Chủ đề Tour

Chủ đề Tour cho phép bạn phân loại các Tour của mình, và để khách hàng của bạn có thể tìm kiếm một cách dễ dàng hơn, cách phân loại hoàn toàn do bạn quyết định; chẳng hạn, phân loại theo mùa: Du lịch biển mùa hè, Du lịch đảo tuyết, …

Làm thế nào để tạo Chủ đề mới?

Ở trình đơn Thiết lập, nhấp hoặc nhấn vào Chủ đề:

 1. Nhấp vào Tạo chủ đề Tour.
 2. Thiết lập ảnh đại diện cho Chủ đề bằng cách chọn trong Thư viện của bạn hoặc tải ảnh mới từ máy.
 3. Chọn ngôn ngữ mặc định bạn hướng đến.
 4. Nhập tên và mô tả về chủ đề của bạn.
 5. Nhấp hoặc nhấn Lưu để hoàn tất.
Làm thế nào để xóa một Chủ đề?

Việc xóa một chủ đề sẽ dẫn tới việc tất cả các Tour của chủ đề đó cũng bị xóa theo. HÃY CHẮC CHẮN RẰNG:

 • Bạn đang xóa một chủ đề rỗng.
 • Bạn đã hoàn tất việc chuyển tất cả các Tour trong đó sang chủ đề khác.
 • Bạn đang thực sự muốn xóa kèm các Tour của chủ đề.

CÁC BƯỚC XÓA CHỦ ĐỀ:

 1. Truy cập Chủ đề trong phần Thiết lập của Trang.
 2. Nhấp hoặc nhấn vào Xóa ở chủ đề mong muốn.
 3. Nhấp hoặc nhấn Xác nhận để hoàn tất việc xóa.

Lưu ý: Bạn không thể khôi phục lại Chủ đề đã xóa.

Làm thế nào để chỉnh sửa một chủ đề?

Việc chỉnh sửa chủ đề cho phép bạn thay đổi ảnh đại diện, ngôn ngữ, tên và nội dung của chủ đề du lịch đã thiết lập.

CÁC BƯỚC CHỈNH SỬA CHỦ ĐỀ:

 1. Truy cập Chủ đề trong phần Thiết lập của Trang.
 2. Nhấp hoặc nhấn vào Chỉnh sửa ở chủ đề mong muốn.
 3. Chỉnh sửa Ảnh đại diện, Ngôn ngữ, Tên chủ đề, Mô tả chủ đề.
 4. Nhấp hoặc nhấn vào Lưu để hoàn tất việc chỉnh sửa.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu