Tạo tài khoản bán hàng

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TẠO TÀI KHOẢN BÁN HÀNG TRÊN HAHALOLO AFFILIATE?

  • Tài khoản bán hàng trên Hahalolo Affiliate được liên kết trực tiếp với tài khoản cá nhân. Vì vậy, nếu bạn muốn trở thành Đối tác tiếp thị, hãy đăng ký tài khoản cá nhân Hahalolo tại https://accounts.hahalolo.com/sign-up/
  • Bạn có thể tham khảo các bước tạo tài khoản cá nhân Hahalolo Tại đây.

CÁC BƯỚC TẠO TÀI KHOẢN BÁN HÀNG:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
  1. Nhấp vào Tài khoản bán hàng tại cột menu trái của Hahalolo hoặc bạn cũng có thể truy cập trực tiếp vào https://seller.hahalolo.com/
  2. Bạn buộc phải có tài khoản thanh toán cá nhân để hoàn tất quá trình đăng ký và bắt đầu sử dụng chức năng bán hàng trên Hahalolo.

    Nếu chưa tạo tài khoản thanh toán cá nhân, hãy điền đủ các trường thông tin cần thiết theo mẫu bao gồm: Tên tài khoản thanh toán, Đơn vị tiền tệ, Email. Chọn Đồng ý về các điều khoản dịch vụ và thanh toán của Hahalolo, nhấn Tạo và truy cập trang Dashboard của seller để hoàn tất.

    Nếu đã có tài khoản thanh toán cá nhân trước đó, bạn sẽ chuyển thẳng đến trang quản lý tiếp thị liên kết dành cho mình.

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 2 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu