahalolo, bao gồm các loại giao dịch: Rút tiền, Tiền vào, Tiền ra, Điểm thưởng.

  • Lọc thông tin: lọc theo thông tin người dùng đã chọn để cho ra kết quả lịch sử giao dịch muốn tìm kiếm bao gồm lọc theo Trạng thái giao dịch và lọc theo Thời gian.
  • Thiết lập lại: xóa những thông tin người dùng đã chọn để trở về lại trạng thái ban đầu.
Rút tiền Tiền vào Tiền ra Điểm thưởng

Kết quả lịch sử rút tiền bao gồm:

  • Thời gian: thời gian giao dịch được thực hiện
  • Mã giao dịch: mã định danh của mỗi yêu cầu rút tiền
  • Số tiền: số tiền được thực hiện giao dịch
  • Trạng thái: trạng thái của giao dịch yêu cầu rút tiền bao gồm: Thành công, Từ chối, Đang chờ xử lý
Bài viết này có hữu ích không?
4 trên 5 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu