Hướng dẫn viên

Quản lý danh sách các Hướng dẫn viên du lịch đang làm việc cho bạn.

Để có thể thiết lập danh sách Hướng dẫn viên, cần lưu ý:

  • Hướng dẫn viên phải là một người dùng trên Hahalolo, có nghĩa phải có tài khoản trên Hahalolo.
  • Sử dụng email của tài khoản trên Hahalolo để thiết lập.
  • Người dùng nhận được lời mời phải xác nhận mới chính thức trở thành Hướng dẫn viên của Trang (Tài khoản Kinh doanh).
  • Sau khi đã tham gia vào Tài khoản Kinh doanh, bạn mới có thể điều động Hướng dẫn viên đó vào các Chương trình Du lịch cụ thể.

Các bước thiết lập Hướng dẫn viên:

  1. Truy cập Hướng dẫn viên trên trình đơn Cài đặt của Trang.
  2. Nhấp hoặc nhấn Gửi lời mời.
  3. Nhập địa chỉ email (của tài khoản) của người cần mời.
  4. Nhấp Gửi để hoàn tất.
  5. Người nhận lời mời cần Xác nhận để trở thành Hướng dẫn viên chính thức của Trang.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu