Quản lý Kinh doanh

Để có thể quản lý Kinh doanh, bạn truy cập vào Trình quản lý tài khoản kinh doanh của bạn bằng cách:

  1. Truy cập vào trình đơn cá nhân của bạn, được ký hiệu bằng biểu tượng dấu tam giác trỏ xuống (∇) trên thanh đầu trang góc bên phải.
  2. Nhấn vào ô Tài khoản kinh doanh.
  3. Nhấp hoặc nhấn chọn Quản lý tài khoản. Trình Quản lý kinh doanh của bạn sẽ được mở ra.

   Quản lý kinh doanh bao gồm cả việc bạn quản lý tất cả thông tin Tài khoản kinh doanh bạn sở hữu và một hoặc nhiều các tài khoản kinh doanh khác được chỉ định quản lý.

Chỉnh sửa thông tin Kinh doanh
 1. Truy cập vào trình đơn cá nhân của bạn, được ký hiệu bằng biểu tượng dấu tam giác trỏ xuống (∇) trên thanh đầu trang góc bên phải.
 2. Nhấn vào ô Tài khoản kinh doanh.
 3. Nhấp hoặc nhấn chọn Quản lý tài khoản. Trình Quản lý kinh doanh được mở ra.
 4. Nhấp hoặc nhấn vào mục Thông tin doanh nghiệp để tiến hành chỉnh sửa thông tin kinh doanh.
 5. Nhấp hoặc nhấn vào Chỉnh sửa ở phần thông tin bạn muốn thay đổi.

  Những thông tin có thể chỉnh sửa:

  • Tên tài khoản kinh doanh

  • Tên chủ sở hữu

 6. Nhấp vào Lưu để cập nhật thay đổi.
Làm thế nào để thay đổi ảnh đại diện của Tài khoản kinh doanh?

Trong phần Thông tin kinh doanh, để thay đổi ảnh đại diện:

 1. Nhấp vào biểu tượng hình camera ở phía dưới ảnh đại diện hiện tại để chọn ảnh trong máy tính sẽ tải lên.
 2. Điều chỉnh kích thước ảnh và nhấn Lưu để xác nhận thay đổi.
Làm thế nào để thêm Nhân viên vào Tài khoản kinh doanh?

Truy cập vào Quản lý nhân viên ở Trình quản lý kinh doanh:

 1. Nhấp vào Thêm nhân viên.
 2. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn mời trở thành Nhân viên cho Tài khoản kinh doanh của bạn.
 3. Chọn trong danh sách kết quả Người dùng bạn đang tìm.
 4. Nhấp hoặc nhấn vào Gửi lời mời để hoàn tất.

Lưu ý: Hệ thống sẽ gửi cho người dùng mà bạn đã chọn một lời mời trở thành Nhân viên của tài khoản kinh doanh của bạn. Chỉ khi người dùng chấp nhận lời mời, người đó mới chính thức trở thành Nhân viên của tài khoản kinh doanh.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu