Theo dõi

Làm cách nào để theo dõi ai đó trên Hahalolo?

Cũng giống như Thêm bạn, chức năng Theo dõi cho phép người dùng theo dõi được các hoạt động ở chế độ Công khai của người được theo dõi.

Trên máy tính Trên ứng dụng di động

Bạn có thể tìm kiếm tên người dùng cần theo dõi tại thanh tìm kiếm ở đầu trang Hahalolo bất kỳ. Ở trang cá nhân của người đó, hãy nhấn vào  Untitled-a.png Theo dõi ở phía dưới ảnh bìa của tài khoản đó.

Làm cách nào để bỏ theo dõi ai đó trên Hahalolo?
Trên máy tính Trên ứng dụng di động

Cũng tương tự như chức năng theo dõi thì khi bạn muốn bỏ theo dõi ai đó, truy cập vào trang cá nhân của người đó nhấn vào Untitled-a.png và nhấn vào Bỏ theo dõi người đó.

Bạn cũng có thế kết nối lại với một người mà mình đã bỏ theo dõi bằng cách theo dõi họ lại lần nữa.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu