Quản lý đơn hàng

Tính năng cho phép bạn quản lý các đơn hàng và tiến trình đặt Tour của khách hàng một cách tổng quát và hiệu quả.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG?

 1. Tại giao diện Quản lý Trang Tour, chọn Quản lý đơn hàng và nhấn vào Đơn hàng.
 2. Nhấn vào ô Chọn trang ở cột bên trái, sau đó nhấp chọn Trang (Page) để có thể xem và quản lý toàn bộ các thông tin của đơn hàng.

  BỘ LỌC TÌM KIẾM:

  • Mã đơn hàng: tìm kiếm theo mã đơn hàng của từng đơn hàng
  • Mã đặt Tour: tìm kiếm theo mã đặt tour
  • Ngày khởi hành: tìm đơn hàng theo ngày khởi hành
  • Ngày kết thúc: tìm đơn hàng theo ngày kết thúc
  • Trạng thái đơn hàng: để lọc theo trạng thái của đơn hàng:

   - Chờ xác nhận: Đơn hàng đã hoàn tất thanh toán, đang chờ xác nhận phục vụ.

   - Chờ phục vụ: Đơn hàng đang trong thời gian chờ đến ngày được phục vụ.

   - Đang phục vụ: Đơn hàng đang trong thời gian thực hiện

   - Hoàn tất phục vụ: Đơn hàng đã hoàn tất hoặc chấm dứt thời gian phục vụ.

   - Đã hủy: Đơn hàng đã hủy thành công.

  • Phương thức thanh toán: để lọc theo phương thức thanh toán của đơn hàng, gồm: Trả trước, Trả sau.

  Để sử dụng các chức năng nâng cao khác để lọc đơn hàng, nhấn vào nút Lọc nâng cao:

  • Ngày tạo (Từ): hệ thống hiển thị Lịch để bạn nhấn chọn ngày hoặc bạn có thể nhập số theo định dạng dd/mm/yyyy để tìm đơn hàng theo ngày tạo đơn hàng. Nếu bạn chỉ lọc theo ô “Ngày tạo (Từ)”, hệ thống sẽ hiển thị các đơn hàng có ngày tạo từ ngày mà bạn đã chọn cho đến hiện tại.
  • Ngày tạo (Đến): hệ thống hiển thị Lịch để bạn nhấn chọn ngày hoặc bạn có thể nhập số theo định dạng dd/mm/yyyy để tìm đơn hàng theo ngày tạo đơn hàng. Nếu bạn chỉ lọc theo ô “Ngày tạo (Đến)”, hệ thống sẽ hiển thị các đơn hàng có ngày tạo trong quá khứ cho đến ngày mà bạn đã chọn.
  • Trạng thái thanh toán: để lọc theo trạng thái thanh toán của đơn hàng, gồm: Thành công, Thất bại
  • Hình thức thanh toán: để lọc theo hình thức thanh toán của đơn hàng, gồm: Stripe, Alepay, Baokim
  • Trạng thái trả góp: để lọc theo trạng thái trả góp của đơn hàng, gồm: Đang gia hạn, Đang trả góp, Hoàn tất trả góp
  • Tên tour: nhập từ khóa trong tên tour để hiển thị danh sách các đơn hàng thỏa từ khóa đã nhập.
  • Thông tin liên hệ: nhập từ khóa của một trong các thông tin gồm Họ và tên, Email, Số điện thoại để hiển thị danh sách các đơn hàng thỏa từ khóa đã nhập.
  • Khi bạn nhấn vào nút “Bỏ lọc nâng cao”, hệ thống sẽ thu gọn các chức năng lọc nâng cao
 3. Sau khi nhập các điều kiện lọc ở trên, bạn nhấn nút Tìm kiếm
 4. Chọn Bỏ lọc nếu bạn muốn xóa những yêu cầu bạn chọn trước đó và thiết lập lại danh sách các đơn hàng.

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG:

 • Mã đơn hàng: Mỗi đơn hàng sẽ có một mã đơn hàng riêng do hệ thống tự tạo ra để tra cứu đơn hàng.
 • Thông tin chung: Bao gồm những thông tin:
     • Mã đặt tour: Mỗi Tour trong đơn đặt tour sẽ có một mã tour riêng do hệ thống tự tạo ra để giúp bạn tra cứu đơn đặt tour.
     • Trạng thái đơn hàng như: Chờ xác nhận, Từ chối phục vụ, Đang chờ phục vụ, Đang phục vụ, Hoàn tất phục vụ, Đang xử lý hủy đơn hàng từ Hahalolo/ NCC/ Khách hàng, Đã hủy bởi hệ thống Hahalolo/ NCC/ Khách hàng và cho phép bạn xử lý các yêu cầu đơn hàng như Xác nhận đơn hàng, Hủy đơn hàng.
     • Ngày tạo
     • Ngày khởi hành
     • Ngày kết thúc
     • Tổng số ngày
     • Số hành khách
 • Thông tin liên hệ của khách hàng đặt đơn gồm Họ và tên, giới tính, email, số điện thoại, địa chỉ
 • Thông tin giá: gồm Tổng giá, Trạng thái thanh toán, Đã thanh toán, Còn lại, Số tháng đã trả góp, Trạng thái trả góp, Phương thức thanh toán, Hình thức thanh toán, Ngày thanh toán

XEM CHI TIẾT ĐƠN HÀNG:

Bạn cũng có thể xem chi tiết đơn hàng bằng cách nhấn Xem dưới mỗi đơn hàng. Chi tiết đơn hàng bao gồm:

 • Thông tin Tour:
     • Nhấn vào Thông tin trả góp để hiển thị thông tin trả góp của đơn hàng
     • Nhấn vào nút Xác nhận để thực hiện Xác nhận đơn hàng
     • Nhấn vào nút Từ chối phục vụ để thực hiện Từ chối phục vụ
     • Nhấn vào Xem chính sách trả góp để hiển thị thông tin chính sách trả góp mà đơn hàng được áp dụng
     • Nhập thêm ghi chú rồi nhấn vào nút Thêm ghi chú để thực hiện lưu vào danh sách ghi chú của đơn hàng (nếu cần)
 • Khuyến mãi: hiển thị danh sách khuyến mãi mà đơn hàng đang áp dụng. Mục này cho phép bạn xem thông tin chung của gói khuyến mãi (tên khuyến mãi, thời gian áp dụng, giá trị khuyến mãi, điều kiện áp dụng)
 • Khách hàng: hiển thị thông tin chi tiết người liên hệ và danh sách các thành viên tham gia chuyến đi
 • Lịch sử thanh toán: hiển thị thông tin về lịch sử hoạt động và lịch sử giao dịch của khách hàng
     • Khi nhấn vào Screenshot_17.jpg : Hệ thống sẽ hiển thị danh sách thả xuống các hoạt động, giao dịch của đơn hàng
     • Khi nhấn vào Screenshot_18.jpg: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết của lịch sử đó.

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG:

 1. Nhấn vào nút Xác nhận, lúc này hệ thống sẽ hiển thị khung thông báo để xác nhận lại thao tác của bạn
 2. Nhấn vào nút Xác nhận để xác nhận thao tác xác nhận đơn hàng thành công. Nhấn vào nút Hủy để hủy thao tác xác nhận đơn hàng.

TỪ CHỐI PHỤC VỤ:

 1. Nhấn vào nút Từ chối phục vụ, lúc này hệ thống sẽ hiển thị khung thông báo để xác nhận lại thao tác của bạn
 2. Nhấn vào nút Xác nhận để xác nhận thao tác từ chối phục vụ đơn hàng. Nhấn vào nút Hủy để hủy thao tác xác nhận đơn hàng.

HỦY ĐƠN HÀNG:

 1. Nhấn vào nút Hủy đơn hàng, lúc này hệ thống sẽ hiển thị khung thông báo để xác nhận lại thao tác của bạn
 2. Nhấn vào nút Xác nhận để xác nhận thao tác hủy đơn hàng. Nhấn vào nút Hủy để hủy thao tác xác nhận đơn hàng.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu