Chương trình khuyến mãi

Tính năng cho phép bạn thiết lập các chiến dịch khuyến mãi cho Khách hàng của mình. Bạn có thể thiết lập Khuyến mãi sẽ được áp dụng tự động khi đạt điều kiện.

Lưu ý: Hệ thống sẽ tính gộp tất cả các Khuyến mãi (nếu khả dụng), vì vậy bạn cần lưu ý đến thời gian áp dụng của chương trình Khuyến mãi khi thiết lập, để tránh trùng lặp thời gian một cách không mong muốn.

Làm thế nào để thiết lập một Chương trình khuyến mãi?

CÁC BƯỚC ĐỂ THIẾT LẬP MỘT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI:

 1. Truy cập Khuyến mãi trên trình đơn Thiết lập của Trang hoặc trong phần thiết lập thông tin chi tiết của một Tour.
 2. Nhấp Tạo khuyến mãi để bắt đầu thiết lập.
 3. Nhập các thông tin chi tiết cho Khuyến mãi:
  • Xác định Trạng thái của chương trình khuyến mãi, công khai để bắt đầu chạy chương trình
  • Nhập TênMô tả cho Khuyến mãi
  • Thiết lập Ảnh khuyến mãi
  • Ngôn ngữ: Lựa chọn ngôn ngữ mà bạn dự định thiết lập nội dung
  • Thiết lập Tiền tệ
  • Thiết lập khoảng thời gian áp dụng gồm Thời gian bắt đầuKết thúc
  • Loại hình khuyến mãi:
   Giảm giá theo tổng đơn hàng: là khoản giảm trừ trực tiếp trên giá trị tổng đơn hàng mà khách hàng đã đặt Tour.
   Giảm giá theo bình quân đầu người (Người lớn): là khoản giảm trừ trực tiếp trên số lượng người đặt Tour.
  • Loại khuyến mãi:
   Giảm theo giá cứng: giá trị tiền mặt cố định trừ trực tiếp vào tổng giá trị đơn hàng sau thuế.
   Giảm theo phần trăm: giá trị Khuyến mãi sẽ được tính toán theo một tỉ lệ (phần trăm) xác định trước dựa trên Giá bán (sau thuế).
  • Thiết lập các Mốc Khuyến mãi:
   Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng xây dựng các mức khuyến mãi riêng có điều kiện, mà đối với Tour là dựa trên tổng giá trị đơn hàng sau thuế.
   Mỗi phân mức bao gồm: giá trị đơn hàng tối thiểu (giá trị điều kiện) và giá trị khuyến mãi (tỉ lệ % hoặc mức tiền xác định). Đơn hàng khi thỏa điều kiện sẽ được áp dụng mức khuyến mãi cao nhất. Đối với việc hiển thị ban đầu, hệ thống sẽ ưu tiên hiển thị mức cao nhất để giúp bạn tăng mức thu hút khách hàng.
  • Danh sách Tour: Thống kê/ Bao gồm những tour có thể chọn để áp dụng chương trình khuyến mãi. Nhấn vàomceclip0.png để chọn những tour áp dụng khuyến mãi.
  • Tour được chọn: Thống kê/ Bao gồm những tour đã chọn để áp dụng chương trình khuyến mãi. Nhấn vào mceclip1.png để bỏ những tour đã chọn áp dụng khuyến mãi.
  • Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng tùy chọn Nâng Cao ở phần Chế độ áp dụng để chọn những tour áp dụng khuyến mãi bằng cách nhấn vào mceclip2.png bao gồm:
   Loại Tour: bao gồm Tất cả, Tour Quốc Tế, Tour Nội Địa.
   Danh sách chủ đề: những chủ đề tour đã tạo trước đó.
   Ngoại trừ tour: Chọn các tour không áp dụng khuyến mãi.
 4. Nhấp hoặc nhấn vào Lưu để hoàn tất.

NHƯ ĐÃ ĐỀ CẬP:

 • Các chương trình khuyến mãi sẽ được tính gộp cộng dồn nếu có nhiều chương trình khả dụng tại một thời điểm cụ thể.
 • Mỗi chương trình khuyến mãi có thể phân cấp mức độ khuyến mãi, khách hàng sẽ được hưởng mức khuyến mãi cao nhất nếu thỏa điều kiện.
Làm thế nào để chỉnh sửa một Chương trình khuyến mãi?
 1. Truy cập Khuyến mãi trên trình đơn Thiết Lập của Trang hoặc trong phần thiết lập thông tin chi tiết của một chuyến du lịch.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa phía dưới tên khuyến mãi.
 3. Chỉnh sửa các thông tin của chương trình khuyến mãi sau đó nhấn Lưu.
Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu