Quản lý Kinh doanh

Để có thể quản lý Kinh doanh, bạn truy cập vào Trình quản lý tài khoản kinh doanh của bạn bằng cách:

 1. Truy cập vào Tài khoản kinh doanh tại cột bên trái trang chủ Hahalolo.
 2. Nhấn chọn Quản lý tài khoản. Trình Quản lý kinh doanh của bạn sẽ được mở ra.

Quản lý kinh doanh bao gồm cả việc bạn quản lý tất cả thông tin Tài khoản kinh doanh bạn sở hữu và một hoặc nhiều các tài khoản kinh doanh khác được chỉ định quản lý.

Làm thế nào để chỉnh sửa thông tin Kinh doanh?
 1. Truy cập vào Tài khoản kinh doanh tại cột bên trái trang chủ Hahalolo.
 2. Nhấn chọn Quản lý tài khoản. Trình Quản lý kinh doanh của bạn sẽ được mở ra.
 3. Nhấn vào mục Thông tin kinh doanh để tiến hành chỉnh sửa thông tin kinh doanh.
 4. Nhấn vào biểu tượng Untitled-4.png Chỉnh sửa.

  Những thông tin có thể chỉnh sửa:

  • Tên doanh nghiệp

  • Tên chủ sở hữu

  • Email
 5. Nhấp vào Lưu để cập nhật thay đổi.
Làm thế nào để thay đổi ảnh đại diện của Tài khoản kinh doanh?

Trong phần Thông tin kinh doanh, để thay đổi ảnh đại diện:

 1. Nhấp vào biểu tượng hình camera Untitled-5.png ở phía dưới ảnh đại diện hiện tại để chọn ảnh trong máy tính sẽ tải lên.
 2. Điều chỉnh kích thước ảnh và nhấn Lưu để xác nhận thay đổi.
Làm thế nào để thêm Nhân viên vào Tài khoản kinh doanh?

Tại giao diện Trình quản lý kinh doanh, chọn Nhân viên.

 1. Nhấp vào Thêm nhân viên.
 2. Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại của người bạn muốn mời trở thành Nhân viên cho Tài khoản kinh doanh của bạn.
 3. Chọn trong danh sách kết quả Người dùng bạn đang tìm.
 4. Nhấn vào Thêm để gửi lời mời và nhấn Xong để hoàn tất.

Lưu ý:

Hệ thống sẽ gửi cho người dùng mà bạn đã chọn một lời mời trở thành Nhân viên của tài khoản kinh doanh của bạn. Chỉ khi người dùng chấp nhận lời mời, người đó mới chính thức trở thành Nhân viên của tài khoản kinh doanh.

Làm thế nào để biết người khác thêm tôi làm nhân viên?

Khi bạn được mời làm việc cho doanh nghiệp trên Hahalolo, hệ thống sẽ gửi thông báo đến bạn bằng cách:

 • Nhận thông báo ở mục Thông báo trên thanh đầu trang. Nhấn Xác nhận hoặc Từ chối lời mời làm việc.
 • Nhấn Xác nhận, bạn cần nhập mật khẩu xác nhận để xác minh với Hahalolo.
 • Nhấn Từ chối, lời mời sẽ không còn hiệu lực.
 • Đối với tài khoản tạo bằng email, nhận thông báo đồng thời qua email đã tạo tài khoản Hahalolo.
Làm thế nào để xóa Nhân viên khỏi Tài khoản kinh doanh?

Tại giao diện Trình quản lý kinh doanh, chọn Nhân viên:

 1. Ở mục Danh sách Nhân viên, nhấp vào tên nhân viên muốn xóa.
 2. Nhấn vào Xóa ở bên dưới tên nhân viên đó.
 3. Nhấp Xác nhận để xác nhận việc xóa nhân viên.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu