Quản lý bán hàng

Tính năng cho phép bạn quản lý các đơn hàng và tiến trình đặt Tour của khách hàng một cách tổng quát và hiệu quả.

Làm thế nào để quản lý đơn hàng?

Nhấp vào Đơn hàng ở trình đơn Thiết Lập của Trang.

Tính năng cho phép hiển thị thông tin các đơn hàng bao gồm:

 • Mã đơn hàng: Mỗi đơn hàng sẽ có một mã đơn hàng riêng do hệ thống tự tạo ra để tra cứu đơn hàng.
 • Thông tin liên lạc của khách hàng đặt đơn gồm Họ và tên, email, số điện thoại, địa chỉ.
 • Khách hàng: Thông tin về số lượng khách và các yêu cầu đi kèm.
 • Tổng tiền đơn hàng.
 • Ngày đặt đơn.
 • Trạng thái đơn hàng như: Chờ xác nhận, Từ chối phục vụ, Đang chờ phục vụ, Đang phục vụ, Hoàn tất phục vụ, Đang xử lý hủy đơn hàng từ Hahalolo/ NCC/ Khách hàng, Hoàn tất hủy từ hệ thống Hahalolo/ NCC/ Khách hàng và cho phép bạn xử lí các yêu cầu đơn hàng như Xác nhận đơn hàng, Hủy đơn hàng.

Các Đơn hàng được chia thành các nhóm hiển thị sau:

 • Tất cả: Hiển thị tất cả đơn hàng mà khách hàng đã đặt Tour.
 • Đang chờ: Đơn hàng đã hoàn tất thanh toán, đang chờ thực hiện đơn hàng.
 • Đang tiến hành: Đơn hàng đang trong thời gian thực hiện.
 • Đã hoàn thành: Đơn hàng đã hoàn tất hoặc chấm dứt thời gian phục vụ.
 • Đang xử lý hủy: Do NCC – KH hủy đơn hàng.
 • Đã hủy bỏ: Đơn hàng đã hủy thành công.

Bạn có thể tìm kiếm nhanh chóng các đơn hàng bằng các bộ lọc:

 • Tất cả: Tìm kiếm theo đơn hàng đã thanh toán và đơn hàng chưa thanh toán.
 • Mã đơn hàng: Tìm kiếm theo mã đơn hàng của từng đơn hàng.
 • Người mua: Tìm kiếm tất cả đơn hàng của khách hàng.
 • Ngày đặt đơn: Tìm kiếm theo từng ngày đặt đơn của khách hàng.
 • Khoảng giá: Tìm kiếm theo một khoảng giá cụ thể.
 • Lọc theo Tour: Tìm kiếm những đơn hàng đặt cùng 1 Tour.
 • Ngày khởi hành: Tìm kiếm những đơn hàng cùng ngày khởi hành.
Làm thế nào để quản lý các chương trình tour?
Sau khi đơn hàng đã được xác nhận phục vụ, các đơn hàng sẽ được chuyển đồng thời vào mục “Đơn hàng chưa có chương trình”. Tại đây, bạn có thể gom, sắp xếp các đơn hàng có cùng lịch trình để tạo chương trình cho các đơn hàng.

Tạo chương trình bằng cách:

 1. Nhấp Chọn “ Tạo chương trình” trên mỗi đơn hàng.

  Gộp chung những đơn hàng có đặc điểm chung có thể ghép thành một chương trình để tổ chức chương trình đó ( Nếu số đơn hàng quá nhiều có thể tổ chức nhiều chương trình ).

 2. Ngôn ngữ: Lựa chọn ngôn ngữ mà bạn dự định thiết lập nội dung.
 3. Tên chương trình: Tên gợi nhớ cho chương trình.
 4. Mô tả chương trình: Nhập thông tin tổng thể và nổi bật của chương trình.
 5. Mô tả hướng dẫn viên: Nhập thông tin hướng dẫn viên phụ trách.
 6. Mô tả phương tiện di chuyển: Nhập thông tin các phương tiện đưa đón trong chương trình.
 7. Danh sách đơn hàng: Hiển thị tất cả đơn hàng được gộp chung trong một chương trình.
 8. Danh sách khách hàng: Hiển thị tất cả khách hàng được gộp chung trong một chương trình.

Các Chương Trình được chia thành các nhóm hiển thị các thông tin sau:

 • Tất cả chương trình: Hiển thị các chương trình đã tạo.
 • Đang chờ: Hiển thị các chương trình đang chờ phục vụ.
 • Đang chạy: Hiển thị các chương trình đang trong thời gian phục vụ.
 • Đã kết thúc: Hiển thị các chương trình đã hoàn thành phục vụ.
 • Ngoài chương trình: Hiển thị các đơn hàng được xác nhận phục vụ nhưng chưa tạo chương trình.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu