Giới thiệu

1. Bật tiếp thị liên kết

Tại trang chủ của tiếp thị liên kết nơi hiển thị danh sách toàn bộ các mục sản phẩm/dịch vụ có hỗ trợ tiếp thị liên kết, chọn sản phẩm/dịch vụ bạn muốn phát triển doanh thu và nhấn nút Bật tiếp thị liên kết để thiết lập.

V-Aff_1.gif

line.png

V-Aff_2.gif

2. Quản lý liên kết

Các sản phẩm/dịch vụ được thiết lập tiếp thị liên kết thành công sẽ hiển thị tại mục Quản lý liên kết. Bạn có thể xem Chính sách hoa hồng và Thời hạn cookies tại đây hoặc tại Trang chủ.

line2.png

3. Tiếp thị liên kết

Cách 1: Chọn sản phẩm muốn tiếp thị, sao chép nhanh liên kết mà Hahalolo đã tạo ra sẵn cho bạn bằng cách nhấn vào biểu tượng sao_ch_p.png (sao chép) ngay bên cạnh liên kết và chia sẻ lên các nền tảng mà bạn muốn quảng bá.

Cách 2:  Tự tạo liên kết tiếp thị bằng cách gắn Mã định danh người bán (Seller code) của bạn vào bất kỳ liên kết nào đã được bật.

  • Cú pháp tạo liên kết: [Đường link dẫn đến sản phẩm đã bật tiếp thị] + “csl = [mã định danh người bán]”.

V-Aff_3.gifV-Aff_4.gif

Nếu bạn còn thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 2 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu