Tạo tài khoản kinh doanh

Là bước khởi đầu để bắt đầu kinh doanh trên Hahalolo.

Sau khi tạo Tài khoản kinh doanh, bạn có thể truy cập vào Trình quản lý kinh doanh, nơi mà chúng tôi cung cấp các tính năng, cơ chế để bạn có thể thoải mái xây dựng và triển khai tổ chức của bạn. Các nội dung bạn tạo ra thông qua Trình quản lý kinh doanh với mục đích kinh doanh này, từ nay sẽ được gọi là các Tài sản Kinh doanh. Một trong các loại tài sản quan trọng đối với việc kinh doanh trên Hahalolo là Trang. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Trang trên Hahalolo.

Làm thế nào để tạo tài khoản kinh doanh?
 1. Truy cập vào Tài khoản kinh doanh tại cột bên trái trang chủ Hahalolo.
 2. Bạn sẽ được chuyển sang trang giới thiệu chi tiết về Kinh doanh trên Hahalolo
 3. Nhấn vào nút Tạo tài khoản ở màn hình chính, ô cửa sổ mới tạo Tài khoản kinh doanh sẽ được bật mở
 4. Lựa chọn Loại hình Kinh doanh, là Cá nhân hay Doanh nghiệp.
  • Lựa chọn Cá nhân: Nếu bạn là Hộ kinh doanh cá thể, không phải doanh nghiệp.
  • Lựa chọn Doanh nghiệp: Nếu bạn có Doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh,...), có đăng ký mã số thuế.
 5. Nhập vào Tên Doanh nghiệp của bạn.
 6. Nhập vào Tên chủ sở hữuEmail mà bạn sử dụng cho Tài khoản kinh doanh, có thể khác với Tên và Email của tài khoản.
 7. Nhấn vào nút Hoàn thành.

Lưu ý:

 • Không thể thay đổi Loại hình kinh doanh sau khi tạo thành công Tài khoản kinh doanh.
 • Để thay đổi Loại hình kinh doanh, hãy liên hệ với chúng tôi.
Vì sao tôi không thể tạo Tài khoản kinh doanh?

Nếu bạn không thể tạo được Tài khoản kinh doanh, hãy chắc chắn rằng:

 • Tài khoản Hahalolo của bạn đang không bị giới hạn tính năng hoặc bị khóa.
 • Đảm bảo bạn đã cung cấp đầy đủ thông tin được yêu cầu bao gồm: Loại hìnhTên Doanh nghiệp, TênEmail bạn dùng cho Tài khoản kinh doanh.
 • Đảm bảo rằng đã đủ 45 ngày sau khi bạn vừa thực hiện xóa Tài khoản kinh doanh trước đó.

Nếu bạn vẫn không thể tạo Tài khoản kinh doanh, hãy liên hệ với chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu