Chủ đề Tour

Chủ đề Tour cho phép bạn phân loại các Tour của mình, và để khách hàng của bạn có thể tìm kiếm một cách dễ dàng hơn, cách phân loại hoàn toàn do bạn quyết định; chẳng hạn, phân loại theo mùa: Du lịch biển mùa hè, Du lịch đảo tuyết, …

Làm thế nào để Tạo chủ đề mới?
 1. Tại giao diện Quản lý Trang Tour, chọn Quản lý tour và nhấn vào Chủ đề
 2. Nhấp vào Tạo chủ đề mới
 3. Thiết lập ảnh bìa cho chủ đề bằng cách tải ảnh mới từ máy rồi nhấn Lưu
 4. Chọn ngôn ngữ mặc định bạn hướng đến
 5. Nhập Tên chủ đềMô tả về chủ đề của bạn
 6. Nhấn Lưu để hoàn tất thiết lập.
Làm thế nào để Xóa một chủ đề?
 1. Tại giao diện Quản lý Trang Tour, chọn Quản lý tour và nhấn vào Chủ đề
 2. Nhấn vào Xóa ở chủ đề mong muốn
 3. Nhấn Xác nhận để hoàn tất việc xóa.

Lưu ý: Bạn không thể khôi phục lại Chủ đề đã xóa.

Làm thế nào để Chỉnh sửa một chủ đề?

Việc chỉnh sửa chủ đề cho phép bạn thay đổi ảnh đại diện, tên và mô tả của chủ đề du lịch đã thiết lập.

CÁC BƯỚC CHỈNH SỬA CHỦ ĐỀ:

 1. Tại giao diện Quản lý Trang Tour, chọn Quản lý tour và nhấn vào Chủ đề
 2. Nhấn vào Sửa và Chọn ngôn ngữ ở chủ đề mong muốn
 3. Chỉnh sửa Ảnh đại diện, Tên chủ đề, Mô tả chủ đề
 4. Nhấn Lưu để hoàn tất việc chỉnh sửa.
Làm thế nào để Thêm mới ngôn ngữ cho một chủ đề?

Việc thêm mới ngôn ngữ cho phép bạn thay đổi tên và mô tả tương ứng với ngôn ngữ được thêm mới của chủ đề du lịch đã thiết lập.

CÁC BƯỚC THÊM MỚI NGÔN NGỮ CHO CHỦ ĐỀ:

 1. Tại giao diện Quản lý Trang Tour, chọn Quản lý tour và nhấn vào Chủ đề
 2. Nhấn vào Thêm ngôn ngữ mới
 3. Chọn ngôn ngữ mới
 4. Nhập Tên chủ đềMô tả về chủ đề của bạn
 5. Nhấn Lưu để hoàn tất.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu