Chủ đề Tour

Chủ đề Tour cho phép bạn phân loại các Tour của mình, và để khách hàng của bạn có thể tìm kiếm một cách dễ dàng hơn, cách phân loại hoàn toàn do bạn quyết định; chẳng hạn, phân loại theo mùa: Du lịch biển mùa hè, Du lịch đảo tuyết, …

Tạo Chủ đề mới
Ở trình đơn Cài đặt, nhấp hoặc nhấn vào Chủ đề Du lịch:
 1. Nhấp vào Tạo chủ đề mới.
 2. Thiết lập ảnh đại diện cho Chủ đề bằng cách chọn trong Thư viện của bạn hoặc tải ảnh mới từ máy.
 3. Chọn ngôn ngữ mặc định bạn hướng đến.
 4. Nhập tên và mô tả về chủ đề của bạn.
 5. Nhấp hoặc nhấn Xác nhận để hoàn tất việc xóa.
Làm thế nào để xóa một Chủ đề
Việc xóa một chủ đề sẽ dẫn tới việc tất cả các Tour của chủ đề đó cũng bị xóa theo. Nếu bạn chắc chắn rằng:
  • Bạn đang xóa một chủ đề rỗng.
  • Bạn đã hoàn tất việc chuyển tất cả các Tour trong đó sang chủ đề khác.
  • Bạn đang thực sự muốn xóa kèm các Tour của chủ đề.
Các bước xóa chủ đề:
 1. Truy cập Chủ đề du lịch trong phần Cài đặt của Trang.
 2. Nhấp hoặc nhấn vào Xóa ở chủ đề mong muốn.
 3. Nhấp hoặc nhấn Xác nhận để hoàn tất việc xóa.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu